Zalecenia uprawowe: Kalafior

Kalafior : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.

 
ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

 

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Kalafior jest rośliną bardzo wymagającą pod względem stanowiska glebowego, czynników pogodowych oraz zabiegów agrotechnicznych. Dla uzyskania pełnowartościowego plonu róż kalafiora kluczowe znaczenie mają działania, których celem jest maksymalne ograniczenie stresu roślin podczas okresu wegetacyjnego.
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KALAFIOR) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.