Zalecenia uprawowe: Czereśnia - sad owocujący

Opis uprawy: Czereśnia - sad owocujący

Uprawne odmiany czereśni pochodzą od dziko rosnącej czereśni ptasiej (Prunus avium), która powszechnie występuje na obszarze Europy, Azji Zachodniej i Kaukazu. Owoc czereśni to pestkowiec, który  może mieć barwę żółtą, czerwoną, do bardzo ciemnoczerwonej, niemal czarnej. Czereśnie dojrzewają od maja do końca lipca. Owoce przeznaczone są przede wszystkim do bezpośredniego spożycia, ale wykorzystywane są również w przemyśle przetwórczym.

 

Czereśnia to jeden z najsilniej rosnących gatunków drzew owocowych klimatu umiarkowanego. Jest to cecha, którą należy uwzględnić przy projektowaniu intensywnego sadu czereśniowego, a zwłaszcza przy wyborze podkładki od której zależy siła wzrostu drzewa. Wybór podkładki powinien uwzględniać warunki glebowe gospodarstwa oraz klimatyczne regionu.  

Drzewa czereśni szczepione na podkładkach karłowych wytwarzają płytszy system korzeniowy, co sprawia, że gorzej znoszą niedostatek wody i składników pokarmowych w glebie.
 

Czereśnia jest gatunkiem, którego drzewa są średnio odporne na okresowy niedobór wody w glebie. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnej wilgotności gleby i dostarczenie drzewom niezbędnych składników pokarmowych w ilościach potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin.

 

Odpowiednie zaopatrzenie drzew w wodę umożliwiają instalacje do nawadniania. Szczególnie efektywne jest nawadnianie kropelkowe. Instalacja do nawadniania kropelkowego umożliwia stosowanie fertygacji – zaopatrzenia drzew w składniki pokarmowe dostarczane wraz z nawozami rozpuszczonymi w wodzie. Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie, praktycznie brakiem części nierozpuszczalnych oraz wysoką koncentracją składników odżywczych – DROPFERT 18/18/18, DROPFERT 4/40/13, DROPFERT 9/10/36, MIKRO PLUS, MIKRO PLUS ULTRA. Do fertygacji upraw w gruncie można stosować także uniwersalne nawozy krystaliczne z linii PLONVIT: PLONVIT OPTY, PLONVIT NITRO, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT KALI.
 

Fertygacja, chociaż jest bardzo skuteczną i efektywną metodą nawożenia, nie eliminuje potrzeby dokarmiania pozakorzeniowego.

Główną jego zaletą jest szybkie i efektywne dostarczenie drzewom najbardziej potrzebnych składników pokarmowych w poszczególnych fazach rozwojowych.

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego stanowią obecnie integralną część programu mineralnego odżywiania drzew czereśni, gdyż:

 

       

W uprawie czereśni przyczyną dużych strat jest pękanie owoców powodowane przez deszcze padające podczas dojrzewania i zbiorów owoców (zwłaszcza po okresach suszy). Jednym ze sposobów ograniczających pękanie czereśni są zabiegi opryskiwania drzew roztworem nawozu wapniowego (WAPNOVIT TURBO). Zalecane są standardowe opryski każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu.
 

Czereśnia jest gatunkiem, który wymaga odpowiedniej pielęgnacji po zbiorach owoców, tzn. w okresie od zakończenia zbiorów do zakończenia wegetacji jesienią (przez okres ok. 3–4 miesięcy).

 

  • Pierwszym celem tych zabiegów jest utrzymanie w dobrym stanie liści na drzewach, bowiem przedwczesna defoliacja lub uszkodzenia liści spowodowane przez choroby i szkodniki lub niedobory składników pokarmowych, prowadzi do osłabienia drzew, spadku ich wytrzymałości na mróz oraz znacznego zmniejszenia plonowania.

Dlatego po zbiorach czereśni należy kontynuować fertygację przez okres 1–2 miesięcy – w zależności od terminu zbioru owoców.

W tym czasie zalecana jest pożywka NPK ze znaczącą przewagą fosforu i potasu oraz z niewielką zawartością azotu, wzbogacona w mikroelementy (DROPFERT 4/40/13, DROPFERT 9/10/36, MIKRO PLUS).

Wskazane jest też dolisne dostarczenie magnezu jako najszybszy sposób zaopatrzenia drzew w ten składnik pokarmowy, wpływający na proces fotosyntezy (MIKROKOMPLEX).

Zwiększeniu odporności drzew na choroby służą także zabiegi dolistne z zastosowaniem preparatów miedziowych (CUPRAN, MIKROCHELAT Cu-15).

 

 

  • Drugim istotnym celem jest umożliwienie drzewom zgromadzenia zapasu składników pokarmowych potrzebnych do ich rozwoju wczesną wiosną.

Wiosną niska temperatura ogranicza efektywne pobieranie składników pokarmowych z gleby. Dlatego przed początkiem przebarwiania się liści należy dokarmić drzewa dolistnie nawozami zawierającymi cynk i bor (CYNKO-BOR TURBO) i potasem (KALPRIM lub ALKALIN K+Si).

 

Zabiegi te pełnią rolę pierwszych zabiegów przygotowujących drzewa do nowego sezonu wegetacyjnego.

 

O wielkości plonu czereśni decyduje dobra kondycja drzew w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.