Zalecenia uprawowe: Jęczmień paszowy jary

Opis uprawy: Jęczmień paszowy jary

Jęczmień, pod względem areału upraw, jest czwartą rośliną zbożową na świecie (po pszenicy, ryżu i kukurydzy). Uprawiane są dwa typy jęczmienia: ozimy i jary. W Polsce dominuje uprawa jęczmienia jarego.

W zależności od przeznaczenia ziarna wymagane są różne standardy jego jakości, co rzutuje na  różnice w technologii uprawy jęczmienia paszowego i jęczmienia browarnego.

System korzeniowy jęczmienia jest znacząco słabszy, niż u innych zbóż, co powoduje ograniczenie pobierania składników pokarmowych i wody z gleby. Z tego względu gatunek ten, oprócz zbilansowanego nawożenia doglebowego, wymaga uzupełniającego dokarmiania dolistnego. 

 

Ziarno jęczmienia paszowego jest ważnym składnikiem pasz treściwych a także wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym.

 

Jęczmień jary cechuje krótki okres wegetacji.

Oprócz dobrej dostępności składników pokarmowych z gleby – wymaga dokarmiania dolistnego, którego celem jest :

O wielkości plonu jęczmienia paszowego decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację.

Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN™, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.