Zalecenia uprawowe: Jęczmień browarny jary

Opis uprawy: Jęczmień browarny jary

Ziarno jęczmienia browarnego służy do produkcji słodu jęczmiennego używanego w procesie fermentacji alkoholowej piwa i whisky.

Wysokiej klasy słód można uzyskać z ziarna o specjalnej jakości technologicznej. Dlatego na cele browarne uprawiane są wyłącznie odmiany browarne, a zabiegi agrotechniczne ukierunkowane są na uzyskanie ziarna o zawartości białka w zakresie 9,0–11,5%.

 

Uprawiane są dwa rodzaje jęczmienia: ozimy i jary. W Polsce dominuje uprawa jęczmienia jarego.

Jęczmień  ozimy cechuje wyższy potencjał plonowania, ale uprawa obarczona jest ryzykiem, ze względu na słabszą zimotrwałość w porównaniu z innymi zbożami ozimymi. 

 

O uzyskaniu satysfakcjonującego plonu ziarna jęczmienia browarnego w dużej mierze decydują :

  • warunki pogodowe w całym okresie wegetacji
  • optymalna ilość kłosów na jednostce powierzchni
  • prawidłowe nawożenie.

System korzeniowy jęczmienia jest znacząco słabszy niż u innych zbóż, co powoduje słabsze pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby. Z tego względu gatunek ten, oprócz zbilansowanego nawożenia doglebowego, wymaga uzupełniającego dokarmiania dolistnego.

Nawożenie azotem należy realizować tak, aby nie spowodować przekroczenia dopuszczalnej zawartości białka w ziarnie. Optymalna dostępność azotu z gleby powinna być zapewniona w okresie krzewienia (ustala się liczba kłosów) i w fazie kłoszenia (ustala się liczba ziarniaków w kłosie). W późniejszym okresie, tj. po kwitnieniu, pobieranie azotu z gleby powinno być zminimalizowane.

 

Do prawidłowego wykorzystania azotu i uzyskania wysokiego plonu ziarna ważna jest dostępność dla roślin takich składników pokarmowych jak fosfor (P), potas (K), magnez (Mg), siarka (S) oraz mikroelementy. Optymalny zestaw mikroelementów, dostarcza nawóz dolistny PLONVIT® ZBOŻA .

 

Efektem dolistnego dostarczania roślinom odpowiednich składników pokarmowych jest:

Jęczmień browarny jest bardzo wrażliwy na niedobór siarki (S). Dokarmienie roślin siarką (SULVIT) korzystnie wpływa na zwiększenie liczby ziarniaków oraz przyspiesza proces akumulacji azotu w ziarnie we wczesnym okresie nalewania ziarna. Wydłużeniu ulega okres dojrzewania ziarniaków, dzięki czemu zwiększa się ilość nagromadzonej skrobi w ziarniakach. Sprzyja to uzyskaniu wymaganych parametrów jakościowych ziarna jęczmienia browarnego, przy jednocześnie wysokim plonie ziarna.

 

O wielkości plonu jęczmienia browarnego decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.