Zalecenia uprawowe: Kapusta pekińska

Opis uprawy: Kapusta pekińska

Kapusta pekińska jest cennym źródłem witamin oraz soli mineralnych.
Uprawiana może być przez cały sezon wegetacyjny, jednak w klimacie Polski najlepsze warunki do jej wzrostu panują w uprawie na jesienny zbiór, ze względu na coraz krótszy dzień i umiarkowaną temperaturę powietrza. Znaczną część uprawianej w Polsce kapusty pekińskiej przeznacza się do długiego przechowywania.
 
Kapusta pekińska wymaga bardzo dobrych stanowisk. Odpowiednie są gleby żyzne o dużej zawartości próchnicy, zasobne w składniki pokarmowe, dobrze utrzymujące wilgoć, przepuszczalne, dobrze zdrenowane.
 
Kapusta pekińska możne być uprawiana z siewu nasion wprost do gruntu lub z rozsady.
Najczęściej uprawiana jest z rozsady – w tej technologii krótszy jest okres przebywania roślin w polu do osiągnięcia fazy zbioru.
Niezależnie od metody uprawy, przygotowanie gleby musi być bardzo staranne.
Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego, tj. pH 6,5–7,5. Kapusta pekińska na glebach kwaśnych rośnie źle i jest wrażliwa na różnego rodzaju choroby (między innymi kiłę kapusty).
 
Na zdolność przechowalniczą kapusty pekińskiej duży wpływ mają warunki pogodowe panujące podczas sezonu wegetacyjnego, stanowisko w płodozmianie, rodzaj stosowanego nawożenia, termin zbioru oraz pogoda podczas zbioru.
 
Kapusta pekińska to warzywo o płytkim, słabo rozbudowanym systemie korzeniowym, które w krótkim czasie wytwarza dużą masę części nadziemnej.
Bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem (30–40 t/ha), który najkorzystniej jest wprowadzić pod przedplon z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu (N) – 170 kg/ha.
Nawożenie organiczne należy uzupełnić nawozami mineralnymi.
Niezbędne jest też nawożenie dolistne, które dodatkowo dostarczając łatwo przyswajalne skłądniki pokarmowe, bardzo korzystnie wpływa na rozwój roślin i budowę główek.
 
Intensywny wzrost kapusty pekińskiej powoduje, że jest ona bardzo wrażliwa na chorobę fizjologiczną, powodowaną niedoborem wapnia – tipburn. Cykliczne dolistne dokarmianie wapniem, jest warunkiem uniknięcia tego zaburzebnia.
 
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA uwzgledniający standardowe wymagania pokarmowe kapusty pekińskiej i zapewniający dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych:
 
Dodatkowo, przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.