Zalecenia uprawowe: Kapusta głowiasta czerwona

Opis uprawy: Kapusta głowiasta czerwona

Kapusta głowiasta czerwona, jak wszystkie kapusty, ma wysoką wartość odżywczą, a dzięki wysokiej zawartości antocyjanów odznacza się także dużymi właściwościami antyoksydacyjnymi (przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników i niszczy je).
Jest mniej popularna od kapusty głowiastej białej i uprawiana na mniejszą skalę.
Gatunek ten tworzy mniejsze główki niż kapusta głowiasta biała, a ze względu na zawartość antocyjanowego barwnika, liście mają zabarwienie ciemnoczerwone, fioletowe lub fioletowozielone.
Intensywność zabarwienia zależy od pH soku komórkowego i jest zależna od odmiany, stanowiska, nawożenia itd. Zmienia się ono również wewnątrz główki, co widoczne jest na jej przekroju – im bliżej środka tym intensywność barwy słabsza.
 
Kapusta głowiasta czerwona ma zbliżone wymagania do kapusty głowiastej białej. Wymaga jednak gleb żyźniejszych i zasobniejszych
w próchnicę ze względu na większą wrażliwość na suszę.
W jej uprawie niekorzystne są nawet krótkotrwałe niedobory wody w glebie.
Uprawiana jest z rozsady, najczęściej na zbiór letni i jesienny.
 
Do uzyskania wysokich plonów, kapusta głowiasta czerwona wymaga nawożenia obornikiem w ilości 30–40 t/ha lub kompostem w ilości 40–60 t/ha (z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu – 170 kg N/ha) oraz stosowania nawozów mineralnych. Zbyt wysokie nawożenie azotem pogarsza parametry jakościowe wszystkich warzyw, a u kapusty głowiastej czerwonej dodatkowo negatywnie wpływa na jej wybarwienie.
 
Cechą wyróżniająca dla kapusty głowiastej czerwonej jest jej zwiększone zapotrzebowanie na potas, który oprócz tego że wpływa na wielkość plonu, to zwiększa intensywność wybarwienia liści.
Ważne są także mikroelementy, których niedobór pogarsza jakość kapusty, w tym także jej wybarwienie.
 
Terminy stosowania nawożenia doglebowego są analogiczne jak dla kapusty głowiastej białej, również program dokarmiania dolistnego jest bardzo podobny.
Dodatkowo przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.

Program nawożenia uprawy: Kapusta głowiasta czerwona - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Kapusta głowiasta czerwona

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA - program nawożenia do pobrania w formacie pdf:

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kapusta głowiasta czerwona

Termin zabiegu /Cel zabiegu Nawozy, aktywatory i stymulatory
z programu dokarmiania kapusty głowiastej czerwonej
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kapusty głowiastej czerwonej
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY
 BBCH 15–17

 
 
Wspomaganie przyjmowania się roślin i stymulowanie początkowego rozwoju
i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT ENERGY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości energii pozwalającej prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX
 1 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
 OPTYSIL
0,5 l/ha
Po przyjęciu się rozsady w polu, stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
 
 
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI
 BBCH 17–19

 
 
Rozbudowa liści
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

lub
płynny
   PLONVIT ACTION
6 l/ha
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju i wzmocnienie kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Efektywne zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania azotu pobranego z podłoża. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną. Zapobieganie zahamowaniu wzrostu roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
ROZWÓJ LIŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM TWORZENIA GŁÓWKI
 BBCH 19–41

 
 
Przygotowanie do tworzenia główki
krystaliczny
PLONVIT NITRO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT UP
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja rozbudowy liści oraz systemu korzeniowego.
 
Kapusta wymaga zapewnienia bardzo dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe od fazy wiązania główki. Odżywienie dolistne na początku tego okresu wzmacnia rośliny i korzystnie wpływa na dalszy proces formowania główki.   
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Efektywne dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
TWORZENIE GŁÓWKI
 BBCH 42–43

 
 
Intensyfikacja prawidłowego formowania główki
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost, jakość oraz wybarwienie główki kapusty głowiastej czerwonej.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
 
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
 
TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu główki – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 43–45

 
 
Prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost, jakość oraz wybarwienie główki kapusty głowiastej czerwonej.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
 5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 46–48

 
 
Dalsze prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost, jakość oraz wybarwienie główki kapusty głowiastej czerwonej.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie przydatności do przechowywania.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kapusta głowiasta czerwona

BORMAX

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Kapusta głowiasta czerwona

Niedobory składników pokarmowych: Kapusta głowiasta czerwona ma podobne wymagania pokarmowe jak kapusta głowiasta biała. Podobne są także skutki i objawy niedoborów składników pokarmowych. Oprócz pogorszenia ilości i jakości plonu dodatkowo wpływają one negatywnie na jej wybarwienie.


 

Nawozy szybko dostarczające Kapusta głowiasta czerwona ma podobne wymagania pokarmowe jak kapusta głowiasta biała. Podobne są także skutki i objawy niedoborów składników pokarmowych. Oprócz pogorszenia ilości i jakości plonu dodatkowo wpływają one negatywnie na jej wybarwienie. :

Kapusta głowiasta czerwona: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Spośród wielu czynników wpływających na jakość główek kapusty głowiastej czerwonej (analogicznie jak kapusty głowiastej białej), oprócz odmiany, duże znaczenie ma dobra kondycja i zdrowotność roślin w okresie wegetacji.
Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfikujące pobieranie składników pokarmowych, potrzebnych do szybkiego rozwoju i wzrostu roślin oraz tworzenia główek – korzystnie wpływają na wysokość plonu, walory smakowe i cechy jakościowe.
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KAPUSTA) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.