Zalecenia uprawowe: Kapusta głowiasta biała

Opis uprawy: Kapusta głowiasta biała

Kapusta głowiasta biała to jeden z najpowszechniej uprawianych w Polsce gatunków warzyw.
Najważniejsze parametry jakościowe kapusty głowiastej białej to:
 • duża masa główek
 • odporność główek na pękanie
 • cienkie, chrupkie liście
 • odporność liści na brunatnienie brzegów
 • właściwy i typowy dla odmiany skład chemiczny – zawartość witaminy C i cukrów (warunkują przydatność kapusty do kiszenia)
 • wysoka sucha masa główek w czasie zbioru
 • długotrwałe zachowywanie białej barwy po szatkowaniu i kwaszeniu
 • niska zawartość związków szkodliwych dla zdrowia (np. azotany, metale ciężkie, pozostałości ś.o.r.).
 
Kapustę głowiastą białą można uprawiać z rozsady lub z siewu nasion wprost na pole (najczęściej uprawiana jest z rozsady).
Najodpowiedniejsze do uprawy  są gleby dostatecznie żyzne i odpowiednio wilgotne o dość wysokim pH (6,2–7,0).
Najlepiej rośnie i plonuje w warunkach umiarkowanej temperatury powietrza 15–20°C. Jest gatunkiem dość odpornym na przymrozki (zarówno młode, zahartowane rośliny, jak i dorośnięte główki), natomiast w temperaturze powyżej 30°C, kapusta nie zwija główki.
Kapusta zaliczana jest do grupy warzyw o dużych wymaganiach wodnych. Niedobór wody podczas długotrwałej suszy i upałów hamuje wzrost kapusty w każdym okresie wegetacji, ale jej potrzeby wodne są największe w okresie od fazy zawiązywania główek do zbiorów.
W tym okresie niekorzystne dla wzrostu roślin i ich plonowania są także zbyt duże wahania wilgotności gleby, które mogą być przyczyną pękania główek.
Bardzo szkodliwy jest również nadmiar wody w glebie i wysoki poziom wody gruntowej (nadmiar wody w glebie, sprzyja m.in. występowaniu kiły kapusty).
 
Ze względu na długość okresu wegetacji (ilość dni od posadzenia rozsady do zbioru) odmiany kapusty białej podzielono na cztery grupy:
 1. wczesne – krótki okres wegetacji 60–90 dni
 2. średnio wczesne – okres wegetacji 100–120 dni
 3. średnio późne – okres wegetacji 130–140 dni
 4. późne – okres wegetacji 145–160 dni.
Odmianę należy dobrać odpowiednio do przeznaczenia główek. Na rynek warzyw świeżych (wiosna, lato) – najlepsze są odmiany wczesne i średnio wczesne, natomiast do kwaszenia i do przetwórstwa – odmiany średnio późne i późne, a do przechowywania najlepsze są odmiany późne.
 
Kapusta głowiasta biała, jako roślina wytwarzająca dużą masę wegetatywną, należy do warzyw o dużych wymaganiach pokarmowych. Bardzo korzystnie reaguje na nawożenie organiczne (obornik, kompost lub nawozy zielone). Do uzyskania wysokich plonów, konieczne jest uzupełnienie nawożenia organicznego nawozami mineralnymi.
Niezależnie od doglebowego nawożenia organicznego i mineralnego, kapusta wymaga dokarmiania dolistnego.
Ta forma dostarczania składników pokarmowych jest niezbędna zwłaszcza w niesprzyjających warunkach uprawowych, a także dla poprawy jakości i zdolności przechowalniczej główek.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe kapusty i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych.
Dodatkowo przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.
 
Prawidłowo zastosowane nawożenie dolistne może zmniejszyć skłonność główek do pękania, zwiększyć plon ogólny i handlowy, a także poprawić trwałość przechowalniczą główek. Wpływa także korzystnie na zawartość cukrów i witaminy C w główkach.

Program nawożenia uprawy: Kapusta głowiasta biała - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia nawozowe Kapusta głowiasta biała

 

KAPUSTA GŁOWIASTA - program do pobrania w formacie pdf:

 

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kapusta głowiasta biała

Termin zabiegu /Cel zabiegu Nawozy, aktywatory i stymulatory
z programu dokarmiania kapusty głowiastej białej
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kapusty głowiastej białej
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY
 BBCH 15–17
 
 
Wspomaganie przyjmowania się roślin i stymulowanie początkowego rozwoju
i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
3 kg/ha
 

lub
 
płynny
PLONVIT ENERGY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu, zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości energii pozwalającej prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX
 1 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
OPTYSIL
0,5 l/ha
Po przyjęciu się rozsady w polu – stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI
 BBCH 17–19
 
 
Rozbudowa liści
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

 
lub
 
płynny
   PLONVIT ACTION
6 l/ha
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju i wzmocnienie kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Efektywne zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania pobranego z podłoża azotu. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną. Zapobieganie zahamowaniu wzrostu roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
 
ROZWÓJ LIŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM TWORZENIA GŁÓWKI
 BBCH 19–41
 
 
Przygotowanie do tworzenia główki
 
krystaliczny
PLONVIT NITRO
3 kg/ha

 
lub
 
płynny
PLONVIT UP
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja rozbudowy liści oraz systemu korzeniowego.
 
Kapusta wymaga zapewnienia bardzo dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe od fazy wiązania główki. Odżywienie dolistne na początku tego okresu wzmacnia rośliny i korzystnie wpływa na dalszy proces formowania główki.   
OPTYCAL
1,5 kg/ha
 
lub
 
WAPNOVIT
3 l/ha
Efektywne dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
TWORZENIE GŁÓWKI
 BBCH 42–43
 
 
Intensyfikacja prawidłowego formowania główki
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

 
lub
 
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
 
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu główki – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 43–45
 
 
Prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

 
lub
 
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
 
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
 5 kg/ha

 
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu  intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 46–48
 
 
Dalsze prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

 
lub
 
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek kapusty.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie przydatności do przechowywania.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kapusta głowiasta biała

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM FERTIMAX

Bioaktywator wzrostu

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

PROAQUA

Kondycjoner wody

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Kapusta głowiasta biała

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie kapusty:
Objawy niedoboru azotu mogą pojawiać się przez cały okres wegetacji, ale częściej są obserwowane wiosną na odmianach wczesnych, w okresach chłodnych i deszczowych .
Liście kapusty są drobne, żółtozielone, stopniowo stają się różowe i purpurowe. Zmiany zabarwienia obserwuje się najpierw na liściach dolnych. Główki są małe, niedorośnięte, plon znacznie obniżony.
 
Skutki nadmiaru azotu
Przenawożenie azotem u kapusty głowiastej powoduje nadmierną wybujałość roślin, zwiększa tendencję do pękania główek jeszcze na zagonach, powoduje mniejszą zwięzłość główek oraz zmniejszenie zawartości suchej masy. Obniża się odporność roślin na patogeny i częściej występują choroby fizjologiczne (np. nekrotyczna plamistość liści kapusty). Ponadto, tkanki zawierają duże ilości azotanów i azotynów, a mniej cukrów i witaminy C.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP


 

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Objawy niedoboru fosforu mogą wystąpić zarówno na etapie produkcji rozsady, jak i w czasie uprawy w gruncie.
Najczęściej obserwuje się je w początkowej fazie wzrostu we wczesnych nasadzeniach.
Przyczyną jest zbyt niska temperatura gleby oraz nadmiar wilgoci w glebie.
 
Niedobór fosforu u kapusty, objawia się osłabionym wzrostem. Liście są drobne, początkowo ciemnozielone, stają się następnie fioletowe – najpierw nerwy, później całe liście – począwszy od wierzchołków. Opóźnione jest również wiązanie główek.
Przy nieznacznym niedoborze fosforu – objawy uwidaczniają się dopiero pod koniec okresu wegetacji, tylko na liściach okrywających główkę.
 
U kapusty objawy niedoboru fosforu można pomylić z deficytem azotu. W przypadku deficytu fosforu liście są ciemnozielone z czerwonofioletowym odcieniem, a przy niedoborze azotu dominuje zabarwienie jasnozielone z odcieniem czerwonym.
W przypadku kapusty głowiastej białej, uprawianej na glebach kwaśnych przy chronicznym niedoborze fosforu, liście są równomiernie wybarwione na kolor czerwonofioletowy. 


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Niedobór potasu u kapusty, powoduje charakterystyczne, rozpoczynające się od wierzchołka, zmiany na brzegach dolnych liści. Początkowe objawy niedoboru potasu pojawiają się na starszych liściach, w postaci rozjaśnienia brzegów blaszek. Rozjaśniona tkanka następnie żółknie, a przy pogłębiającym się niedoborze potasu, chlorozy stopniowo przechodzą w nekrozy. Przy dłuższym okresie obniżonego poziomu potasu w roślinie, nekrozy obejmują całą blaszkę starszych liści. Mogą także zamierać młodsze liście.
Niedożywienie kapusty potasem, zaburza gospodarkę wodną, przez co rośliny są bardziej podatne na suszę. Przy braku potasu, rośliny nie utrzymują prawidłowego turgoru, szybciej więdną i mają gorszą trwałość. Obniża się także ich odporność na choroby i szkodniki.
Potas wpływa na foremność główek kapusty – przy jego niedoborze, następuje nierównomierny wzrost komórek w blaszce liściowej, co powoduje charakterystyczne marszczenia i skręcenia brzegów liści (skędzierzawienie liści). W wyniku ostrego niedoboru potasu, główki kapusty są małe i luźne.
Zaburzenia fizjologiczne, spowodowane niedoborem potasu, oprócz spadku plonu, powodują pogorszenie jego jakości – niższa zawartość suchej masy, cukrów i witaminy C.


Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si

 

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie kapusty głowiastej białej:
W uprawie kapusty głowiastej białej, zazwyczaj ilość wapnia w glebie pokrywa potrzeby pokarmowe kapusty. Jednak wszelkie zakłócenia w pobieraniu wapnia i związany z tym niedobór w roślinach, wpływa negatywnie na rozwój i wzrost roślin.
W wyniku niedoboru wapnia w początkowym okresie uprawy, następuje zahamowanie rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego, a także nadziemnej części roślin. Zmniejsza się także odporność roślin na patogeny grzybowe.
 
Niedobór wapnia w młodych tkankach kapusty jest przyczyną choroby fizjologicznej „tipburn” – brzegowego zamierania blaszek liściowych. Początkowo chora tkanka na kilka lub kilkanaście godzin, przybiera barwę jasnozieloną, później zamiera i czernieje.
Tipburn może występować w różnych fazach wzrostu kapusty. W początkowym okresie, objawy można zaobserwować na obwodzie najmłodszych liści, w późniejszych fazach wzrostu i tworzenia główek – tylko po ich rozcięciu.
Brzegowe zamieranie blaszek liściowych, częściej występuje w dużych główkach kapusty niż w mniejszych. Zbyt wczesne sadzenie rozsady, niedostateczne zagęszczenie roślin oraz późny zbiór, sprzyjają tworzeniu dużych główek i powodują wzrost nasilenia objawów związanych z niedoborem wapnia.
Tipburn pogarsza przydatność główek do przechowywania – jest przyczyną zwiększonej podatności roślin na infekcje bakterii chorobotwórczych, które dodatkowo wzmagają procesy gnilne wewnątrz główek.

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Kapusta ma wysokie wymagania w stosunku do siarki. Niedobór siarki prowadzi do zahamowania wzrostu części nadziemnych rośliny. Charakterystycznym objawem jest chloroza międzyżyłkowa, występująca na liściach najmłodszych (w przypadku  magnezu – na starszych liściach).
Przy niedoborze siarki, wzrasta podatność roślin na stresy.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, PLONVIT BOROSULF, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Kapusta jest bardzo wrażliwa na niedostateczne odżywienie borem. Wymaga dobrego zaopatrzenia w ten składnik już na etapie produkcji rozsady.
Niedożywienie kapusty borem, niekorzystnie wpływa na proces fotosyntezy oraz produktywność roślin.
W przypadku jego niedoboru po posadzeniu w polu, młode liście sercowe kapust (włoskiej, głowiastych białej i czerwonej) przyjmują zabarwienie jasnozielone, po czym grubieją, sztywnieją i stają się kruche, a ich wzrost jest silnie zahamowany.
Przy znacznym niedoborze boru, najmłodsze liście obumierają i brunatnieją. Zamierają także wierzchołki wzrostu i rośliny nie zawiązują główek.
Przyczyną zanikania stożka wzrostu w tej fazie rozwoju może też być żerowanie szkodników, zwłaszcza paciornicy krzyżowianki. 
Prawidłowa diagnoza jest możliwa po przekrojeniu rośliny:
 • W przypadku żerowania paciornicy krzyżowianki, w części wierzchołkowej widoczne są uszkodzenia – larwy uszkadzają stożek wzrostu pędu głównego, w wyniku czego dochodzi do rozwijania się pędów z pąków śpiących.
 • W przypadku objawu niedoboru boru – tkanka jest jednolita.
 
Niedobór boru w okresie późniejszym – po zawiązaniu główki, objawia się brunatnieniem liści wewnątrz główek (bor jest niezbędny m.in. do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych), a ponadto tworzą się puste przestrzenie wewnątrz głąba. Obniża się zdolność przechowalnicza kapusty.
 
Niedobór boru w kapuście, występuje najczęściej w latach suchych oraz przy długim deficycie wody w glebie. Sprzyjają mu gleby alkaliczne lub przewapnowane.


Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, PLONVIT BOROSULF


 

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w uprawie kapusty głowiastej białej:
 
Deficyt miedzi w uprawie kapusty ujawnia się w postaci ogólnej chlorozy, a także zasychaniem brzegów starszych liści, a ponadto zwiędłym wyglądem i osłabionym wzrostem roślin.
 
Problemy z odżywieniem miedzią, mogą wystąpić podczas produkcji rozsady warzyw kapustnych i ich uprawy na glebach o dużej zawartości substancji organicznej, torfowych, gdyż miedź jest bardzo silnie sorbowana przez materię organiczną w glebie. 

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-14, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

 
Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Niedobory żelaza na rozsadzie, objawiają się w postaci chlorozy najmłodszych liści.
Niedobór żelaza u kapusty, powoduje że liście stają się jasnożółte, nawet białawe (starsze są jaśniejsze między nerwami).
Groźba taka istnieje na glebach piaszczystych, organicznych i silnie alkalicznych bądź świeżo wapnowanych oraz w przypadkach ograniczonego dostępu tlenu do korzeni, spowodowanego najczęściej podtopieniami pól uprawnych.  

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

 

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Kapusta głowiasta jest rośliną wrażliwą na niedobór manganu.
W przypadku niedożywienia roślin manganem, dochodzi do wyraźnego zmniejszenia produktywności fotosyntezy, intensywności oddychania, a także transpiracji, co pogarsza odżywienie roślin innymi składnikami.
 
Objawy deficytu manganu, występują w postaci marmurkowatego zabarwienia blaszek liściowych („cętkowana chloroza”). Początkowo, na najmłodszych liściach, między nerwami, pojawiają się jasnozielone plamki. Stopniowo zmieniają one kolor na słomiasty. Przy przedłużającym się niedoborze, w miejscach tych powstają nekrozy. Nerwy liści i przylegająca do nich tkanka, pozostają zielone. Deficyt manganu, powoduje spowolnienie wzrostu i spadek plonu. Wskutek silnego niedoboru manganu, główki kapusty nie zawiązują się.
 
U kapusty pierwsze objawy niedoboru mogą wystąpić w 5–6 tygodniu po posadzeniu rozsady lub mogą pojawić się także później, nawet przed końcem wegetacji. 


Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)


Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie kapusty głowiastej białej:
Niedobór molibdenu na kapuście, objawia się osłabieniem wzrostu roślin. Następują rozjaśnienia i redukcja wielkości blaszek liściowych, które mają łyżeczkowaty kształt.


Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN


 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie kapusty głowiastej białej
Niedobór cynku u warzyw kapustnych może pogarszać ich plonowanie, zwłaszcza w latach chłodniejszych.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
TERRASTART, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

Kapusta głowiasta biała: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


 

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Spośród wielu czynników wpływających na jakość główek kapusty, oprócz odmiany, duże znaczenie ma dobra kondycja i zdrowotność roślin w okresie wegetacji.
Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfikujące pobieranie składników pokarmowych, potrzebnych do szybkiego rozwoju i wzrostu roślin oraz tworzenia główek – korzystnie wpływają na wysokość plonu, walory smakowe i cechy jakościowe (np. biały kolor kapusty po ukwaszeniu, zawartość składników odżywczych, przydatność do przechowywania główek).
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KAPUSTA) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.