Zalecenia uprawowe: Kalarepa

Opis uprawy: Kalarepa

Kalarepa jest bardzo wartościowym warzywem zarówno pod względem smakowym, jak i odżywczym. Częścią jadalną kalarepy jest zgrubienie łodygowe, które cechuje się wysoką zawartością soli mineralnych (zwłaszcza wapnia i fosforu) oraz witaminy C.
Produkowana jest na rynek warzyw świeżych i do przetwórstwa.
 
Kalarepa ma mniejsze wymagania glebowe od innych warzyw kapustnych i może być uprawiana na stanowiskach słabszych, jednak najlepiej plonuje na glebach próchniczych, żyznych i wilgotnych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego z zakresu pH 6,0–7,0. Wymaga stanowisk w pełni nasłonecznionych.
Jest wrażliwa na długotrwałe utrzymywanie się niskiej temperatury, suszę i upały oraz niedobór światła. Takie niekorzystnie warunki mogą spowodować zaburzenia fizjologiczne:
  • pośpiechowatość (wybijanie w pęd generatywny zamiast tworzenia zgrubienia) – zaburzenie powodowane przez długotrwałe chłody zwłaszcza w pierwszej fazie wzrostu
  • łykowacenie tkanek – wywołane wskutek niedostatecznej ilości wody w podłożu wraz z wysoką temperaturą, zwłaszcza w okresie kiedy tworzą się zgrubienia
  • pękanie zgrubień – gdy po dłuższym okresie suszy wystąpią obfite opady
  • zahamowanie tworzenia zgrubień – może być spowodowane niedoborem światła.
Kalarepę uprawia się wyłącznie z rozsady. Dojrzałość zbiorczą osiąga po upływie ok. 8 tygodni od posadzenia rozsady.
 
Kalarepa ma stosunkowo wysokie wymagania pokarmowe i wymaga odpowiedniego nawożenia organicznego oraz mineralnego.
Podczas intensywnego wzrostu roślin i tworzenia zgrubień, kalarepa wymaga także nawożenia dolistnego.
Jest ono szczególnie ważne z uwagi na krótki okres wegetacji tego warzywa, gdyż stwarza możliwość szybkiego uzupełniania nawożenia doglebowego w zakresie niezbędnych składników pokarmowych dla prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin.
Ta forma dostarczania składników pokarmowych jest niezbędna zwłaszcza w niesprzyjających warunkach uprawowych, a także dla uzyskania prawidłowej wielkości i jakości zgrubień.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA KALAREPY uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe tego gatunku i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych:
  • We wczesnych fazach rozwoju, po przyjęciu się rozsady – dostarczone dolistnie  składniki pokarmowe  w zrównoważonych proporcjach NPK  (PLONVIT OPTY) wzmacniają rośliny, zwiększają ich witalność i intensyfikują rozwój.
  • Przed oraz w trakcie tworzenia zgrubień – rośliny wymagają bardzo dobrego odżywienia potasem (PLONVIT KALI) i wapniem (OPTYCAL lub WAPNOVIT TURBO).
  • Ważną rolę odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, zwłaszcza bor (BORMAX lub BORMAX TURBO) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).
Dodatkowo, program nawożenia dolistnego INTERMAG przewiduje zastosowanie stymulatorów wzrostu TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.