Zalecenia uprawowe: Kalafior

Opis uprawy: Kalafior

 
Kalafior ma wysokie walory smakowe i odżywcze. Jest cennym źródłem witamin i minerałów. Zawiera łatwo przyswajalne białko, natomiast ma mało błonnika, dlatego jest warzywem dietetycznym.
 
Kluczem do sukcesu w uprawie kalafiora jest wybór właściwego stanowiska, prawidłowy dobór odmiany do terminu uprawy oraz terminowa i prawidłowa realizacja zabiegów agrotechnicznych, w tym nawożenia i dokarmiania dolistnego, tak aby nie dopuścić do spowolnienia lub zahamowania rozwoju i wzrostu roślin.
 
Kalafior uprawiany jest przede wszystkim z rozsady.
W cyklu produkcyjnym można wyróżnić trzy okresy uprawy: uprawę wczesnowiosenną, letnią i jesienną.
Gleba przeznaczona pod uprawę kalafiorów powinna być żyzna, najlepiej próchnicza, o dużej zdolności do zatrzymywania wody,
a jednocześnie porowata – o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych oraz dużej zasobności w składniki pokarmowe.
Prawidłowy wygląd i masę róż można uzyskać w warunkach umiarkowanej temperatury powietrza (15–20°C), która pozwala zachować równowagę między wzrostem, a rozwojem generatywnym roślin.
Kalafior ma bardzo wysokie wymagania wodne. Niedobór wody jest niekorzystny w każdym okresie, ale najwyższe zapotrzebowanie na wodę występuje w fazie od zawiązania się róż do zbiorów (krytycznym momentem jest też okres sadzenia rozsady). Z powodu tych wymagań najtrudniejszym terminem uprawy kalafiora jest lato.
 
Kalafior ma największe wymagania pokarmowe ze wszystkich warzyw kapustnych, co wiąże się z wytwarzaniem dużej masy wegetatywnej w stosunkowo krótkim okresie wegetacji.
Optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe w ciągu całego okresu wegetacyjnego to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o pożądanej przez odbiorców jakości.
Kalafior bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem zastosowanym w dawce: 20–30 t/ha (na glebach żyznych) lub 30–40 t/ha (na glebach słabszych), z zachowaniem maksymalnej dawki azotu 170 kg N/ha.
Najlepszy efekt plonotwórczy uzyskuje się łącząc nawożenie organiczne z mineralnym.
W celu uzyskania dobrych jakościowo i ilościowo róż kalafiora, niezbędne jest też dokarmianie dolistne.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe kalafiora
i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych.
 
Wszystkie te potrzeby uwzględnione są w programie dokarmiania dolistnego INTERMAG.
Dodatkowo przewiduje on zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności kalafiorów na niesprzyjające warunki uprawy.
 

Program nawożenia uprawy: Kalafior - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia nawozowe Kalafior

 

KALAFIOR - program do pobrania w pliku pdf:

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kalafior

Termin zabiegu / Cel zabiegu Nawozy, aktywatory
i stymulatory 
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kalafiora
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY
 BBCH 15–17Wspomaganie przyjmowania się roślin i stymulowanie początkowego rozwoju i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT ENERGY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu, zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia utrzymanie energetyki rośliny na poziomie pozwalającym prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX
 1 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania pobranego z podłoża azotu. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.
Zapobieganie zahamowania wzrostu roślin i zanikom stożka wzrostu oraz „biczykowatości liści”.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Po przyjęciu się rozsady w polu – stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI
 BBCH 17–19Rozbudowa wegetatywnych części roślin
krystaliczny
PLONVIT NITRO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT UP
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja rozbudowy liści oraz systemu korzeniowego.
 
Kalafior wymaga zapewnienia dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe w czasie rozwoju wegetatywnego, gdyż prawidłowy rozwój  w tym okresie wpływa na wielkość tworzonych róż i uzyskany plon.
 
Dokarmianie azotem eliminuje jeden z czynników wywołujących pośpiechowatość kalafiora.
 
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
 TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
ROZWÓJ LIŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM KSZTAŁTOWANIA SIĘ RÓŻY
BBCH 19–41


Przygotowanie do intensywnego rozwoju róży
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny.
 
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Stymulacja pobierania wapnia z gleby i dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnej roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY
 BBCH 41–42Intensyfikacja rozwoju
i wzrostu róży
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

lub
płynny
   PLONVIT ACTION
6 l/ha
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju róży. Poprawa kondycji roślin.
BORMAX
 1,5 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów). Zapobieganie brunatnieniu róży i jamistości głąba.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Zaopatrzenie roślin w molibden – zapobieganie „biczykowatości liści”. Poprawa wykorzystania pobranego z gleby azotu. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
ROZWÓJ RÓŻY
 
BBCH 42–43


Intensyfikacja rozwoju róży


 
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnej roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
 5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu róży – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ RÓŻY
 BBCH 43–45Prawidłowy rozwój róży
krystaliczny
 PLONVIT KALI
3–4 kg/ha

 lub
płynny
 PLONVIT QUALITY
6–8 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnej roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
Poprawa trwałości w czasie przechowywania.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kalafior

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM FERTIMAX

Bioaktywator wzrostu

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

GROWON

Aktywator energii

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Kalafior

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

 
Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie kalafiora:
Niedobór azotu może ujawnić się na każdym etapie rozwoju i wzrostu kalafiorów, ale częściej zdarza się to wiosną na odmianach wczesnych, w okresach chłodnych i deszczowych.
Niedobór azotu, szczególnie u roślin młodych, powoduje osłabienie wzrostu i może być przyczyną pośpiechowatości, tj. przedwczesnego tworzenia tzw. róż guzikowatych, pozbawionych wartości handlowej. Proces ten nasila się przy jednoczesnym niedoborze wody i azotu w glebie.
 
Objawy niedoboru azotu u kalafiora uwidaczniają się w pierwszej kolejności na starszych częściach roślin.
Liście są mniejsze, barwy żółtozielonej, a w przypadku utrzymującego się niedoboru, zabarwienie liści zmienia barwę na różową i purpurową.
Niedożywienie azotem jest istotną przyczyną niedorozwoju róż, które są niewyrośnięte, a plon znacznie obniżony.
 
Skutki nadmiaru azotu
Nadmiar azotu może sprzyjać gromadzeniu się azotanów w różach i stymulować jamistość głąba.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP
 

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie kalafiora:
 Objawy niedoboru fosforu mogą wystąpić na etapie produkcji rozsady, jak i w czasie uprawy w gruncie.
Najczęściej objawy deficytu fosforu obserwuje się w początkowej fazie wzrostu we wczesnych nasadzeniach. Przyczyną jest zbyt niska temperatura gleby oraz nadmiar wilgoci.
 
Kalafiory niedostatecznie odżywione fosforem rosną wolniej, a tworzenie róż jest opóźnione.
Liście są drobne, ciemnozielone, stają się powoli fioletowe (najpierw nerwy, później całe liście – od wierzchołków). Objawy te mogą występować począwszy od fazy rozsady po rośliny w pełni wegetacji. Przy nieznacznym niedoborze, objawy widoczne są pod koniec wegetacji – na liściach okrywających róże.
 
U niektórych roślin jak np. kapusta czy kalafior, objawy niedoboru fosforu można pomylić z objawami niedożywienia azotowego. Przy niedoborze fosforu, liście tych roślin mają zabarwienie ciemnozielone z czerwonofioletowym odcieniem, a przy głodzie azotowym dominuje jasnozielone zabarwienie z odcieniem czerwonym.


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWONFOSTARPLONVIT PHOSPHOPLONVIT ENERGYUNI PK 10:18ALKALIN PK 10:20, TERRASTART

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie kalafiora
Objawy niedoboru uwidaczniają się przede wszystkim na starszych, dolnych liściach.
Zbyt mała ilość potasu sprawia, że brzegi dolnych liści, poczynając od wierzchołka jaśnieją, a następnie żółkną i zamierają. Widoczne może być również pomarszczenie i skędzierzawienie liści, a przy silnym niedoborze tego składnika, róże są zdrobniałe i luźne.
Niedobory potasu w końcowej fazie produkcji powodują szybsze starzenie się róż kalafiora.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si 

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie kalafiora
Kalafior wymaga dobrego zaopatrzenia w wapń, co jest warunkiem mniejszego ryzyka wystąpienia ”tipburn” – brzegowego zamierania liści.
U kalafiora objawia się ono w postaci zamierania najmłodszych liści. We wczesnych fazach rozwojowych skutkuje to zamieraniem stożka wzrostu. W późniejszym okresie rozwoju, zamierają najmłodsze liście, bezpośrednio okrywające róże, które przylegając do róży powodują jej przebarwianie. W czasie deszczowej, wilgotnej pogody może to prowadzić do zagniwania róż w miejscu styku ze zmacerowaną tkanką nekrozy. Róże takie pozbawione są wartości handlowej.
 
Rośliny niedostatecznie odżywione wapniem są bardziej podatne na choroby i odziaływanie różnego rodzaju stresów.
Niewystarczające odżywienie wapniem, prowadzi także do gwałtownej utraty turgoru róż po zbiorze. 

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL

 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w uprawie kalafiora:
Kalafior należy do roślin o dużych wymaganiach względem siarki.
W przypadku deficytu siarki, następuje ograniczenie pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie wzrostu części nadziemnych roślin. Charakterystycznym objawem niedoboru siarki jest chloroza międzyżyłkowa na najmłodszych liściach (w przypadku niedoboru magnezu chloroza występuje na starszych liściach).
Dodatkowo, rośliny słabo odżywione siarką, stają się bardziej podatne na stres abiotyczny.
Jeśli w roztworze glebowym jest za mało siarki, zmniejsza się sucha masa roślin. 

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, PLONVIT BOROSULF, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie kalafiora:
Kalafior jest bardzo wrażliwy na niedobór boru.
Wskutek niedostatecznego zaopatrzenia w bor, liście sercowe są zgrubiałe i łamliwe, koloru jasnozielonego.
Oznaki deficytu najczęściej ujawniają się w fazie zaawansowanego wzrostu roślin. Róże stają się brunatne (brunatne przebarwienia na różach) i mają tendencję do pękania, a ponadto stają się luźne i wilgotne. Pęd rośliny ulega rozgałęzieniu, korzenie przestają rosnąć i śluzowacieją.
Niedobór boru jest też jedną z przyczyn jamistości głąba. W przypadku gdy jamistość głąba spowodowana jest brakiem boru – objawem jest początkowo wodnista tkanka w łodydze, a następnie zbrunatnienie miąższu przy powstających pustych komorach.

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, PLONVIT BOROSULF

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w uprawie kalafiora:
Niedobór miedzi u kalafiora uwidacznia się w formie jasnozielonego zabarwienia liści. Na najstarszych liściach może wystąpić zasychanie ich brzegów. Rośliny mają zwiędnięty wygląd i osłabiony wzrost. Wielkość róż jest zredukowana.
Niedobór miedzi występuje praktycznie tylko na glebach torfowych, zwłaszcza świeżo przeznaczonych do uprawy.
W uprawie polowej klasyczne objawy niedoboru miedzi u kalafiorów występują rzadko, a w „wyselekcjonowanej formie” można je zauważyć właściwie tylko w uprawie bezglebowej, gdy brakuje miedzi w pożywce. 

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-14, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w uprawie kalafiora:
Niedobory żelaza na rozsadzie objawiają się w postaci cytrynowożółtej chlorozy najmłodszych liści, z zachowaniem zielonych wiązek przewodzących.
Symptomem niedoboru żelaza u brokułu i kalafiora, uprawianych w polu są również chlorozy wierzchołkowych partii roślin (wierzchołki pozbawione chlorofilu).

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie kalafiora:
Objawy niedoboru manganu u kalafiora pojawiają w postaci chlorotycznych plamek między nerwami liści, które pozostają zielone (marmurkowate zabarwienie blaszek liściowych). Tkanka pomiędzy nerwami sukcesywnie zmienia kolor na słomiasty, a przy przedłużającym się niedoborze zaczyna zamierać. Następuje spowolnienie wzrostu i występują problemy z zawiązywaniem się róż, co skutkuje spadkiem plonu.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie kalafiora:
Kalafior jest szczególnie wrażliwy na niedobór molibdenu.
Niedobór molibdenu powoduje redukcję blaszek liściowych po obu stronach nerwu głównego – rozwijające się liście mają blaszkę liściową wąską, a ich brzegi są wykrzywione. Pomiędzy nerwami powstają chlorotyczne plamy.
W warunkach skrajnego niedoboru, blaszka liściowa jest silnie zredukowana i pozostaje tylko skrócony nerw główny – „biczykowatość liści”. Następuje zahamowanie wzrostu roślin, wierzchołki wzrostu roślin często zamierają. Róże są małe, często rozluźnione lub nie wytwarzają się wcale, a wierzchołek wzrostu obumiera.
Rośliny źle odżywione molibdenem  stają się wrażliwsze na choroby pasożytnicze, zwłaszcza wywołane przez grzyby i bakterie.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie kalafiora:
Deficyt cynku może wystąpić na glebach świeżo wapnowanych, organicznych np. torfowych i intensywnie nawożonych fosforem mineralnym.
U kalafiora w uprawach polowych nie obserwuje się objawów niedoboru cynku, a w „wyselekcjonowanej formie” można je zauważyć właściwie tylko w uprawie bezglebowej, gdy brakuje danego pierwiastka w pożywce. 

Nawozy szybko dostarczające cynk:
TERRASTART, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

Kalafior: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.

 
ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

 

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Kalafior jest rośliną bardzo wymagającą pod względem stanowiska glebowego, czynników pogodowych oraz zabiegów agrotechnicznych. Dla uzyskania pełnowartościowego plonu róż kalafiora kluczowe znaczenie mają działania, których celem jest maksymalne ograniczenie stresu roślin podczas okresu wegetacyjnego.
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KALAFIOR) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.