Zalecenia uprawowe: Brokuł

Opis uprawy: Brokuł

Brokuły zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów, gdyż są smaczne, można je szybko przygotować, a ponadto zawierają cenne składniki: witaminy C i B1, karoteny, sole mineralne oraz substancje  ograniczające rozwój wielu chorób.
 
Brokuły produkowane są przede wszystkim z rozsady.
Do ich uprawy wskazane są możliwie najlepsze i starannie uprawiane gleby – żyzne, zasobne w próchnicę, dobrze zatrzymujące wodę, ale jednocześnie przewiewne.
Prawidłowy wzrost i rozwój brokułów przebiega w temperaturze 15–20°C i dość dużej wilgotności powietrza. Rośliny źle reagują na temperaturę powyżej 25°C utrzymującą się przez dłuższy czas.
Brokuł należy do gatunków wrażliwych na niedobór wody w glebie – wymaga nawadniania po posadzeniu rozsady w polu, a także
w okresach braku opadów. Dlatego najtrudniejszym okresem uprawy brokułu są miesiące letnie, ze względu na występujące upały
i okresy suszy.
 
Brokuł ma wysokie wymagania pokarmowe (wytwarza dużą masę wegetatywną). Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem (30–40 t/ha, z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu – 170 kg N/ha). Na glebach słabych uprawiany jest w pierwszym roku po oborniku, a na glebach zasobnych w próchnicę w 2.–3. roku po oborniku.
Nawożenie organiczne należy uzupełnić łatwo przyswajalnymi nawozami mineralnymi.
Odpowiednie zaopatrzenie w azot przy jednoczesnym zbilansowaniu fosforu i potasu, magnezu i siarki, a także mikroelementów, to podstawa dla uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości.
 
Dokarmianie dolistne brokułu jest ważnym elementem uprawy tego warzywa.
Dość słaby system korzeniowy brokułu oraz szybki wzrost roślin (okres wegetacji to 7–10 tyg.) sprawiają, że nawet krótkotrwałe niedobory składników pokarmowych, mogą mieć istotny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie.
Dokarmianie dolistne ma przede wszystkim wspomagać odżywianie się roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać wszelkim zdarzeniom mogącym obniżać plonowanie oraz jakość handlową
i przetwórczą róż brokułu.

 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe brokułu i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych
w kolejnych fazach rozwojowych.
  • We wczesnych fazach rozwoju młodych roślin (po przyjęciu się rozsady brokułu) dostarczony dolistnie fosfor jest wykorzystywany m.in. do budowy systemu korzeniowego (PLONVIT PHOSPHO lub PLONVIT ENERGY).
  • Podczas intensywnego wzrostu liści brokułu, rośliny potrzebują wzmocnienia azotem (PLONVIT NITRO lub PLONVIT UP).
  • W okresie rozwoju pędów bocznych brokułu (intensywny rozwój wegetatywny) potrzebne jest kompleksowe zaopatrzenie roślin
    w łatwo dostępne składniki pokarmowe makro- i mikroelementowe (PLONVIT OPTY lub PLONVIT ACTION).
  • Przed rozpoczęciem i w trakcie formowania róż, brokuły wymagają bardzo dobrego odżywiania potasem (PLONVIT KALI lub PLONVIT QUALITY ) i wapniem (OPTYCAL, WAPNOVIT).
  • Ważną rolę w nawożeniu brokułu odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, a zwłaszcza bor (BORMAX) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN), a także mangan (MIKROCHELAT Mn-13).

Dodatkowo, w programie przewidziano zastosowanie stymulatorów wzrostu – TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy
i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności brokułu na niesprzyjające warunki uprawy.
 

Program nawożenia uprawy: Brokuł - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Brokuł

 

BROKUŁ - program do pobrania w formacie pdf:

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Brokuł

Termin zabiegu / Cel zabiegu

Nawozy, aktywatory
i stymulatory 

Korzyści ze stosowania programu dokarmiania brokułu
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY
 BBCH 15–17Wspomaganie przyjmowania się roślin
i stymulowanie początkowego rozwoju
i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT ENERGY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu, zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia utrzymanie energetyki rośliny na poziomie pozwalającym prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX TURBO
 0,8 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Zaopatrzenie w molibden. Poprawa wykorzystania pobranego z podłoża azotu. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.

OPTYSIL
0,5 l/ha

Po przyjęciu się rozsady w polu – stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI – ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH
 BBCH 17–23

 
 
Rozbudowa wegetatywnych części roślin brokułu
krystaliczny
PLONVIT NITRO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT UP
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja tworzenia i rozbudowy liści oraz rozwoju systemu korzeniowego.
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
 TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH
 BBCH 23–28

 
 
Intensyfikacja rozwoju
i wzrostu roślin brokułu
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

lub
płynny
   PLONVIT ACTION
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego, liści i pędów. Poprawa kondycji roślin.
BORMAX TURBO
 1,2 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów). Zapobieganie brązowieniu pąków kwiatowych w róży.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Zaopatrzenie roślin w molibden – zapobieganie „biczykowatości liści”. Poprawa wykorzystania pobranego z gleby azotu. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
ROZWÓJ OSTATNICH PĘDÓW BOCZNYCH
 BBCH 28–29

 
 
Przygotowanie do prawidłowego rozwoju róży brokułu
krystaliczny
 PLONVIT KALI
3 kg/ha

 lub
płynny
 PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Stymulacja pobierania wapnia z gleby i dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnej roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY
 BBCH 41–43

 
 
Intensyfikacja rozwoju i wzrostu róży brokułu
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń fizjologicznych, takich jak brązowienie pąków róży oraz przedwczesne starzenie się róż.
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
 5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu róży – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ RÓŻY
 BBCH 43–45

 
 
Prawidłowy rozwój róży brokułu
i kształtowanie plonu o dobrej jakości
krystaliczny
 PLONVIT KALI
3 kg/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość róży. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń fizjologicznych, takich jak brązowienie pąków róży oraz przedwczesne starzenie się róż.
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
ROZKŁAD RESZTEK POZBIORCZYCH BACTIM SŁOMA
1–2 l/ha
Dostarczenie mikroorganizmów przyspieszających rozkład resztek pożniwnych, a tym samym ułatwienie zabiegów agrotechnicznych, poprawę struktury gleby i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Brokuł

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BACTIM FERTIMAX

Bioaktywator wzrostu

BACTIM SŁOMA

Bioaktywator gleby

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

PROAQUA

Kondycjoner wody

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Brokuł

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Azot – jest najważniejszym składnikiem mineralnym, decydującym o wielkości wytworzonej masy roślinnej i plonu.
 
Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie brokułu:
Objawy niedoboru uwidaczniają się w pierwszej kolejności na starszych częściach roślin. Liście są mniejsze, barwy żółtozielonej,
a w przypadku utrzymującego się niedoboru, zabarwienie liści zmienia barwę na różową i purpurową. Przy utrzymującym się dużym deficycie azotu – dolne liście zamierają.
Zmniejszenie potencjału fotosyntetycznego powoduje zahamowanie wzrostu – karlenie roślin (zmniejszenie liści i korzeni).
Niedożywienie, szczególnie azotem, jest istotną przyczyną niedorozwoju róż– niewyrośnięte o luźnej budowie i nierównej powierzchni, lekko zdrewniałe, niewybarwione (jasno- lub szarozielone, często z purpurowymi antocyjanowymi przebarwieniami).
Skutkiem niedostatecznego odżywienia brokułu azotem może być pośpiechowatość (guzikowatość) tj. przedwczesne tworzenie małych róż o obniżonej wartości handlowej.
 
Skutki nadmiaru azotu (N) w uprawie brokułu:
Objawem nadmiaru azotu jest ciemnozielona barwa liści oraz zmiana morfologii blaszki liściowej – nadmiernie duża lecz cienka i słaba mechanicznie. Zwiększa się podatność roślin na patogeny.
Zbyt duże nawożenie azotem sprzyja nadmiernemu wzrostowi róż i powstawaniu jamistości głąba oraz brązowieniu pączków w róży.
Spada również zawartość suchej masy i witamin, a wzrasta zawartość azotanów w plonie. Pogorszeniu ulega zdolność przechowalnicza plonu.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Fosfor – warzywa kapustne nie mają dużych wymagań pokarmowych względem fosforu. Najczęstszą przyczyną niedoboru w roślinach jest problem z pobieraniem tego pierwiastka z gleby.
 
Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie brokułu:
Pierwsze symptomy niedoboru fosforu są trudne do rozpoznania, gdyż objawiają się ciemnozieloną barwą starszych liści. W miarę pogłębiania się deficytu – zdrobniałe, ciemnozielone liście, począwszy od nerwów, stopniowo przebarwiają się na fioletowo lub purpurowo, zwłaszcza na dolnej stronie blaszek liściowych. Warzywa kapustne, niedostatecznie odżywione fosforem rosną wolniej – karłowaty pokrój organów nadziemnych
i słaby rozwój systemu korzeniowego. U brokułów i kalafiorów tworzenie róż jest opóźnione.


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWONFOSTARPLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGYUNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, TERRASTART

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Potas – jest drugim po azocie, ważnym składnikiem pokarmowym dla warzyw kapustnych.
 
Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie brokułu:
Objawy niedoboru potasu uwidaczniają się przede wszystkim na starszych, dolnych liściach, bowiem w warunkach niedoboru tego składnika potas zgromadzony w starszych liściach przemieszczany jest do młodych liści – podlega tzw. reutylizacji.
W początkowym okresie niedoboru, liście stają się ciemnozielone, a wierzchołki zaczynają żółknąć. Później chlorozy obejmują całe brzegi blaszek liściowych. Przy pogłębiającym się niedoborze pojawiają się nekrozy. Zamieranie tkanki prowadzi do postrzępienia brzegów blaszek liściowych.
Dalsze utrzymywanie stanu niedoboru skutkuje więdnięciem i obumieraniem liści. Róże są małe i luźne.
Niedobory potasu w końcowej fazie produkcji powodują starzenie i rozluźnienie się róż brokułu.
Takie objawy można obserwować latem, po intensywnych opadach deszczu, które wypłukują potas z gleby lub w warunkach zakłóconej transpiracji – deficyt potasu może być przyczyną brązowienia pąków róż brokułu.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)Wapń w uprawie warzyw kapustnych ma szczególne znaczenie związane z regulacją odczynu i poprawą struktury gleby, ale jego rola jako składnika pokarmowego jest również bardzo istotna - m.in. pełni ważną rolę
w rozwoju systemu korzeniowego, co dla brokułu, którego wegetacja trwa tylko kilkadziesiąt dni, ma duże znaczenie.
 
Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie brokułu
Jeśli w glebie jest za mało wapnia, korzenie brązowieją i ich końcówki zamierają, co prowadzi do zahamowania pobierania składników pokarmowych.
W części nadziemnej roślin, deficyt wapnia objawia się zasychaniem wierzchołków, a następnie brzegów najmłodszych liści –  tzw. tipburn.
Deficyt wapnia oraz boru może być również przyczyną jamistości głąba.

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL


 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

Magnez jest częścią składową chlorofilu tj. zielonego barwnika. Dobre zaopatrzenie roślin w magnez zwiększa zawartość chlorofilu, przez co intensyfikuje fotosyntezę.
 
Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w uprawie brokułu:
Objawem deficytu magnezu jest chloroza międzyżyłkowa, uwidaczniająca się w pierwszej kolejności na najstarszych liściach.
Niedostateczne zaopatrzenie roślin w magnez prowadzi do zakłóceń w procesach metabolicznych, co skutkuje zahamowaniem wzrostu korzeni i zmniejszeniem tempa pobierania składników pokarmowych – następuje redukcja masy nadziemnej roślin. 


Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU


 

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)


Objawy i skutki deficytu siarki (S) w uprawie brokułu:

Warzywa kapustne mają duże wymagania względem siarki i są one bardzo wrażliwe na niedobór tego pierwiastka.
W przypadku deficytu siarki następuje ograniczenie pobierania azotu z gleby oraz zakłócenie jego przemian w aminokwasy, a następnie w białka, przez co wzrasta zawartość azotanów w warzywach. Zahamowaniu ulega wzrost roślin i zmniejsza się plon.
Charakterystycznym objawem niedoboru siarki jest chloroza międzyżyłkowa, przypominająca objawy niedoboru azotu lub magnezu, ale ujawniająca się na najmłodszych liściach. Dodatkowo rośliny słabo odżywione siarką stają się bardziej podatne na stres abiotyczny.

Niedobór siarki skutkuje też zmniejszeniem się suchej masy roślin.


Nawozy szybko dostarczające siarkę:
SULVIT, PLONVIT SULFI, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

SULVIT

SULVIT to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowania dogle

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)


Brokuł jest szczególnie wrażliwy na niedobór boru.

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie brokułu:
Pierwszym objawem niedoboru są zgrubiałe, sztywne i łamliwe młode liście barwy jasnozielonej. Przy silnym niedożywieniu borem obserwuje się deformację lub zanik stożka wzrostu.
Częściowo objawy takie występować mogą już na rozsadzie, u której ponadto w przypadku niedoboru boru słabo rozwija się system korzeniowy. Zanik stożka wzrostu roślin rosnących na miejscu stałym, przypisywany bywa działaniu szkodników, zwłaszcza paciornicy krzyżowiance. Prawidłowo zdiagnozować można przyczynę zjawiska po przekrojeniu części wierzchołkowej rośliny. W przypadku szkodników – widoczne są uszkodzenia, a w przypadku deficytu boru – tkanka jest jednolita.
 
Niedostateczne zaopatrzenie w bor, skutkuje nadmiernym nasiąkaniem wodą tkanek łodygi (nadmierne uwodnienie łodyg), korkowaceniem tkanki pędów oraz brunatnieniem róż (brunatne przebarwienia – brązowienie pąków kwiatowych). W miejscu tych plam z czasem rozpoczynają się procesy gnilne. Róże stają się luźne, wilgotne, a pęd główny ulega rozgałęzieniu.
 
Dobre zaopatrzenie roślin w bor jest niezbędne w zapobieganiu jamistości głąba – powstawanie w łodygach (głąbach) pustych przestrzeni, w których występują korzystne warunki do rozwoju chorobotwórczych grzybów
i bakterii. Powstawanie pustych przestrzeni może być także wynikiem zbyt wysokich dawek azotu, zbyt dużego rozstawu roślin lub intensywnych opadów po dłuższej suszy, ale zawsze deficyt boru intensyfikuje to niekorzystne zjawisko.


Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, MIKROVIT BOR 150PLONVIT BOROSULF

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)


Klasyczne objawy niedoboru miedzi u brokułu w uprawie polowej występują rzadko, a w „wyselekcjonowanej formie” można je zauważyć właściwie tylko w uprawie bezglebowej, gdy brakuje danego pierwiastka w pożywce.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)


Niedobory żelaza na rozsadzie, objawiają się w postaci cytrynowożółtej chlorozy najmłodszych liści, z zachowaniem zielonych wiązek przewodzących.
Symptomem niedoboru żelaza u brokułu i kalafiora uprawianych w polu są również chlorozy wierzchołkowych partii roślin (wierzchołki pozbawione chlorofilu).

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROCHELAT Fe-8MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROCHELAT Fe-8

MIKROCHELAT Fe-8 zawiera 80 g Fe/kg (8%). Żelazo jest schelatowane przez EDTA+DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemi

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

 
Objawy niedoboru manganu nie są łatwe do zdiagnozowania – występują na młodych liściach, pomiędzy nerwami w postaci punktowych chlorotycznych plamek, które stopniowo rozrastają się (marmurkowatość liści). Jest to spowodowane rozkładem chlorofilu. Z czasem, w miarę pogłębiania się niedoboru manganu, tkanka w miejscach przebarwień ulega nekrozie, co powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej liści.
Skutkuje to zaburzeniami w procesach życiowych roślin, co negatywnie wpływa na zawiązywanie się róż i w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonu róż brokułów.
Największe zapotrzebowanie na mangan wykazują młode rośliny w najwcześniejszych fazach wzrostu oraz intensywnie rozwijające się liście.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)Brokuł jest gatunkiem wrażliwym na niedobór molibdenu.
 
Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie brokułu:
Niedobór molibdenu u brokułu, powoduje osłabienie wzrostu roślin oraz prowadzi do zamierania tkanek merystematycznych wierzchołkowych.
Następuje redukcja wielkości blaszek liściowych, które przyjmują łyżeczkowaty kształt.
 
W trakcie produkcji rozsady niedobór molibdenu powoduje, że liście mają łyżeczkowaty kształt, są zwężone i jasnozielone.
 
Przy skrajnym niedoborze molibdenu w uprawie w gruncie, może wystąpić „biczykowatość liści” – silne zwężenie blaszki liściowej, w skrajnych przypadkach pozostaje tylko skrócony nerw główny podobny do biczyka.
Niedobór molibdenu jest też jedną z przyczyn zaniku stożka wzrostu i nie zawiązywania się róży.
Rośliny źle odżywione molibdenem stają się wrażliwsze na choroby, wywołane przez grzyby i bakterie.


Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN


 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)


Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie brokułu:
Klasyczne objawy niedoboru cynku u brokułu w uprawie polowej występują rzadko, a w „wyselekcjonowanej formie” można je zauważyć właściwie tylko w uprawie bezglebowej, gdy brakuje danego pierwiastka w pożywce.


Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK, TERRASTART

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

Brokuł: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.


ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


 
Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Prawidłowy rozwój i wysoka zdrowotność róż brokułu to podstawa powodzenia w produkcji tego warzywa.
Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfikujące pobieranie składników pokarmowych, potrzebnych do szybkiego rozwoju i wzrostu roślin oraz tworzenia róż – korzystnie wpływają nie tylko na wysokość plonu, ale również na zewnętrzne cechy jakościowe róż, zawartość składników odżywczych i walory smakowe.


Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-BROKUŁ) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.