Zalecenia uprawowe: Jęczmień paszowy ozimy

Opis uprawy: Jęczmień paszowy ozimy

Jęczmień, pod względem areału upraw, jest czwartą rośliną zbożową na świecie (po pszenicy, ryżu i kukurydzy). Uprawiane są dwa typy jęczmienia: ozimy i jary. W Polsce dominuje uprawa jęczmienia jarego.

W zależności od przeznaczenia ziarna wymagane są różne standardy jego jakości, co rzutuje na  różnice w technologii uprawy jęczmienia paszowego i jęczmienia browarnego.

System korzeniowy jęczmienia jest znacząco słabszy, niż u innych zbóż, co powoduje ograniczenie pobierania składników pokarmowych i wody z gleby. Z tego względu gatunek ten, oprócz zbilansowanego nawożenia doglebowego, wymaga uzupełniającego dokarmiania dolistnego. 

Ziarno jęczmienia paszowego jest ważnym składnikiem pasz treściwych, a także wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym.

 

Jęczmień  ozimy cechuje wyższy potencjał plonowania, ale uprawa obarczona jest ryzykiem ze względu na słabszą zimotrwałość w porównaniu z innymi zbożami ozimymi. 

Ważne jest, aby  wykonać  siew  w terminie umożliwiającym roślinom zakończenie krzewienia przed spoczynkiem zimowym. Jesienią zatem ustala się liczba źdźbeł wegetatywnych.

W tym czasie pobieranie fosforu (P) z gleby bywa zahamowane, np. gdy temperatura gleby spada poniżej 12°C. Dlatego dolistnie dokarmienie fosforem (GROWON® lub FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO) – wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Intensyfikacji rozwoju systemu korzeniowego służy także zastosowanie aktywatora ROOTSTAR. Dolistne dostarczenie mikroelementów (PLONVIT® ZBOŻA), intensyfikuje pobieranie składników pokarmowych z gleby i wzmacnia proces krzewienia. Jesienią największe znaczenie mają: mangan (AMINO ULTRA® Mn-22, MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT® MANGAN) i molibden (MIKROVIT® MOLIBDEN), dzięki zastosowaniu których rosliny są lepiej przygotowane do nadchodzącej zimy.

 

Po rozpoczęciu wegetacji wiosennej następuje rozwój źdźbeł wegetatywnych, z których część przekształca się w źdźbła produktywne (kłosonośne). Prawidłowy przebieg dalszego rozwoju roślin – strzelanie w źdźbło, kłoszenie, kwitnienie, zawiązywanie ziarniaków oraz formowanie plonu ziarna – zależy od czynników środowiskowych (temperatura powietrza i gleby oraz dostępność wody) oraz agrotechnicznych, w tym od prawidłowego nawożenia roślin.

Azot (N) jest dostarczany doglebowo po ruszeniu wegetacji wiosennej (pierwsza lub całkowita dawka). Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu, niezbędna jest dostępność dla roślin innych składników pokarmowych: fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), siarki (S). Dlatego zalecane jest wsparcie nawożenia doglebowego dokarmianiem dolistnym: makroelementami (PLONVIT® OPTY, siarczan magnezu) oraz mikroelementy (PLONVIT® ZBOŻA). Spośród mikroelementów szczególną rolę odgrywają: mangan (AMINO ULTRA® Mn-22, MIKROCHELAT Mn-13MIKROVIT® MANGAN) i miedź (AMINO ULTRA® Cu-24MIKROCHELAT Cu-15MIKROVIT® MIEDŹ). W przypadku niskiej zasobności gleby w materię organiczną lub w warunkach suszy, zwłaszcza majowej, może zaistnieć potrzeba dolistnego zaopatrzenia roślin w bor (B) – BORMAX® TURBO lub BORMAX®.

 

O wielkości plonu jęczmienia paszowego decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.