Zalecenia uprawowe: Burak Cukrowy

Opis uprawy: Burak Cukrowy

Burak cukrowy jest powszechnie uprawianym gatunkiem w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie stanowi podstawowy surowiec dla przemysłu cukrowniczego. Ma duże wymagania glebowe i klimatyczne (potrzebuje dużej ilości opadów – współczynnik transpiracji dla buraka to 340 l wody na wyprodukowanie 1 tony suchej masy). Ze względu na duży potencjał produkcji biomasy burak cukrowy potrzebuje intensywnego nawożenia. Niedobór składników pokarmowych obniża plon korzeni, a ich nadmiar nie tylko nie powoduje wzrostu plonu, ale wręcz znacznie pogarsza jakość buraków.
 
Celem działań agrotechnicznych w uprawie buraka cukrowego jest maksymalizacja plonu cukru (liczy się plon korzeni i zawartość w nich cukru, tzw. cukier na polu). Wartość technologiczną korzeni obniża zawartość azotu alfa-aminowego, który jest najważniejszym składnikiem melasotwórczym (melasotwory to składniki, które w cukrowni powodują straty w końcowym etapie produkcji utrudniając krystalizację cukru i powodując jego przechodzenie do melasy). Są nimi również jony potasu i sodu, ale ich wpływ na obniżenie wydajności cukru jest znacznie mniejszy. Prawidłowe i optymalne nawożenie buraków cukrowych, z uwzględnieniem nawożenia dolistnego, w sposób istotny decyduje o wielkości plonu i kształtuje jego parametry jakościowe, co w konsekwencji decyduje o efekcie ekonomicznym uprawy.  
 
Makroelementy dostarcza się doglebowo i uzupełnia dolistnie odpowiednimi nawozami: azot (NITROMAG, PLONVIT NITRO), fosfor (GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20), potas (KALPRIM, PLONVIT KALIALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18), wapń (WAPNOVIT TURBO i OPTYCAL dodatkowo stymulujący pobieranie wapnia z gleby), magnez (MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU) i siarkę (SULVIT, SIARCZAN MAGNEZU).
Natomiast całość zapotrzebowania buraków na mikroelementy można zrealizować nawożeniem dolistnym. Wśród mikroelementów dla buraka najważniejsze są: bor (BORMAX TURBO), mangan (AMINO ULTRA Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN), miedź (AMINO ULTRA Cu-24 lub MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT MIEDŹ) i cynk (AMINO ULTRA Zn-24 lub MIKROCHELAT Zn-15 lub MIKROVIT CYNK), a także molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).
 
Dobra kondycja roślin decyduje o wielkości plonu korzeni i ich dobrych parametrach technologicznych. Zdrowe rośliny to intensywna fotosynteza, niższe ryzyko chorób oraz wyższa zawartość cukru w korzeniach. Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-BURAK) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie buraków efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania buraka MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy. Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.