Zalecenia uprawowe: Jabłoń

Opis uprawy: Jabłoń

JABŁOŃ – to najważniejszy gatunek drzew owocowych umiarkowanej strefy klimatycznej. Spożycie jabłek wzrasta, rosną również wymagania konsumentów. Dlatego dobra jakość jabłek jest ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju sadów jabłoniowych oraz opłacalności produkcji tych owoców.
 
Jednym z najważniejszych zagadnień w uprawie jabłoni jest dostarczenie drzewom odpowiednich składników pokarmowych w ilościach potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu drzew. Bardzo ważny jest zatem sposób nawożenia i wybór nawozów, w których składniki pokarmowe powinny występować w formach łatwo dostępnych dla roślin. Równie istotny jest termin aplikacji nawozów, tak aby składniki pokarmowe zostały dostarczone we właściwym czasie do różnych części roślin (pień, pędy, pąki, liście, owoce).
 
Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego stanowią obecnie integralną część programu mineralnego odżywiania drzew owocowych i powinny być prowadzone w każdym sadzie, także w sadach posadzonych na glebach żyznych, utrzymanych w dobrej kulturze i przy optymalnych warunkach pogodowych, gdyż:
 

Dokarmianie pozakorzeniowe jest niezbędne także w sadach fertygowanych – pomimo cyklicznego dostarczania drzewom składników pokarmowych bezpośrednio w obręb systemu korzeniowego.  

Celem zalecanych stymulatorów i nawozów dolistnych w sadach fertygowanych, jest przede wszystkim dobre zaopatrzenie owoców w składniki pokarmowe (np. wapń), a także wspomaganie procesów fizjologicznych warunkujących powtarzalny wysoki plon owoców bardzo dobrej jakości.
 
Drzewa jabłoni, jako gatunku wieloletniego, narażone są na liczne stresy związane z czynnikami klimatycznymi, pogodowymi i środowiskowymi. Efektywną możliwość poprawy naturalnej odporności roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe wskazuje Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – JABŁOŃ.


Strategia STRESS CONTROL SYSTEM, w uprawie jabłoni, realizowana jest poprzez dolistne zastosowanie aktywatorów i stymulatorów INTERMAG, takich jak: FOSFYN, FROSTEX, GROWON, OPTYCAL, OPTYSIL, TYTANIT oraz wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN. Zabiegi te umożliwiają uzyskanie wysokojakościowych plonów owoców, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Owoców (IPO).

Program nawożenia uprawy: Jabłoń - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Jabłoń

 

 

JABŁOŃ (sad niefertygowany) - program do pobrania w formacie pdf:

» Program DOKARMIANIA DOLISTNEGO i BIOSTYMULACJI - program Podstawowy lub Intensywny - do wyboru
 
 

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Jabłoń

Faza rozwoju
Termin zabiegu / Cel zabiegu
Nawozy, aktywatory
i stymulatory
z programu dokarmiania jabłoni
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania pozakorzeniowego jabłoni
PĘKANIE PĄKÓW
 BBCH 07–09

 
Zwiększenie odporności na warunki stresowe, a zwłaszcza niską temperaturę wczesną wiosną
 
MIKROCHELAT Zn-15
0,5–1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w cynk– wzrost odporności na niską temperaturę poprzez zwiększenie stężenia soku komórkowego i wzmocnienie ścian komórkowych.
Prawidłowy wzrost i rozwój pąków – udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Poprawa kondycji roślin.
Cynk stymuluje także przemiany i wykorzystanie azotu.
MYSIE UCHO
 BBCH 10/54


Regeneracja ewentualnych uszkodzeń po zimie
 
Zwiększenie odporności na niską temperaturę
 
Wzmocnienie pąków kwiatowych
 
MIKROCHELAT Zn-15
0,5–1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w cynk – wzrost odporności na niską temperaturę poprzez zwiększenie stężenia soku komórkowego i wzmocnienie ścian komórkowych. Prawidłowy wzrost i rozwój pąków – udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Poprawa kondycji roślin. Cynk stymuluje także przemiany i wykorzystanie azotu.
MIKROCHELAT Fe-13
0,5–1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w żelazo. Stymulacja tworzenia chlorofilu. Pozytywny wpływ na powstawanie enzymów odpowiadających za prawidłowy przebieg fotosyntezy, także w kolejnych stadiach rozwojowych (intensyfikacja fotosyntezy).
Usprawnienie działania komórek i tkanek oraz udział w transporcie asymilatów. Wspomaganie regeneracji uszkodzeń.
MIKROCHELAT Cu-15
0,5–1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w miedź. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Poprawa kondycji roślin.
ZIELONY PĄK
 BBCH 55–56


Intensywne budowanie biomasy
 
Poprawa kondycji rozwijających się pędów i liści

Prawidłowy rozwój pąków kwiatowych
pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka
 PLONVIT OPTY
4–5 kg/ha
Kompleksowe wspomaganie zaopatrzenia drzew w makro- i mikroelementy w zrównoważonych proporcjach.
Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin.
Stymulacja rozwoju pąków i wzmocnienie roślin po zimie.
MIKROKOMPLEX
 3–5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu.
Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
Poprawa kondycji roślin.
TYTANIT 
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego rozwoju pąków kwiatowych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. Zwiększenie odporności na stresy.
TYTANIT to stymulator plonu – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
drugi zabieg w fazie zielonego pąka 4–6 dni po pierwszym
PLONVIT OPTY
4–5 kg/ha
Kompleksowe wspomaganie zaopatrzenia drzew w makro- i mikroelementy w zrównoważonych proporcjach.
Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin.
Stymulacja rozwoju liści, zwłaszcza rozetowych, oraz wzmocnienie drzew przed kwitnieniem.
BORMAX
 1–1,5 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Wspomaganie transportu i dystrybucji wapnia oraz innych składników pokarmowych do różnych części jabłoni. Stymulacja prawidłowego rozwoju pąków kwiatowych. Zwiększenie odporności na niską temperaturę.
TYTANIT 
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego rozwoju pąków kwiatowych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. Zwiększenie odporności na stresy.
TYTANIT to stymulator plonu – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
RÓŻOWY PĄK
 BBCH 57–59


Zwiększenie odporności na niską temperaturę
 
Dalszy rozwój pąków kwiatowych
FOSTAR
4–5 l/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w fosfor – dostarczenie dużej ilości fosforu w formie organicznej, łatwo przyswajalnej przez rośliny.
Wspomaganie gospodarki energetycznej roślin, wzmocnienie odporności na niską temperaturę. Zwiększenie intensywności podziałów komórkowych.
TYTANIT 
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego rozwoju pąków kwiatowych i liści. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. Zwiększenie odporności na stresy.
TYTANIT to stymulator plonu – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych. Zwiększenie odporności na niską temperaturę oraz infekcje grzybowe, zwłaszcza parcha jabłoni.
OPTYSIL to stymulator odporności – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABLOŃ.
POCZĄTEK KWITNIENIA
 BBCH 60–63


Intensyfikacja kwitnienia
 
Wspomaganie zapylenia i zapłodnienia
 
Poprawa jakości owoców i ich zdolności przechowalniczej
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Uaktywnienie pompy „auksynowo-wapniowej” pozwalającej na lepsze wykorzystanie zasobów wapnia z gleby oraz bezpośrednie pozakorzeniowe dostarczanie wapnia do kwiatów w celu poprawy zaopatrzenia w wapń.
OPTYCAL to aktywator wapnia o właściwościach biostymulujących. Jest elementem strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
BORMAX
1–1,5 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Wspomaganie rozwoju słupka i pręcików oraz zwiększenie wigoru i jakości pyłku, co wpływa na lepsze kiełkowanie pyłku. Intensyfikacja podziałów komórkowych. Podniesienie odporności na niską temperaturę. Wspomaganie transportu i dystrybucji wapnia i innych składników pokarmowych oraz asymilatów.
TYTANIT 
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Wspomaganie rozwoju organów generatywnych. Poprawa wigoru pyłku, stymulacja zapylenia, zapłodnienia i zawiązywania nasion. (Dobrze zawiązane nasiona wpływają na zwiększoną produkcję auksyn, poprawiając tym samym gospodarkę wapniem).
Zwiększenie odporności na stresy.
TYTANIT to stymulator plonu – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
OPADANIE PŁATKÓW
 BBCH 67


Prawidłowe tworzenie i rozwój zawiązków owoców
 
Kształtowanie dobrej jakości owoców
GROWON
4–5 l/ha
Szybka poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor – dostarczenie roślinie energii do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach uprawowych i pogodowych, a przede wszystkim w okresie utrzymywania się niskiej temperatury gleby i powietrza oraz w czasie okresowych wiosennych podtopień.
Stymulacja i intensyfikacja podziałów komórkowych oraz procesów metabolicznych i energetycznych w roślinie. Zwiększenie odporności na niską temperaturę w okresie około kwitnienia.
GROWON to aktywator energii o właściwościach biostymulujących. Jest elementem strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
MIKROKOMPLEX
3–5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy.
Lepsze pobranie i wykorzystanie azotu. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
Poprawa kondycji roślin.
BORMAX
1 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Wzmocnienie podziałów komórkowych, zapobieganie deformacjom, popękaniu i innym formom nieprawidłowego rozwoju owoców.
Korzystny wpływ na prawidłowe wykształcenie skórki na zawiązkach owocowych, a w późniejszym okresie na owocach. Zwiększenie odporności na niską temperaturę.
KONIEC KWITNIENIA
 BBCH 69


Intensyfikacja procesów fotosyntezy
 
Budowa biomasy
 
Prawidłowy rozwój zawiązków owocowych
 
Podniesienie odporności na warunki stresowe
 
Wspomaganie procesu powiększania się liczby komórek w zawiązkach owoców
 
PLONVIT OPTY
5 kg/ha
Kompleksowe wspomaganie zaopatrzenia drzew w makro- i mikroelementy w zrównoważonych proporcjach. Rozbudowa biomasy (liści, pędów) i intensyfikacja rozwoju zawiązków owocowych. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną, hormonalną i enzymatyczną jabłoni.
Poprawa kondycji roślin.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Uaktywnienie pompy „auksynowo–wapniowej” pozwalającej na lepsze wykorzystanie zasobów wapnia z gleby oraz bezpośrednie pozakorzeniowe dostarczanie wapnia do tworzących się zawiązków owoców w celu poprawy ich zaopatrzenia w wapń, który wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych.
OPTYCAL likwiduje niedobór  wapnia w zawiązkach, które dzięki temu lepiej się rozwijają.
OPTYCAL to aktywator wapnia o właściwościach biostymulujących. Jest elementem strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
MIKROCHELAT Zn-15
0,5–1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w cynk – intensyfikacja procesu proliferacji (mnożenia się komórek w tworzących się zawiązkach), co w konsekwencji bezpośrednio wpływa na wielkość owoców. Dodatkowo, stymulacja  wzrostu odporności na niską temperaturę poprzez zwiększenie stężenia soku komórkowego i wzmocnienie ścian komórkowych. Udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny).
POCZĄTEK ROZWÓJU OWOCÓW
 BBCH 71


Utrzymanie dobrze rozwiniętych zawiązków
 
Zapobieganie nadmiernemu opadaniu owoców
GROWON
4–5 l/ha
 


lub
w programie podstawowym


FOSTAR
4–5 l/ha
Aktywator GROWON – dostarcza energię roślinie do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Jest źródłem bardzo szybko przyswajalnego przez rośliny fosforu, który stymuluje komórki w zawiązkach owoców do intensywnego namnażania się, dzięki czemu zawiązki się powiększają. Efektywność tego procesu jest bardzo ważna, gdyż od fazy „orzecha” (BBCH 72) dalszy wzrost owoców spowodowany jest wyłącznie powiększaniem się już istniejących komórek.  
GROWON to aktywator energii o właściwościach biostymulujących. Jest elementem strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABŁOŃ.
 
Nawóz FOSTAR dostarcza fosfor w formie organicznej łatwo przyswajalnej przez rośliny, który stymuluje i intensyfikuje podziały komórkowe oraz procesy metaboliczne i energetyczne w roślinie.
MIKROKOMPLEX
3–5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia drzew w magnez, siarkę i mikroelementy.
Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy.
Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
Poprawa kondycji roślin.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Intensyfikacja fotosyntezy. Wzmocnienie ścian komórkowych. Wzmocnienie tolerancji roślin na choroby oraz niesprzyjające warunki pogodowe (okresowe chłody, niedobór lub nadmiar wody w glebie itp.)
OPTYSIL to stymulator odporności – podstawowy element strategii wspomagania naturalnej odporności jabłoni STRESS CONTROL SYSTEM – JABLOŃ.
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 72–73


Poprawa jakości owoców i zapobieganie chorobom fizjologicznym
 
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 73–74


Poprawa jakości owoców i zapobieganie chorobom fizjologicznym
 
Zapobieganie chlorozie żelazowej liści (gleby alkaliczne, niekorzystne warunki pogodowe)
 
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
MIKROCHELAT Fe-13
0,5–1 kg/ha
Aktywacja procesów fotosyntezy i stabilizacja chlorofilu. Zabieg szczególnie polecany w okresowym zalaniu systemu korzeniowego lub przy wysokim poziomie wód gruntowych.
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 74–75


Poprawa jakości owoców oraz zapobieganie chorobom fizjologicznym
 
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 75–76


Poprawa jakości owoców oraz zapobieganie chorobom fizjologicznym
 
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 77–78


Poprawa jakości owoców oraz zapobieganie chorobom fizjologicznym
KALPRIM
2–3 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w potas – dostarczenie tego składnika w formie najłatwiej przyswajalnej przez rośliny.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin.
Korzystny wpływ na transport asymilatów, zwiększenie zawartości cukrów w owocach. Zwiększenie średnicy owoców. Poprawa kondycji roślin.
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
MIKROCHELAT Mn-13
0,5–1 kg/ha
Wzmocnienie barwy zasadniczej skórki owoców.
 
ROZWÓJ OWOCÓW
BBCH 78–79


Zapobieganie chorobom fizjologicznym
 
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
DOJRZEWANIE OWOCÓW
BBCH 81


Dobra jakość owoców – jędrność, wybarwienie (rumieniec)
i smak
 
4 tygodnie przed zbiorem
FOSTAR
4–5 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor – dostarczenie tego składnika w formie organicznej, łatwo dostępnej dla roślin.
Uzyskanie owoców prawidłowej wielkości, dobrze wybarwionych oraz jędrnych.
DOJRZEWANIE OWOCÓW
BBCH 85


Zapobieganie chorobom fizjologicznym

 
3 tygodnie przed zbiorem
WAPNOVIT
5 l/ha
Wapń wpływa na poprawę stabilności ścian komórkowych. Zwiększa odporność na patogeny. Zapobiega chorobom fizjologicznym związanym z niedoborem wapnia. Zwiększa odporność na czynniki stresowe w tym suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo zawarte w nawozie: magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molibden (Mo) korzystnie wpływają na rozwój i jakość owoców.
PO ZBIORACH
BBCH 91–93


Akumulacja cynku i boru w częściach zdrewniałych jabłoni w celu łatwego  wykorzystania wiosną następnego roku
 
Wzmocnienie pąków liściowych i kwiatowych
 
Zwiększenie odporności na niską temperaturę
 
1–2 zabiegi począwszy od 1 tygodnia po zbiorach
CYNKO-BOR
4 kg/ha
Bor i cynk dostarczone jesienią zwiększają zimotrwałość i potencjał plonotwórczy roślin.
Cynk – uruchomiony  wiosną, wpłynie korzystnie na prawidłowy rozwój liści i kwiatów.
Bor – zmagazynowany do wykorzystania po wznowieniu wegetacji, pozytywnie wpłynie na rozwój pąków kwiatowych (organów generatywnych), co skutkuje dobrym zapyleniem, zapłodnieniem i zawiązywaniem owoców.
 
Jesienią, w sadach owocowych zabiegi zalecane są na zielone liście, łącznie z dodatkiem mocznika w ilości 2–8 kg/ha, w zależności od terminu zabiegu.
Dopuszczalne jest wykonanie ostatniego zabiegu na początku opadania liści (5–10% opadniętych liści) łącznie z 5% roztworem mocznika, w celu ograniczenia tworzenia i rozwoju otoczni parcha jabłoni, poprzez szybszy rozkład opadniętych liści.  

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Jabłoń

ALKALIN KB+Si

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5), dolistny nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy

BORMAX

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

FOSFYN

Aktywator odporności na stresy biotyczne

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

FROSTEX

Aktywator odporności na przymrozki

GROWON

Aktywator energii

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Jabłoń

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Objawy i skutki niedoboru azotu (N) w uprawie jabłoni
Pierwsze objawy niedoboru azotu uwidaczniają się na starszych liściach – drobne liście, barwy jasnozielonej do żółtej. Ogonki liściowe i pędy o zabarwieniu czerwonobrunatnym. Starsze liście mogą wcześniej opadać.
Drzewa kwitną obficie, ale zawiązują mało owoców. Pędy cienkie o krótkich przyrostach.
Owoce są drobne, mniej smaczne, szybko żółkną, nie osiągają typowej wielkości i przedwcześnie opadają. Skórka owoców szybko traci zieloną barwę i często jest nadmiernie ordzawiona. Rośliny wcześniej kończą wegetację.
 
Odmiany szczególnie wrażliwe na niedobór azotu: ‘Jonagold’, ‘Šampion’ oraz drzewa na podkładce M.9.


Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITROPLONVIT UP, HYDROPON 4

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

DROPFERT 18/18/18

DROPFERT 18/18/18 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (18/18/18) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami, przeznaczony do

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Objawy i skutki niedoboru fosforu (P) w uprawie jabłoni
Drobne, matowe, ciemnozielone (niebieskawe) liście, rzadko osadzone na pędzie, przebarwiające się na kolor karminowobordowy. Nerwy liści przebarwiają się na kolor fioletowy. Objawy te pojawiają się na liściach w środkowej części pędu, gdy niedobór fosforu występuje w okresie wiosenno-letnim lub na młodych liściach, gdy deficyt tego składnika ma miejsce w okresie letnio-jesiennym.
Niedobór fosforu powoduje osłabienie wzrostu pędów, zwłaszcza długopędów, które są krótkie i cienkie, z niewielką liczbą pąków kwiatowych i liściowych. Pąki kwiatowe często zamierają.
Owoce drobne, matowe, mało smaczne, źle wybarwione, wykazujące brak jędrności, o małej przydatności do przechowywania (brązowawe przebarwienia całego miąższu, owoce podatne na rozpad niskotemperaturowy i starczy).

Odmiany szczególnie wrażliwe na niedobór fosforu: ‘Jonagold’, ‘Ligol’, ‘Šampion’ i ‘Idared’ oraz drzewa na podkładce M.9.
Nawozy szybko dostarczające fosfor:
FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALI PK 10:20, HYDROPON 3
Na szczególną uwagę zasługuje aktywator GROWON przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego wzrostu i rozwoju. 
Preparat ten jest niezastąpiony w warunkach utrudnionego pobierania fosforu przez rośliny.

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

DROPFERT 4/40/13

DROPFERT 4/40/13 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (4/40/13) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami, przeznaczony do fe

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Objawy i skutki niedoboru potasu (K) w uprawie jabłoni
W przypadku niewielkiego  niedoboru potasu na drzewach i krzewach owocowych obserwuje się częściowe zahamowanie wzrostu pędów i liści.
Przy dużym niedoborze występuje silne skrócenie międzywęźli, zahamowanie wzrostu, a nawet zamieranie pędów. Pędy drzew są wiotkie, cienkie, podatne na przemarzanie.
Pierwsze objawy niedoboru potasu pojawiają się na liściach u podstawy pędu w postaci przebarwień na brzegu blaszki liściowej. Następnie nekrozy postępują w głąb blaszki liściowej pozostawiając zielony obszar w kształcie trójkąta u nasady ogonka liściowego. Między głównymi nerwami liści tworzą się rozmyte, chlorotyczne plamy, które przechodzą w nekrozy o barwie brunatnej. Charakterystyczne są nekrozy brzegowe najstarszych liści, zwijanie się brzegów liści, ich więdnięcie, skręcanie i obumieranie. Osłabione jest zawiązywanie pąków kwiatowych. Owoce są małe, słabo wybarwione, kwaśne i niesmaczne.

Odmianą szczególnie wrażliwą na niedobór potasu jest ‘Gala’ oraz drzewa na podkładce M.9.


Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, HYDROPON 1, HYDROPON 2

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

DROPFERT 9/10/36

DROPFERT 9/10/36 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (9/10/36) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami, przeznaczony do fe

DROPFERT 5/10/34

DROPFERT 5/10/34 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (5/10/34) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami przeznaczony d

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Objawy i skutki niedoboru wapnia (Ca) w uprawie jabłoni
Objawy niedoboru wapnia na częściach wegetatywnych występują rzadko, w postaci jasnozielonego zabarwienia liści wierzchołkowych z plamkami o barwie żółtobrązowej i postrzępionych brzegach. Przy skrajnym niedoborze mogą zamierać całe narządy roślin.
 
Choroby fizjologiczne jabłek są najbardziej odczuwalnym dla sadowników skutkiem niedoboru wapnia: gorzka plamistość podskórna, szklistość miąższu, zbrązowienie przygniezdne, rozpad chłodniczy lub mączysty, skorkowacenia przetchlinkowe, oparzelizna powierzchniowa.
Jabłka z niedostateczną zawartością wapnia są drobne ze skłonnością do pękania, korkowacenia i oparzeń słonecznych. Źle się przechowują oraz są podatne na w/w choroby fizjologiczne. Niedobory wapnia potęgują się przy zbyt silnym wzroście wegetatywnym drzew oraz przy nadmiernie wyrośniętych owocach.
Istotne znaczenie dla występowania chorób fizjologicznych ma także skłonność genetyczna różnych odmian – najbardziej wrażliwe na niedobory  wapnia są odmiany Ligol, Šampion, Jonagold, Golden Delicious, Mutsu’, ‘Ligol’ i ‘Fuji’, Gala, Gloster, Elise, Elstar, Cortland, Boskoop, Koksa Pomarańczowa. Obniżoną zawartość tego składnika wykazują również drzewa na podkładce M.26.                                                                          
Nawozy szybko dostrczające wapń:
WAPNIVIT

Na szczególną uwagę zasługuje aktywator wapnia OPTYCAL, który stymuluje pobieranie wapnia z gleby i jego transport do najmłodszych części roślin (efekt pompy auksynowo-wapniowej) oraz dostarcza łatwo przyswajalny organiczny wapń bezpośrednio w zabiegu pozakorzeniowym.

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

Objawy i skutki niedoboru magnezu (Mg) w uprawie jabłoni
Objawy niedoboru występują najczęściej u drzew młodych, gdyż magnez jest wymywany z górnych warstw  w głąb gleby.
Pierwsze objawy niedoborów występują około 3 tygodnie po kwitnieniu, na krótkopędach, jednak najczęściej deficyt tego pierwiastka obserwuje się w drugiej połowie lata.
Objawem są chlorotyczne plamy między głównymi nerwami liści, które przechodzą w nekrozy, co powoduje zmniejszenie powierzchni fotosyntetycznej. Tkanka liścia zamiera począwszy od głównego nerwu lub jego brzegów. Oprócz brązowych plam, niedobór magnezu może objawiać się żółknięciem blaszki liściowej z purpurowym cieniem. Wzrost roślin jest przyhamowany.
Liście z objawami niedoboru magnezu szybko zasychają i opadają. Niedostateczne odżywienie magnezem powoduje wcześniejsze dojrzewanie owoców, a także obniża odporność drzew na niską temperaturę.
Owoce są drobne, wcześniej opadają i mają gorszy smak.
 
Odmianami szczególnie wrażliwymi na niedobór  magnezu są: Golden Delicious, Idared, a z najnowszych m.in. Rubens, Kanzi oraz Greenstar.


Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie jabłoni
Nieprawidłowy rozwój pąków kwiatowych i proces kwitnienia (nawet zamieranie kwiatów).
Zakłócenia w zawiązywaniu owoców – owoce drobne, zniekształcone, popękane, ordzawione i/lub skorkowaciałe, ze skłonnością do wczesnego dojrzewania i opadania. W przypadku dużego deficytu boru objawy pojawiają się także na częściach wegetatywnych – opóźnione pękanie pąków liściowych na wiosnę, liście wierzchołkowe wąskie i kruche, pożółkłe z zaschniętymi brzegami, nieforemne, drobne.  Zahamowanie wzrostu pędów, a nawet zamieranie wierzchołków pędów. Pojawia się także pękanie i chropowatość kory.

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, MIKROVIT BOR 150, PLONVIT BOROSULF, CYNKO-BOR

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)


Objawy i skutki niedoboru miedzi (Cu) w uprawie jabłoni
Na drzewach owocowych objawy deficytu miedzi uwidaczniają się rzadko. Brzegi liści podwijają się ku górze, a następnie liście usychają i opadają. Wierzchołki liści mogą być wybarwione na kolor niebieskozielony.
W skrajnych sytuacjach na liściach wierzchołkowych pojawiają się chlorotyczne plamy.
Niedobór miedzi może opóźniać kwitnienie i osłabić zawiązywanie owoców.


Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ, HYDROPON MIKRO PLUS

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

Objawy i skutki niedoboru żelaza (Fe) w uprawie jabłoni      
Chloroza liści oraz małe, silnie wybarwione owoce są typowym objawem niedoboru żelaza.
Chloroza żelazowa rozpoczyna się od najmłodszych liści i objawia się charakterystycznym cytrynowożółtym przebarwieniem blaszek liściowych. Nerwy główne pozostają zielone. W warunkach skrajnego i chronicznego niedoboru żelaza następuje całkowity zanik chlorofilu i blaszki liściowe przebarwiają się na kolor biały. Następuje zahamowanie wzrostu pędów. Przy silnym niedoborze żelaza wierzchołki pędów, a nawet całe konary, mogą zamierać.


Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROCHELAT Fe-8, MIKROVIT ŻELAZOHYDROPON MIKRO PLUS, MIKROCHELAT Fe-11, MIKROCHELAT Fe-6 o-o,

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-11

MIKROCHELAT Fe-11 zawiera 110 g Fe/kg (11%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane,

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROCHELAT Fe-6 o-o

 MIKROCHELAT Fe-6 o-o zawiera 60 g Fe/kg. Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDDHA, w tym 48 g [o,o] i 12 g [o,p]. Żelazo (Fe) w for

MIKROCHELAT Fe-8

MIKROCHELAT Fe-8 zawiera 80 g Fe/kg (8%). Żelazo jest schelatowane przez EDTA+DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemi

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie jabłoni:
Są podobne do objawów niedoboru żelaza,jednak łatwo je odróżnić ponieważ żółknięcie liści rozpoczyna się od brzegów blaszki i rozprzestrzenia się w kształcie litery V w kierunku nerwu głównego. W przypadku braku żelaza wszystkie nerwy pozostają zielone, natomiast w przypadku braku manganu drobne końcowe nerwy tracą zielone zabarwienie. Charakterystyczne w przypadku niedoboru manganu jest występowanie objawów na liściach starszych. U jabłoni objawy chlorozy manganowej występują zarówno na długopędach jak i krótkopędach. Owoce są drobne i mało soczyste. Szybko tracą zieloną barwę skórki.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN, HYDROPON MIKRO Plus

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)


Molibden szczególnie polecany jest w przypadku wysokiego nawożenia azotem. Bierze udział w przemianach i zwiększa wykorzystywanie azotu i fosforu. W sadach nie obserwuje się objawów niedoboru molibdenu, ale pierwiastek ten pełni wiele ważnych funkcji w roślinach i korzystnie wpływa na ilość i jakość pyłku i owoców.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN, HYDROPON MIKRO PLUS

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Objawy i skutki niedoboru cynku (Zn) w uprawie jabłoni
W przypadku wystąpienia niedoborów cynku pędy są cienkie, słabo ulistnione, o skróconych międzywęźlach, na wierzchołku z rozetką liści (tzw. „miotlastość”). Liście w rozetkach wyrastają blisko siebie, są małe, wąskie, o mniejszej powierzchni. U jabłoni powstawanie skupień małych liści występuje zwłaszcza w początkowych okresach wegetacji.
Między głównymi nerwami liści oraz na ich brzegach mogą tworzyć się chlorotyczne plamy. Przy silnym i długotrwałym niedoborze cynku, wierzchołki pędów zamierają. Jabłka na ogół są drobne i zniekształcone. Drzewa niedostatecznie zaopatrzone w cynk słabiej zawiązują pąki kwiatowe, a przez to słabiej kwitną i owocują.
Nawozy szybko dostarczające cynk:
 MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK, HYDROPON MIKRO PLUS

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)


Istota plonotwórczego znaczenia siarki tkwi we współdziałaniu z azotem – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby i nawozów. Siarka wpływa także na szereg procesów zachodzących w roślinie prowadzących do wzrostu ich odporności na presję patogenów.
Objawy i skutki niedoboru siarki (S) w uprawie jabłoni
W warunkach niedoboru siarki liście wierzchołkowe drzew owocowych są jasnozielone. Niekiedy brzegi liści stają się żółte. Pędy i liście wykazują wyraźną kruchość. Obniża się odporność drzew na stresy abiotyczne oraz choroby i uszkodzenia przez szkodniki.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
SULVIT

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

SULVIT

SULVIT to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowania dogle

Jabłoń: Zwiększenie odporności na stres

Rosnące wymagania konsumentów w zakresie jakości owoców oraz ograniczenia w stosowaniu pestycydów, skłaniają sadowników do poszukiwania metod produkcji umożliwiającyh uzyskanie wysokojakościowych plonów owoców, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Owoców (IPO). Ważnym elementem tych działań jest Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – JABŁOŃ.  

 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin
STRESS
  CONTROL SYSTEM (SCS)
to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów i aktywatorów firmy
INTERMAG
w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe


 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
PRZED WYSTĄPIENIEM WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

Polegają one m.in. na wzmocnieniu tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin,
aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

 


Wyszukiwarka SCS  ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).