Zalecenia uprawowe: Kalafior

Opis uprawy: Kalafior

 
Kalafior ma wysokie walory smakowe i odżywcze. Jest cennym źródłem witamin i minerałów. Zawiera łatwo przyswajalne białko, natomiast ma mało błonnika, dlatego jest warzywem dietetycznym.
 
Kluczem do sukcesu w uprawie kalafiora jest wybór właściwego stanowiska, prawidłowy dobór odmiany do terminu uprawy oraz terminowa i prawidłowa realizacja zabiegów agrotechnicznych, w tym nawożenia i dokarmiania dolistnego, tak aby nie dopuścić do spowolnienia lub zahamowania rozwoju i wzrostu roślin.
 
Kalafior uprawiany jest przede wszystkim z rozsady.
W cyklu produkcyjnym można wyróżnić trzy okresy uprawy: uprawę wczesnowiosenną, letnią i jesienną.
Gleba przeznaczona pod uprawę kalafiorów powinna być żyzna, najlepiej próchnicza, o dużej zdolności do zatrzymywania wody,
a jednocześnie porowata – o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych oraz dużej zasobności w składniki pokarmowe.
Prawidłowy wygląd i masę róż można uzyskać w warunkach umiarkowanej temperatury powietrza (15–20°C), która pozwala zachować równowagę między wzrostem, a rozwojem generatywnym roślin.
Kalafior ma bardzo wysokie wymagania wodne. Niedobór wody jest niekorzystny w każdym okresie, ale najwyższe zapotrzebowanie na wodę występuje w fazie od zawiązania się róż do zbiorów (krytycznym momentem jest też okres sadzenia rozsady). Z powodu tych wymagań najtrudniejszym terminem uprawy kalafiora jest lato.
 
Kalafior ma największe wymagania pokarmowe ze wszystkich warzyw kapustnych, co wiąże się z wytwarzaniem dużej masy wegetatywnej w stosunkowo krótkim okresie wegetacji.
Optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe w ciągu całego okresu wegetacyjnego to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o pożądanej przez odbiorców jakości.
Kalafior bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem zastosowanym w dawce: 20–30 t/ha (na glebach żyznych) lub 30–40 t/ha (na glebach słabszych), z zachowaniem maksymalnej dawki azotu 170 kg N/ha.
Najlepszy efekt plonotwórczy uzyskuje się łącząc nawożenie organiczne z mineralnym.
W celu uzyskania dobrych jakościowo i ilościowo róż kalafiora, niezbędne jest też nawożenie dolistne.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM NAWOŻENIA uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe kalafiora
i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych.
  • We wczesnych fazach rozwoju młodych roślin (po przyjęciu się rozsady kalafiora) dostarczony dolistnie fosfor jest wykorzystywany m.in. do budowy systemu korzeniowego (PLONVIT PHOSPHO).
  • Podczas intensywnego wzrostu części wegetatywnych kalafiora, rośliny potrzebują wzmocnienia azotem (PLONVIT NITRO).
  • W fazie formowania róż – kalafiory wymagają bardzo dobrego odżywienia (PLONVIT OPTY), ze szczególnym uwzględnieniem potasu (PLONVIT KALI) i wapnia (OPTYCAL, WAPNOVIT TURBO).
  • Ważną rolę w nawożeniu kalafiora odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, a zwłaszcza bor (BORMAX lub BORMAX TURBO) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN), a także mangan (MIKROCHELAT Mn-13).
 
Wszystkie te potrzeby uwzględnione są w programie nawożenia dolistnego INTERMAG.
Dodatkowo przewiduje on zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności kalafiorów na niesprzyjające warunki uprawy.