Zalecenia uprawowe: Truskawka – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Opis uprawy: Truskawka – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Truskawka (Fragaria x ananasa Duch.) jest jedną z najpowszechniej uprawianych roślin jagodowych na świecie. Jest byliną – zielną rośliną wieloletnią co roku odnawiającą części nadziemne. Gatunek ten jest mieszańcem – powstał ze skrzyżowania dziko rosnących poziomek: wirginijskiej (Fragaria virginiana) i chilijskiej (Fragaria chiloensis). Truskawka uprawiana jest w regionach o klimacie umiarkowanym oraz chłodniejszym podzwrotnikowym. Głównym walorem truskawki jest smak i aromat owoców, które oferowane są jako owoce  świeże, a także przeznaczane są do przetwórstwa (mrożonki, soki, dżemy itp.). Rośliny truskawki mogą rosnąć na różnych typach gleb. Jednak najbardziej odpowiednimi glebami do uprawy tego gatunku są gleby lekko kwaśne o wysokim poziomie żyzności, zasobne w substancję organiczną, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. 

Specyficzny przebieg wegetacji odmian truskawki owocujących latem – szybki i silny rozwój i wzrost liści po ruszeniu wegetacji, wczesne i obfite plonowanie roślin, a także długi okres wzrostu roślin po zbiorach owoców – wymagają właściwego odżywiania i stymulacji roślin.

 

Truskawka ma dość wysokie  wymagania w stosunku do azotu (N), ale nawożenie azotem powinno uwzględniać aktualne zapotrzebowanie roślin na ten składnik. Wiosną, po ruszeniu wegetacji,  doglebowe nawożenie azotem powinno być raczej ograniczone i uzupełnione przez dolistne nawożenie roślin tym składnikiem, szczególnie w krytycznych fazach wzrostu, takich jak: intensywny wzrost pędów i liści, rozwój kwiatostanów i początek rozwoju owoców. Szczególną rolę azot odgrywa po zbiorach owoców, gdy rośliny zawiązują pąki kwiatowe na rok następny. Na wszystkich tych etapach wzrostu nawozy dolistne, takie jak: NITROMAG®, PLONVIT® NITRO lub PLONVIT® OPTY, PLONVIT® ŻEL – mogą dostarczać roślinom odpowiednią ilość azotu i innych makro- i mikroelementów.

Wprawdzie wymagania truskawki w stosunku do fosforu nie są wysokie, odpowiednie zaopatrzenie w ten składnik gwarantuje roślinom prawidłowy rozwój korzeni, intensywne wybarwienie owoców oraz ich wysoką jakość.  Zastosowanie nawozu FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO przed kwitnieniem roślin oraz w czasie wzrostu owoców sprawia, że zaopatrzenie w ten składnik jest na optymalnym poziomie nawet w warunkach ograniczonej dostępności fosforu z gleby. Na wysokie plonowanie truskawki oraz jakość owoców  wpływają także inne makroelementy, w szczególności potas (K), względem którego rośliny truskawki mają najwyższe zapotrzebowanie spośród wszystkich makroelementów. Potas odpowiada głównie za wielkość, smak i barwę owoców, która jest ważna nie tylko dla owoców przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, ale również do przetwórstwa.  Dolistnie nawożenie roślin nawozem KALPRIM® lub PLONVIT® KALI może znacznie poprawić zaopatrzenie roślin w potas (K), zwłaszcza podczas rozwoju kwiatostanów i owoców, szczególne u roślin uprawianych na glebach lekkich. Natomiast jakość owoców i tolerancja roślin na niektóre choroby grzybowe uzależnione są od zaopatrzenia roślin w wapń (Ca). Zastosowanie aktywatora wapnia OPTYCAL® i nawozu WAPNOVIT® TURBO zwiększa jędrność owoców i ich odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 

Szybki wzrost i rozwój roślin oraz prawidłowy proces zapylenia, zawiązywania owoców oraz inicjacji pąków kwiatowych na rok następny po zbiorach owoców wymagają prawidłowego zaopatrzenia w mikroelementy, zwłaszcza bor (B), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) i miedź (Cu). Składniki te mają bezpośredni wpływ na wiele naturalnych procesów roślinnych, takich jak fotosynteza, zapylanie, zawiązywanie i rozwój owoców oraz przemiany cukrów i kwasów. Najefektywniejsze nawozy dostarczające poszczególne mikroelementy to:

Wysokie i wczesne plonowanie roślin truskawki, oraz  długi okres wegetacji wymagają także stymulacji wzrostu roślin w okresie wegetacji, tak aby zapewnić wysoką produktywność krzewów i dobrą jakość plonu. Dolistne stosowanie biostymulatora TYTANIT® stymuluje rośliny do lepszego wzrostu i plonowania.

 

O wielkości plonu owoców truskawki decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.