Zalecenia uprawowe: Jęczmień browarny

Opis uprawy: Jęczmień browarny

Ziarno jęczmienia browarnego służy do produkcji słodu jęczmiennego potrzebnego w procesie fermentacji alkoholowej piwa i whisky.
Na cele browarne można uprawiać wyłącznie odmiany browarne, które ocenia się pod względem parametrów jakościowych słodu i brzeczki oraz cech ziarna.
 
Wysokiej klasy słód może zapewnić całkowicie dojrzałe ziarno jednej odmiany, zdrowe i nieuszkodzone (bez pleśni, zanieczyszczeń i szkodników), pochodzące z podobnych warunków uprawy, o jednakowym zabarwieniu (łuska delikatna barwy jasnożółtej) i podobnej masie ziarniaka.
Szczególne wymagania technologiczne to:
  • zawartość białka do 11,5% w suchej masie
  • energia kiełkowania powyżej 95%
  • wyrównanie (celność) ziarna powyżej 85%
Aby uzyskać dobrą jakość browarną ziarna należy zaopatrzyć rośliny w odpowiednie składniki pokarmowe.
Fosfor i potas oraz magnez – nawożenie tymi składnikami jest analogiczne jak dla jęczmienia paszowego.
Azot – jęczmień browarny należy bardzo ostrożnie nawozić azotem, aby nie spowodować przekroczenia dopuszczalnej zawartości białka w ziarnie. Przenawożenie azotem działa również niekorzystnie na wyrównanie ziarna.
Do prawidłowego wykorzystania azotu niezbędna jest także siarka i mikroelementy.
Dokarmianie dolistne ma bardzo duże znaczenie w uprawie jęczmienia, gdyż jego system korzeniowy jest wyraźnie słabszy niż u innych zbóż przez co pobieranie składników pokarmowych drogą korzeniową jest utrudnione. Umożliwia ono uzupełnienie nawożenia makroelementami (w tym bardzo ważne dostarczenie łatwo przyswajalnego fosforu) oraz realizuje zapotrzebowanie jęczmienia browarnego na mikroelementy, wśród których szczególną rolę odgrywają: mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13) i miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15). Katalizatorem przemian azotu jest molibden (MIKROVIT MOLIBDEN), który w odmianach ozimych, dostarczony jesienią zwiększa także zimotrwałość. Przy niskiej zasobności gleby w materię organiczną lub w warunkach suszy, zwłaszcza majowej, może zaistnieć potrzeba dolistnego zaopatrzenia roślin w bor (BORMAX).
 
Ze względu na wysokie wymagania wodne, cieplne, glebowe i pokarmowe jęczmień narażony jest na liczne stresy.
Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-JĘCZMIEŃ BROWARNY) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie jęczmienia efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania jęczmienia browarnego MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Jęczmień browarny - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Jęczmień Browarny

JĘCZMIEŃ BROWARNY - programy nawożenia do pobrania w formacie pdf:
   
» Program MIKRO lub MAKRO  - do wyboru.


W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne (standardowe) wymagania pokarmowe określonego gatunku zboża. Przedstawiony graficznie, w sposób obrazowy „przypomina” o potrzebie wykonania zabiegów w kolejnych fazach rozwojowych.


W zależności od warunków uprawy dla każdego gatunku zboża, Plantator może wybrać jeden z dwóch programów:

  • Program MIKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makroskładniki i ich dostępność dla roślin jest na średnim lub wysokim poziomie. Podstawę programu stanowi płynny nawóz mikroelementowy PLONVIT ZBOŻA.
  • Program MAKRO zalecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makro – i mikroskładniki, a także ich dostępność dla roślin jest na poziomie niskim bądź średnim lub gdy warunki atmosferyczne wpływają negatywnie na ich pobieranie przez rośliny. Podstawę programu stanowią krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie nawozy z serii PLONVIT (NPK+mikro): KALI, NITRO, OPTY, PHOSPHO.

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Jęczmień browarny

 

 Termin zabiegu / Cel zabiegu  
Nawozy, aktywatory i stymulatory
z programu dokarmiania jęczmienia browarnego
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania jęczmienia browarnego
 JESIEŃ
ROZWÓJ LIŚCI
BBCH 10–13

 

Stymulacja rozwoju
systemu korzeniowego
ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
 
Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.
 
 
 
 
JESIEŃ
KRZEWIENIE
 BBCH 13–22

 

Zwiększenie zimotrwałości
 
Prawidłowy rozwój jesienny
 
Pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego
 
 
 
 
 
 
PLONVIT ZBOŻA
1,5 l/ha

 
lub
 
PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/h
Kompleksowe i zbilansowane dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż. Poprawa kondycji i zimotrwałości roślin.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Poprawa kondycji roślin – lepsze przezimowanie.
 MIKROVIT
 MANGAN 
0,5–1 l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5 kg/ha
 
Dostarczenie manganu. Rozbudowa systemu korzeniowego. Wspomaganie krzewienia. Zwiększenie wykorzystania wody jesienią. Poprawa kondycji i zdrowotności roślin oraz odporności na stresy. Poprawa zimotrwałości.
 
MIKROVIT
MOLIBDEN
0,5–1 l/ha
Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby. Zwiększenie odporności na czynniki stresowe. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną (zwiększenie zimotrwałości).
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez i siarkę. Prawidłowy rozwój chlorofilu. Usprawnienie transportu substancji zapasowych do korzeni – pozytywny wpływ na zimotrwałość. Lepsze pobranie i wykorzystanie azotu. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
 
 
 
 
 
WIOSNA
POCZĄTEK STRZELANIA W ŹDŹBŁO

Jęczmień ozimy
BBCH 30–32
 
Jęczmień jary
BBCH 13–32
 
 
Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym
 
Optymalne wykorzystanie składników pokarmowych
 
Prawidłowy rozwój wiosenny – zwiększenie plonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLONVIT ZBOŻA
1–1,5 l/ha

+
GROWON
3–6 l/ha

 lub
 
PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha
Kompleksowe dostarczenie mikroelementów (regeneracja uszkodzeń, poprawa kondycji roślin, zwiększenie odporności na chłody, lepsze wykorzystanie makroelementów).
Ponadto dostarczenie najszybciej przyswajanego przez rośliny fosforu (pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin, wspomaganie regeneracji i rozwoju systemu korzeniowego, przyspieszenie wegetacji).  
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin. Stymulacja wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego.
 MIKROVIT MANGAN
0,5–1 l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5 kg/ha
Dostarczenie manganu. Wspomaganie procesu fotosyntezy – szybki przyrost biomasy. Prawidłowy rozwój liścia flagowego.  Zwiększenie odporności na suszę oraz inne warunki stresowe i patogeny. Pozytywny wpływ na jakość pyłku – prawidłowe zawiązanie ziarniaków.
 TYTANIT 
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy i patogeny.
 siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym poprzez stymulowanie rozwoju chlorofilu. Dobre wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na chłody wiosenne. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
 
 
FAZA LIŚCIA FLAGOWEGO – POCZĄTEK KŁOSZENIA
 BBCH 39–45

 
 
Stymulacja do budowania biomasy
 
Prawidłowy rozwój liści (liść podflagowy, flagowy)
 
Prawidłowy rozwój kłosa
 
 
 
 PLONVIT ZBOŻA
1,5–2 l/ha

+
FOSTAR
3–6 l/ha

 
 
lub
 
 
 
PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha
Dostarczenie mikroelementów (stymulowanie wzrostu i rozwoju roślin, lepsze wykorzystanie makroelementów dla budowania biomasy roślin i plonu ziarna). Ponadto dostarczenie fosforu w formie organicznej, łatwo dostępnej dla roślin (pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin, dalsze wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego). Dostarczony fosfor sprzyja dobremu wykształceniu ziarna i zmniejszeniu procentowego udziału łuski, co ma szczególne znaczenie w uprawie jęczmienia browarnego.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin. Dalsze wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Dostarczony w nawozie fosfor sprzyja dobremu wykształceniu ziarna i zmniejszeniu procentowego udziału łuski, co ma szczególne znaczenie w uprawie jęczmienia browarnego.
 MIKROVIT MIEDŹ
0,5–1 l/ha
 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Cu-15
0,5 kg/ha
Dostarczenie miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej – zapobieganie wyleganiu. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny i warunki stresowe. Pozytywny wpływ na rozwój kłoska – zwiększenie liczby ziarniaków w kłosie. Zapobieganie tzw. Chorobie nowin (bielenie liści i kłosów). Stymulacja pobierania manganu z gleby.
 TYTANIT 
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego wzrostu roślin. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy. Wspomaganie rozwoju organów generatywnych – zawiązywania ziarniaków. Zwiększenie plonu i jakości ziarna.
 siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Stymulowanie rozwoju chlorofilu w liściu podflagowym i flagowym – dobre wypełnienie ziarniaków w kłosie. Efektywne wykorzystanie azotu z gleby. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną roślin.

 
 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Jęczmień browarny

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

FOSFYN

Aktywator odporności na stresy biotyczne

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

PLONVIT ZBOŻA

Nawóz dolistny dla zbóż

PROAQUA

Kondycjoner wody

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu (MgO-16/SO3-32)

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Jęczmień browarny

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym, niezbędnym do życia roślin. Jest najbardziej plonotwórczym makroelementem. Bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. W każdej fazie rozwojowej zbóż azot spełnia określone funkcje plonotwórcze. W okresie krzewienia stymuluje roślinę do wytwarzania pędów, decydując o liczbie kłosów na jednostce powierzchni. W okresie od strzelania w źdźbło do końca kwitnienia wpływa na morfologię kłosa - liczbę pięterek, kłosków w kłosie i w konsekwencji liczbę ziarniaków w kłosie. Od kwitnienia do dojrzewania wpływa na zawiązywanie ziarniaków i nalewanie ziarniaków (wzrost MTZ).


Objawy i skutki deficytu azoty (N) w zbożach:
Objawy niedoboru azotu na zbożach mogą się pojawić w każdej fazie rozwoju.
Jesień – mała dynamika wzrostu i bardzo powolne krzewienie.
Wiosna – słabe krzewienie, a wręcz jego zahamowanie, następnie redukcja pędów młodszych, słabszych. Zmiana barwy liści starszych (dolnych) z zielonej na jasnozieloną, a następnie zmniejszenie wielkości młodszych liści na pędach głównych. W warunkach skrajnego niedoboru azotu najstarsze liście żółkną i zamierają. Rośliny przyjmują pokrój strzelisty, a łan staje się rzadki. Zmniejsza się liczba kłosów, a w kłosie liczba ziarniaków.

Skutki nadmiaru azotu (N) w zbożach: 
Większe ryzyko uszkodzeń podczas zimy, zbyt silne krzewienie, podatność na wyleganie i choroby, opóźnione dojrzewanie, niższe plony i gorsza jakość wypiekowa ziarna (gorsza jakość białka, co wyraża się spadkiem zawartości większości aminokwasów egzogennych).
Jęczmień browarny należy bardzo ostrożnie nawozić azotem, aby nie spowodować przekroczenia dopuszczalnej zawartości białka w ziarnie. Przenawożenie azotem działa również niekorzystnie na wyrównanie ziarna.Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Fosfor bierze udział we wszystkich procesach przemiany materii, przez co odgrywa bardzo istotną rolę plonotwórczą. Pierwiastek ten stanowi „serce” wysokoenergetycznego związku ATP (kwas adenozynotrójfosforowy), będącego głównym przenośnikiem i akumulatorem energii. Brak fosforu to jednocześnie niedobór energii niezbędnej do przebiegu procesów biochemicznych w roślinie.

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w zbożach:
Objawy niedoboru fosforu w pierwszej kolejności występują w okresie krzewienia. Niedobór fosforu po krzewieniu objawia się na starszych liściach pszenicy przyjmujących barwy żółtawo-czerwono-brunatne. Liście stają się wąskie, jakby wyprostowane a łan przerzedza się wskutek zasychania pędów. Następuje zahamowanie wzrostu i karłowacenie roślin. Objawy te nasilają się przy dużych spadkach temperatury w nocy, niskim pH oraz suszy glebowej. Niedobór fosforu skutkuje słabym zawiązywaniem ziarniaków. Drugim okresem krytycznym jest nalewanie ziarna. Niedobór fosforu w tym okresie powoduje obniżenie MTZ i zawartości białka.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Potas jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach i kumulowany w młodych liściach oraz w źdźble, a w dojrzałych roślinach także w słomie. Spełnia wiele istotnych funkcji w odżywianiu roślin, decydujących o ich prawidłowym wzroście i rozwoju, a także o poziomie plonowania. Ma wpływ na przezimowanie roślin, kontroluje gospodarkę wodną przez co zwiększa odporność roślin na suszę, a wraz z fosforem i innymi składnikami pokarmowymi (m.in. magnezem i siarką), decyduje o efektywności nawożenia azotem.

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w zbożach:
Niedobór potasu objawia się w różny sposób, a intensyfikuje się w warunkach narastającego niedostatku wody. Główne symptomy niedoboru to: wolniejsze tempo wzrostu roślin, a także przyspieszone więdnięcie roślin w ciągu upalnego dnia i późniejsze odzyskanie turgoru. Przy dużych niedoborach następuje zahamowanie wzrostu roślin. Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne liści z czasem przechodzące w nekrozy, począwszy od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, warunkujących efektywność nawożenia zarówno mineralnego jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie roślin zbożowych na ten pierwiastek, ale dostarczony dolistnie np. w fazie kłoszenia - efektywnie poprawia jakość ziarna (liczba opadania).

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w zbożach:
Objawy niedoboru wapnia na zbożach są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu pędów głównych i korzeni. Pierwsze objawy pojawiają się już w fazie rozwoju liści. Końcówki liści przebarwiają się na kolor żółtawy, a następnie brązowieją. W kolejnym etapie rośliny wypadają z łanu. Rośliny wykazujące niedobór wapnia słabo wykształcają korzenie, których końcówki są krótkie i zgrubiałe. Niedobór wapnia w glebie zwiększa toksyczność glinu i pogłębia niedobór fosforu (uwstecznianie fosforu).

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

Magnez we współdziałaniu z azotem, fosforem i innymi pierwiastkami wpływa przez cały okres wegetacji na procesy formowania plonu ziarna. Jako główny składnik chlorofilu decyduje o prawidłowym rozwoju zbóż, wielkości i jakości plonu.

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w zbożach:
Objawem typowym jest chloroza międzyżyłkowa na starszych liściach. Na stanowiskach skrajnie ubogich w magnez objawy niedoboru występują natychmiast po wschodach, na pierwszych liściach. Następnym okresem ujawnienia się niedoborów jest początek strzelania w źdźbło. Skutkiem niedoboru w tym okresie jest spadek liczby kłosów. Niedobory magnezu w fazie dojrzewania ujawniają się rzadko, jednakże ujemnie wpływają na szereg wskaźników jakościowych, takich jak MTZ, czy zawartoś białka.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZ

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

Siarka we współdziałaniu z azotem – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby i nawozów. Wpływa także na szereg procesów zachodzących w roślinie, prowadzących do wzrostu ich odporności na presję patogenów. Zboża konsumpcyjne reagują na nawożenie siarką wzrostem plonu ziarna i wzrostem zawartości białka w ziarnie.

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w zbożach:
Objawy niedoboru siarki można bardzo łatwo pomylić z niedoborem azotu – występują w postaci chlorotycznych przejaśnień na liściach młodych, zawsze w pełni wykształconych. Symptomy niedoboru najwcześniej pojawiają się pod koniec fazy krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Niedobór S prowadzi do zmniejszenia krzewistości zbóż i silnie spowalnia tempo wzrostu źdźbeł.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Bor jest pierwiastkiem na który zboża wykazują najmniejsze zapotrzebowanie. Niemniej okresowe susze (zwłaszcza majowe) mogą powodować niedobór tego pierwiastka. Dostępność boru z gleby dla roślin warunkuje m.in. odczyn gleby i materii organicznej (im wyższe pH tym przyswajalność mniejsza, im wyższa zawartość materii organicznej tym lepsza dostępność boru dla roślin).

Objawy nadmiaru boru (B) w zbożach:
Na zbożach rzadko obserwuje się wizualne objawy deficytu boru, natomiast można spotkać się z objawami jego nadmiaru. Objawia się on głównie nieprawidłowym wykształceniem (zredukowaniem) kłosa. Pomimo, iż bor jest pierwiastkiem odpowiadającym za prawidłowy rozwój organów generatywnych, zboża w taki negatywny sposób reagują na jego nawet niewielki nadmiar.


Objawy i skutki deficytu boru (B) w zbożach:
Czerwonobrązowe przebarwienia liści, pękanie źdźbeł, zniekształcenia i obumieranie najmłodszych liści i kłosów.


Nawóz szybko dostarczający bor:
BORMAX

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

Miedź odgrywa bardzo istotną rolę w procesach fizjologicznych i jej niedobór rzutuje negatywnie na rozwój i plonowanie. Wszystkie rośliny zbożowe są wrażliwe na niedobór tego mikroelementu i dla prawidłowego rozwoju wymagają jej niewielkich ilości.

Objawy deficytu miedzi (Cu) w zbożach:
Symptomy niedoboru miedzi są u zbóż charakterystyczne i objawiają się bieleniem i skręcaniem całej powierzchni lub końców liści. Często przy zaawansowanym niedoborze blaszka liściowa w dolnej części wygląda na prawidłowo wykształconą, a wierzchołkowa część ulega redukcji do postaci nitkowatej, która z czasem zasycha. Niedobór miedzi jest szczególnie niebezpieczny, gdy wystąpi na liściach flagowych i podflagowych, które w 70-80% odpowiadają za wypełnienie ziarniaków, a w rezultacie za wysoki poziom plonowania. Kolejnym symptomem niedoboru miedzi jest bielenie kłosów, mniejsza ich liczba oraz zmniejszenie ilości zawiązanych ziarniaków w kłosie, a także zasychanie końców źdźbeł (przy niedoborze może w ogóle nie dojść do wykształcenia ziarniaków i kłosy nie wypełnią się). Rośliny z niedoborem miedzi wykazują większą skłonność do wylegania. Niedobór miedzi obniża też zimotrwałość roślin.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

Żelazo jest pierwiastkiem którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne). Niedobory uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w zbożach:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Mangan, to obok miedzi, jeden z najważniejszych mikroelementów w uprawie roślin zbożowych. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych, organicznych, jak również przewapnowanych. Sprzyjają mu także okresy suszy. Mangan wymaga precyzyjnego dawkowania, aby nie dopuścić do przenawożenia tym składnikiem. Nadmiar Mn w glebie prowadzi do zahamowania pobierania magnezu, wapnia i żelaza.

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w zbożach:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) w przypadku zbóż są charakterystyczne – objawiają się występowaniem chlorozy w postaci paciorkowatych (mozaikowatych) odbarwień liści i są identyfikowane jako choroba fizjologiczna Szara plamistość zbóż. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby , spadek zimotrwałości, odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Objawy nadmiaru manganu (Mn) w zbożach:
Ostrym objawem nadmiaru manganu jest chloroza brzegowa liści oraz ograniczenie pobierania Fe, Mg, Ca.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGA

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

Molibden ma duże znaczenie w procesach metabolicznych roślin. Zapotrzebowanie roślin zbożowych na molibden jest niewielkie.
W uprawach takich jak zboża ozime, bardzo ważne jest dolistne dostarczenie molibdenu jesienią, w celu poprawy ich zimotrwałości. Molibden zwiększa efektywność przyswajania azotu i poprawia zimotrwałość ozimin. Sposób zwiększania zimotrwałości roślin przez molibden jest specyficzny i złożony. Molibden zmniejsza zawartość azotu azotanowego, przez co stymuluje syntezę kwasu abscysynowego – hormonu przygotowującego rośliny do bezpiecznego spoczynku zimowego.

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w zbożach:
W praktyce rolniczej nie obserwuje się wizualnych objawów niedoboru molibdenu. Drastyczny niedobór może jednak spowodować blednięcie i zwijanie się liści na brzegach, ostry niedobór powoduje chlorotyczne nekrozy.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Cynk jest pierwiastkiem najbardziej ruchliwym w roślinie. Jego niedobory mogą wystąpić najczęściej przy wysokiej wartości pH gleby (>7,0), podczas zimnej i mokrej wiosny oraz w przypadku nadmiaru pierwiastków takich jak fosfor i wapń oraz miedź, żelazo i mangan. Zboża, w zależności od gatunku, pobierają 200–600 g Zn/ha.

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w zbożach:
Symptomy niedoboru cynku to: zahamowanie wzrostu, skrócenie źdźbła, białe przebarwienia wierzchołków liści oraz jasne plamy lub pasy pomiędzy nerwami liści rozciągające się od środka w kierunku nasady i wierzchołka liścia. Liście wąskie i małe, większa podatność roślin na choroby.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

Jęczmień browarny: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz modyfikacji procesów fizjologicznych roślin.


Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).

Jęczmień jest gatunkiem o słabszym systemie korzeniowym w stosunku do innych gatunków zbóż, co skutkuje zwiększoną wrażliwością roślin jęczmienia na stresy abiotyczne. Wymagane specjalne parametry jakościowe ziarna jęczmienia przeznaczonego do produkcji słodu uzyskuje się poprzez odpowiednią agrotechnikę, w tym działania zwiększające naturalną odporność roślin na stresy.
Strategia Stress Control System jest optymalnym rozwiązaniem pomiędzy produkcją wysokiej jakości ziarna przeznaczonego na słód, a rygorystycznymi normami dotyczącymi pozostałości pestycydów w ziarnie.