Zalecenia uprawowe: Burak ćwikłowy

Opis uprawy: Burak ćwikłowy

Burak ćwikłowy to po cebuli, kapuście i marchwi jeden z najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw uprawianych w Polsce.

Buraki ćwikłowe są warzywem o dużej wartości odżywczej. Zawierają wiele składników mineralnych, witaminy, cukry, białka, bioflawonidy, karoten, betaninę, dużo kwasu foliowego, kwasy organiczne i znaczne ilości błonnika.

 

W zależności od przeznaczenia, warzywo to oferowane jest jako:

  • BOTWINA – do konsumpcji przeznaczone są zgrubienia korzeniowe i młode liście (sprzedaż w pęczkach)
  • KORZENIE – w pełni wyrośnięte korzenie spichrzowe, przeznaczane na „świeży rynek”, do przetwórstwa lub do przechowywania.

Najważniejsze cechy jakościowe buraków ćwikłowych, decydujące o ich wartości odżywczej i przydatności do przetwórstwa, to:

  • typowa dla odmiany wielkość i kształt korzeni
  • intensywne wybarwienie (wysoka zawartość czerwonego barwnika – betaniny) – najlepsze są korzenie z ciemnoczerwoną skórką i miąższem oraz równomierną barwą na przekroju poprzecznym
  • wysoka zawartość cukrów (mierzona w skali Brixa) – korzystnie wpływa na smak buraków i przetworów, podnosi ich wartość odżywczą oraz przyspiesza proces kiszenia barszczu
  • wysoka zawartość suchej masy
  • niski poziom azotanów.

Burak ćwikłowy uprawiany jest z siewu nasion wprost do gruntu.

 

Buraki ćwikłowe wytwarzają dużą masę wegetatywną i z tego względu należą do warzyw o dość dużych wymaganiach pokarmowych. Jednocześnie, dzięki systemowi korzeniowemu sięgającemu głęboko w głąb profilu glebowego, gatunek ten może korzystać ze składników pokarmowych zgromadzonych w głębszych warstwach gleby.


Burak ćwikłowy cechuje duża skłonność do gromadzenia azotanów dlatego nawożenie organiczne i mineralne powinno uwzględniać tę właściwość gatunku. M.in. z tego względu, dla prawidłowego zaopatrzenia buraka ćwikłowego w odpowiednie składniki pokarmowe na każdym etapie rozwoju, bardzo przydatne jest nawożenie dolistne roślin.

 

Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich roślinom.

 

Spośród mikroelementów burak ćwikłowy najbardziej wrażliwy jest na niedobór boru (BORMAX TURBO lub BORMAX). W uprawie tego gatunku ważne jest także dobre zaopatrzenie w miedź (MIKROCHELAT Cu-15), mangan (MIKROCHELAT Mn-13 ) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).

 

Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – BURAK ĆWIKŁOWY umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS - BURAK ĆWIKŁOWY zmniejsza ryzyko utraty części plonu.

 

Realizując program nawożenia dolistnego i biostymulacji  z wykorzystaniem takich preparatów jak:

sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.

 

Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.