Zalecenia uprawowe: Jabłoń – sad owocujący

Opis uprawy: Jabłoń – sad owocujący

Jabłoń to najważniejszy gatunek drzew owocowych umiarkowanej strefy klimatycznej. Spożycie jabłek wzrasta, rosną również wymagania konsumentów. Dlatego dobra jakość jabłek jest ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju sadów jabłoniowych oraz opłacalności produkcji tych owoców.
Uprawa drzew na podkładkach karłowych (zwłaszcza popularnej M.9) o płytkim i niezbyt rozległym systemie korzeniowym sprawia, że mają one ograniczone możliwości pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby.

Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnej wilgotności gleby i dostarczenie drzewom niezbędnych składników pokarmowych w ilościach potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin.

Odpowiednie zaopatrzenie drzew w wodę umożliwiają instalacje do  nawadniania. Szczególnie efektywne jest nawadnianie kropelkowe.

Instalacja do nawadniania kropelkowego umożliwia stosowanie fertygacji – zaopatrzenia drzew w składniki pokarmowe dostarczanymi wraz z nawozami rozpuszczonymi w wodzie.

 

Nawozy polecane do fertygacji muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością, zwłaszcza doskonałą rozpuszczalnością w wodzie, praktycznie brakiem części nierozpuszczalnych oraz wysoką koncentracją składników odżywczych – DROPFERT 18/18/18, DROPFERT 4/40/13, DROPFERT 9/10/36, MIKRO PLUS, MIKRO PLUS ULTRA.

Do fertygacji upraw w gruncie można stosować także uniwersalne nawozy krystaliczne z linii PLONVIT: PLONVIT OPTY, PLONVIT NITRO, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT KALI.

 

Fertygacja, chociaż jest bardzo skuteczną i efektywną metodą nawożenia, nie eliminuje potrzeby dokarmiania pozakorzeniowego 

 

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego stanowią obecnie integralną część programu mineralnego odżywiania drzew owocowych. Powinny być prowadzone w każdym sadzie, także w sadach fertygowanych, gdyż:

  • dostarczają roślinom składniki trudno pobierane z gleby np.: bor (BORMAX TURBO lub BORMAX)
  • wspomagają zaopatrzenie jabłoni w wapń, który jest składnikiem mało mobilnym w roślinie (OPTYCAL, WAPNOVIT TURBO), a powinien być stale dostarczany owocom – praktycznie od zawiązania owoców do początku zbiorów. Zabiegi te są niezbędne, bowiem nawet wysoka zawartość Ca w glebie nie gwarantuje dostatecznej jego zawartości w owocach ze względu na kumulację tego składnika głównie w liściach drzew.
  • dostarczają roślinom składniki, które bezpośrednio wpływają na wybarwienie owoców: mangan (AMINO ULTRA Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN), fosfor (PLONVIT PHOSPHO lub FOSTAR), potas (PLONVIT KALI lub KALPRIM)

O wielkości plonu jabłek decyduje dobra kondycja drzew w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.