Zalecenia uprawowe: Kapusta pekińska

Opis uprawy: Kapusta pekińska

Kapusta pekińska jest cennym źródłem witamin oraz soli mineralnych.
Uprawiana może być przez cały sezon wegetacyjny, jednak w klimacie Polski najlepsze warunki do jej wzrostu panują w uprawie na jesienny zbiór, ze względu na coraz krótszy dzień i umiarkowaną temperaturę powietrza. Znaczną część uprawianej w Polsce kapusty pekińskiej przeznacza się do długiego przechowywania.
 
Kapusta pekińska wymaga bardzo dobrych stanowisk. Odpowiednie są gleby żyzne o dużej zawartości próchnicy, zasobne w składniki pokarmowe, dobrze utrzymujące wilgoć, przepuszczalne, dobrze zdrenowane.
 
Kapusta pekińska możne być uprawiana z siewu nasion wprost do gruntu lub z rozsady.
Najczęściej uprawiana jest z rozsady – w tej technologii krótszy jest okres przebywania roślin w polu do osiągnięcia fazy zbioru.
Niezależnie od metody uprawy, przygotowanie gleby musi być bardzo staranne.
Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego, tj. pH 6,5–7,5. Kapusta pekińska na glebach kwaśnych rośnie źle i jest wrażliwa na różnego rodzaju choroby (między innymi kiłę kapusty).
 
Na zdolność przechowalniczą kapusty pekińskiej duży wpływ mają warunki pogodowe panujące podczas sezonu wegetacyjnego, stanowisko w płodozmianie, rodzaj stosowanego nawożenia, termin zbioru oraz pogoda podczas zbioru.
 
Kapusta pekińska to warzywo o płytkim, słabo rozbudowanym systemie korzeniowym, które w krótkim czasie wytwarza dużą masę części nadziemnej.
Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem (30–40 t/ha), który najkorzystniej jest wprowadzić pod przedplon z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu (N) – 170 kg/ha.
Nawożenie organiczne należy uzupełnić nawozami mineralnymi.
Niezbędne jest też nawożenie dolistne, które dodatkowo dostarczając łatwo przyswajalne skłądniki pokarmowe, bardzo korzystnie wpływa na rozwój roślin i budowę główek.
 
Intensywny wzrost kapusty pekińskiej powoduje, że jest ona bardzo wrażliwa na chorobę fizjologiczną, powodowaną niedoborem wapnia – tipburn. Cykliczne dolistne dokarmianie wapniem, jest warunkiem uniknięcia tego zaburzebnia.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe kapusty pekińskiej i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych:
 
Dodatkowo, przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.
 

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kapusta pekińska

Termin zabiegu / Cel zabiegu Nawozy i stymulatory
z programu dokarmiania kapusty pekińskiej
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kapusty pekińskiej
 
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY

lub
PO WSCHODACH ROŚLIN
Z SIEWU
 BBCH 15–17

 
 
Wspomaganie przyjmowania się roślin posadzonych z rozsady,
a także stymulowanie początkowego rozwoju i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO

3 kg/ha
lub
płynny
PLONVIT ENERGY

6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości energii pozwalającej prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX
 1 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
OPTYSIL
0,5 l/ha
Po przyjęciu się rozsady w polu lub po wschodach roślin z siewu – stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI
 BBCH 17–19
 

 
Rozbudowa liści
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju i wzmocnienie kondycji roślin.
WAPNOVIT
3 l/ha
Efektywne dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Wzmocnienie ścian komórkowych.  Zapobieganie chorobie fizjologicznej –tipburn (zamieranie brzegów liści).
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Efektywne zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania azotu pobranego z podłoża. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną. Zapobieganie zahamowaniu wzrostu roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
ROZWÓJ LIŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM TWORZENIA GŁÓWKI
 BBCH 19–41

 
 
 
Przygotowanie do tworzenia główki
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Wzmocnienie ścian komórkowych. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –tipburn (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Fe-13
0,5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w żelazo. Intensyfikacja tworzenia chlorofilu, fotosyntezy i oddychania oraz metabolizmu kwasów nukleinowych. Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
TWORZENIE GŁÓWKI
 BBCH 42–43

 
 
Intensyfikacja prawidłowego formowania główki
KALPRIM
3 l/ha
Dostarczenie potasu w formie najłatwiej przyswajalnej przez rośliny.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
 
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Wzmocnienie ścian komórkowych. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –tipburn (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
 
MIKROCHELAT Fe-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w żelazo. Intensyfikacja tworzenia chlorofilu, fotosyntezy i oddychania oraz metabolizmu kwasów nukleinowych. Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu główki – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 45–48
 

 
Dalsze prawidłowe
formowanie główki
i zwiększenie przydatności
do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY

6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek kapusty pekińskiej.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń oraz stymulacja pobierania wapnia z gleby. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Wzmocnienie ścian komórkowych. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –tipburn (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROCHELAT Fe-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w żelazo. Intensyfikacja tworzenia chlorofilu, fotosyntezy i oddychania oraz metabolizmu kwasów nukleinowych. Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu  intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin. ”Utrwalenie zielonego koloru” na czas przechowywania.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kapusta pekińska

BORMAX

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

PROAQUA

Kondycjoner wody

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Kapusta pekińska

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie kapusty pekińskiej:
Niedobór azotu przejawia się zmianą zabarwienia najstarszych, dolnych liści, które stają się jasnozielone, po czym szybko żółkną. Brzegi dolnych liści i ich nerwy przybierają kolor różowy. Przy silnym deficycie azotu żółkną także młodsze liście.
Objawy niedoboru azotu mogą wystąpić podczas całego okresu wegetacji.
Skutkiem niedoboru azotu są małe, niedorośnięte główki, co prowadzi do znacznego obniżenia plonu.
 
Skutki nadmiaru azotu:
Nadmiar azotu, który może wystąpić w sytuacji zbyt późnego nawożenia azotem i w zbyt wysokiej dawce, przyczynia się do pogorszenia trwałości przechowalniczej kapusty pekińskiej. Może być też powodem wystąpienia pieprzowej (cętkowanej) plamistości kapusty.


Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

 

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie kapusty pekińskiej:
Niedobór fosforu jest stosunkowo rzadko obserwowany u kapusty pekińskiej w warunkach polowych. Jeśli wystąpi, przejawia się charakterystycznym czerwonym przebarwieniem starszych liści, zaczynającym się od brzegów blaszki liściowej. Przy niedoborze fosforu następuje osłabienie tempa wzrostu i opóźnienie tworzenia główek.


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie kapusty pekińskiej:
Niedobór potasu powoduje kruchość liści oraz prowadzi do utraty intensywnie zielonej barwy na brzegach liści zewnętrznych – brzegi dolnych liści, poczynając od wierzchołka – jaśnieją, następnie żółkną i zamierają (zasychanie brzegów blaszki liściowej).
W konsekwencji dolne liście mogą się obłamywać w trakcie zbioru i transportu.
W wyniku ostrego niedoboru potasu główki kapusty pekińskiej są małe i luźne.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+ Si

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie kapusty pekińskiej:
Kapusta pekińska (jedno z najszybciej rosnących warzyw) jest szczególnie wrażliwa na niedobór wapnia, objawiający się wewnętrznym zbrunatnieniem główek spowodowanym brzegowym zamieraniem liści – tipburn.
Na obwodzie najmłodszych liści sercowych, widoczne są jasnobrązowe nekrozy, stopniowo czerniejące. W przypadku starszych roślin, zbrunatnienie tworzy się wokół głąba wewnątrz główki i jest widoczne dopiero po jej rozcięciu.
Tipburn ujawnia się w okresie wegetacji i nie rozwija się dalej podczas przechowywania, ale uszkodzone miejsca mogą być wtórnie infekowane przez bakterie powodujące gnicie.


Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL

 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

Objawy i skutki deficytu siarki  (S) w uprawie kapusty pekińskiej:
Niedobór siarki prowadzi do zahamowania wzrostu części nadziemnych rośliny. Następuje zmniejszenie wydajności fotosyntezy, syntezy węglowodanów, białek i innych związków zawierających siarkę. Charakterystycznym objawem jest chloroza międzyżyłkowa, występująca na liściach najmłodszych (u magnezu na starszych liściach). Przy niedoborze siarki następuje wzrost podatności roślin na stresy.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, PLONVIT BOROSULF, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

 

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Objawy i skutki deficytu boru  (B) w uprawie kapusty pekińskiej:
W uprawie kapusty pekińskiej bor jest mikroelementem o dużym znaczeniu, gdyż oddziałuje na prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Składnik ten jest odpowiedzialny w roślinie między innymi za syntezę i transport węglowodanów.
Bor jest niezbędny dla prawidłowej aktywności wzrostowej komórek – kontroluje aktywność auksyn (hormonów wzrostu), które są odpowiedzialne za wzrost najmłodszych komórek (merystemów wierzchołkowych) zarówno korzeni, jak i organów nadziemnych.
Kapusta pekińska wymaga dobrego zaopatrzenia w bor, gdyż pierwiastek ten m.in. wpływa na prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe).


Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, PLONVIT BOROSULF

 

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w uprawie kapusty pekińskiej:
Miedź jest ważnym mikroelementem w uprawie kapusty pekińskiej. Pierwiastek ten bierze udział w przemianach związków azotowych (miedź jest niezbędna do optymalnego pobierania azotu mineralnego), syntezie chlorofilu, procesie fotosyntezy i aktywacji wielu enzymów. Zwiększa też odporność roślin na choroby grzybowe.
Trudności w pobieraniu tego składnika, mogą wystąpić na plantacjach kapusty pekińskiej, intensywnie nawożonych nawozami mineralnymi, a także na glebach przesuszonych lub o zbyt wysokim odczynie (pH).


Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-14, MIKROVIT MIEDŹ

 

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w uprawie kapusty pekińskiej:
Żelazo ma duże znaczenie w uprawie kapusty pekińskiej. Odgrywa bowiem zasadniczą rolę w tak ważnych procesach jak: tworzenie chlorofilu, fotosynteza i oddychanie oraz metabolizm kwasów nukleinowych. Typowym objawem niedoboru żelaza jest chloroza żelazowa.


Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

 

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie kapusty pekińskiej:
Kapusta pekińska, jako roślina o intensywnej gospodarce azotanowej, wykazuje duże potrzeby względem manganu, który uczestniczy w aktywowaniu enzymów redukcji azotanów. Mangan ma duży wpływ na rozwój i wzrost główek kapusty pekińskiej.
Pierwsze objawy niedoboru manganu pojawiają się w postaci chlorotycznych plamek między nerwami liści. Nerwy liści pozostają zielone, tkanki pomiędzy nerwami zmieniają kolor na słomiasty. Przy przedłużającym się niedoborze, tkanki zaczynają zamierać. Główki mogą nie zawiązywać się. 


Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie kapusty pekińskiej:
Molibden wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, który bierze udział w redukcji pobranych przez rośliny azotanów do form amonowych, przekształcanych następnie w aminokwasy służące do budowy białek.
 
Niedobór molibdenu ogranicza efektywność zastosowanego wraz z nawozami azotu. Widocznym, pośrednim objawem braku tego składnika jest zahamowanie wzrostu blaszek liściowych oraz chlorozy na młodych liściach, a w konsekwencji zahamowanie wzrostu roślin.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w uprawie kapusty pekińskiej:
Cynk podobnie jak miedź, aktywuje niektóre enzymy. Bierze udział w przemianach białkowych. Niedobór cynku hamuje syntezę ważnego aminokwasu – tryptofanu, który jest materiałem wyjściowym do syntezy auksyn. Niedobór cynku objawia się zmniejszeniem wielkości roślin (karłowaceniem) oraz ich nienaturalnym pokrojem.


Nawozy szybko dostarczające cynk:
TERRASTART, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

 

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

Kapusta pekińska: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 
ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Kapusta pekińska, bardziej niż kapusta głowiasta, jest wrażliwa na niekorzystne warunki środowiskowe oraz na niewłaściwą agrotechnikę. Produkowana głównie na zbiór jesienny, rośnie w zmiennych warunkach pogodowych, które mogą spowodować zaburzenia w rozwoju roślin i obniżyć wartość handlową główek.
Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfikujące pobieranie składników pokarmowych (w tym wapnia) potrzebnych do szybkiego i prawidłowego wzrostu roślin – korzystnie wpływają na wysokość i jakość plonu oraz zwiększają możliwość długiego przechowywania główek.
 
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KAPUSTA PEKIŃSKA) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.