Zalecenia uprawowe: Czereśnia – sad owocujący

Opis uprawy: Czereśnia – sad owocujący

Czereśnie to owoce deserowe – przeznaczone na rynek owoców świeżych. Ich jakość określają przede wszystkim: wielkość i barwa, smak (zawartość cukrów i kwasowość) oraz jędrność miąższu. Ważna jest także zielona i wiotka (niezdrewniała) szypułka – przez konsumentów postrzegana jako wskaźnik świeżości owoców. Kolor, wielkość i czas dojrzewania owoców zależą od odmiany.
 

Najlepsze do uprawy czereśni są gleby żyzne, przewiewne o pH 6,5-6,8. Czereśnie nie tolerują zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych – powinien on nie przekraczać  2 m.
Drzewa czereśni są wrażliwe na mrozy, chociaż najodporniejsze odmiany znoszą spadki temperatury do -25°C.

Szczególnym zagrożeniem są natomiast wiosenne przymrozki, ponieważ czereśnia jest jednym z gatunków sadowniczych, które bardzo wcześnie rozpoczynają wegetację. Pąki kwiatowe na drzewach mogą nabrzmiewać już w okresie przedwiosennym – nawet na początku marca (na półkuli północnej).

Wczesną wiosną pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców narażone są zatem na uszkodzenia spowodowane spadkiem temperatury poniżej 0°C. W okresie pełni kwitnienia przymrozek na poziomie -3°C może spowodować całkowite zniszczenie kwiatów. Do przeciwdziałania skutkom przymrozków sadownicy stosują różne sposoby – między innymi opryskiwanie drzew preparatami, które podnoszą stężenie soli mineralnych w komórkach roślinnych i dzięki temu stają się one bardziej odporne na zamarzanie (KALPRIM®, ALKALIN K+Si).

 

U drzew pestkowych – w przeciwieństwie do ziarnkowych – pąki kwiatowe i liściowe tworzą się odrębnie. Na drzewach pestkowych najpierw rozwijają się kwiaty, następuje ich zapylenie i w tym czasie równocześnie rozwijają się pąki liściowe. Dlatego u drzew pestkowych bardzo ważna jest stymulacja jak najlepszego rozwoju liści (TYTANIT®, NITROMAG®, GROWON®), ponieważ gdy jest ich zbyt mało lub są słabo rozwinięte, może nastąpić znaczny opad zawiązków.


Uzyskanie obfitego plonu i wysokiej jakości owoców czereśni zależy od wielu czynników biologicznych i uprawowych. Jednym z nich jest odpowiednie zaopatrzenie drzew w składniki pokarmowe. Drzewa pestkowe mają większe potrzeby pokarmowe w porównaniu do gatunków ziarnkowych.

 

Dobór sposobu nawożenia czereśni oraz dawki nawozów, dostosować należy do kondycji i wieku drzew oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe, której poziom możemy określić za pomocą chemicznej analizy gleby. Ważnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest nawożenie dolistne. Główną jego zaletą jest szybkie i efektywne dostarczenie drzewom najbardziej potrzebnych składników pokarmowych w poszczególnych fazach rozwojowych.

 

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego stanowią obecnie integralną część programu mineralnego odżywiania drzew czereśni, gdyż:
 

           

W uprawie czereśni przyczyną dużych strat jest pękanie owoców powodowane przez deszcze padające podczas dojrzewania i zbiorów owoców (zwłaszcza po okresach suszy). Jednym ze sposobów ograniczających pękanie czereśni są zabiegi opryskiwania drzew roztworem nawozu wapniowego (WAPNOVIT® TURBO). Zalecane są standardowe opryski każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu.

 

Czereśnia jest gatunkiem, który wymaga odpowiedniej pielęgnacji po zbiorach owoców, tzn. w okresie od zakończenia zbiorów do zakończenia wegetacji jesienią (przez okres ok. 3 miesięcy).

 

  • Pierwszym celem tych zabiegów jest utrzymanie w dobrym stanie liści na drzewach, bowiem przedwczesna defoliacja (spowodowana chorobami lub niedoborem składników pokarmowych), prowadzi do osłabienia drzew, spadku ich wytrzymałości na mróz oraz znacznego spadku plonowania.

Dlatego, w pierwszej kolejności (po standardowym cieciu drzew) zalecane jest dokarmienie drzew azotem (NITROMAG® lub PLONVIT® NITRO) i magnezem (MIKROKOMPLEX®). W kolejnym zabiegu należy dostarczyć roślinom komplet NPK wraz z mikroelementami  (PLONVIT® OPTY lub PLONVIT® ŻEL) oraz magnez (MIKROKOMPLEX®). Zwiększeniu odporności drzew na choroby służą także zabiegi dolistne z zastosowaniem preparatów miedziowych (CUPRAN, MIKROCHELAT Cu-15).

 

  • Drugim istotnym celem dokarmiania drzew czereśni przed spoczynkiem zimowym jest umożliwienie drzewom zgromadzenia zapasu składników pokarmowych potrzebnych do ich rozwoju wczesną wiosną.

Wiosną niska temperatura ogranicza efektywne pobieranie składników pokarmowych z gleby. Dlatego przed początkiem przebarwiania się liści należy dokarmić drzewa nawozami zawierającymi cynk i bor (CYNKO-BOR TURBO) i potasem (KALPRIM®  lub ALKALIN K+Si).

 

Zabiegi te pełnią rolę pierwszych zabiegów przygotowujących drzewa do nowego sezonu wegetacyjnego.
 

O wielkości plonu czereśni decyduje dobra kondycja drzew w całym okresie wegetacji. Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.