Zalecenia uprawowe: Kapusta włoska

Opis uprawy: Kapusta włoska

Kapusta włoska ma najwyższą wartość odżywczą spośród wszystkich kapust. Zawiera najwięcej białka, tłuszczów, błonnika oraz witamin C i B1. Mimo tych zalet produkowana jest w niewielkich ilościach gdyż nie nadaje się do kiszenia, konserwowania i słabo się przechowuje.
Tworzy mniejszą, lżejszą i luźniejszą główkę niż kapusta głowiasta biała.
 
Spośród kapust – włoska ma najmniejsze wymagania glebowe, jest też najbardziej odporna na chłody i suszę. Dobrze rośnie na większości gleb zasobnych w składniki pokarmowe i w próchnicę, z wyjątkiem stanowisk o glebach ciężkich i zimnych. Optymalny zakres pH gleby to 6,2–7,0.
 
Kapusta włoska wymaga analogicznego nawożenia jak odmiany wczesne kapusty głowiastej białej.
Do uzyskania wysokich plonów potrzebne jest nawożenie obornikiem w ilości 30–40 t/ha lub kompostem w ilości 40–60 t/ha
(z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu – 170 kg N/ha) oraz stosowanie nawozów mineralnych.
Kapusta włoska, jak wszystkie warzywa kapustne, oprócz prawidłowego nawożenia NPK, wymaga także dobrego zaopatrzenia w magnez, siarkę i mikroelementy.
 
Terminy stosowania nawożenia doglebowego są analogiczne jak dla kapusty głowiastej białej.
Również analogiczny jest program dokarmiania dolistnego.
Dodatkowo przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.
 
 

Program nawożenia uprawy: Kapusta włoska - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Kapusta włoska

KAPUSTA WŁOSKA - program nawożenia do pobrania w formacie pdf:

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kapusta włoska

Termin zabiegu /Cel zabiegu Nawozy, aktywatory i stymulatory
z programu dokarmiania kapusty włoskiej
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kapusty włoskiej
ROZWÓJ LIŚCI
PO PRZYJĘCIU SIĘ ROZSADY
 BBCH 15–17
 

 
Wspomaganie przyjmowania się roślin i stymulowanie początkowego rozwoju
i wzrostu roślin
krystaliczny
PLONVIT PHOSPHO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT ENERGY
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, który w czasie przyjmowania się rozsady odgrywa zasadniczą rolę w pobudzeniu rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego u warzyw kapustnych.  
Dolistne dostarczenie fosforu zanim korzenie rozpoczną prawidłowe i efektywne działanie, umożliwia dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości energii pozwalającej prowadzić prawidłową fotosyntezę i inne procesy życiowe roślin.
BORMAX
 1 l/ha
Dostarczenie boru łatwo przyswajalnego przez rośliny. Prawidłowy rozwój ścian komórkowych w roślinie (intensyfikacja wbudowywania wapnia w ściany komórkowe). Zapobieganie zanikowi stożka wzrostu w przypadku niedoboru boru. Intensyfikacja transportu asymilatów (węglowodanów).
OPTYSIL
0,5 l/ha
Po przyjęciu się rozsady w polu – stymulacja rozwoju roślin, a zwłaszcza systemu korzeniowego. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Intensyfikacja pobierania fosforu.
 
DALSZY ROZWÓJ LIŚCI
 BBCH 17–19
 

 
Rozbudowa liści
krystaliczny
PLONVIT OPTY
3 kg/ha

lub
płynny
   PLONVIT ACTION
6 l/ha
Kompleksowe dolistne dostarczenie makro- i mikroelementów w zrównoważonych proporcjach. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną i wodną roślin. Wspomaganie rozwoju i wzmocnienie kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
MIKROVIT MOLIBDEN
1 l/ha
Efektywne zaopatrzenie roślin w molibden. Poprawa wykorzystania azotu pobranego z podłoża. Prawidłowy rozwój liści. Poprawa kondycji roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną. Zapobieganie zahamowaniu wzrostu roślin.
TYTANIT
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy.
ROZWÓJ LIŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM TWORZENIA GŁÓWKI
 BBCH 19–41

 
 
Przygotowanie do tworzenia główki
krystaliczny
PLONVIT NITRO
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT UP
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Intensyfikacja rozbudowy liści oraz systemu korzeniowego.
 
Kapusta wymaga zapewnienia bardzo dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe od fazy wiązania główki. Odżywienie dolistne na początku tego okresu wzmacnia rośliny i korzystnie wpływa na dalszy proces formowania główki.   
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Efektywne dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści).
MIKROKOMPLEX
5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
 
TWORZENIE GŁÓWKI
 BBCH 42–43

 
 
Intensyfikacja prawidłowego formowania główki
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji i usprawnienie transportu asymilatów.
Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
 TYTANIT
0,2 l/ha
Intensyfikacja procesów metabolicznych w roślinie i pobierania składników pokarmowych.
Intensyfikacja fotosyntezy. Stymulacja rozwoju i wzrostu główki – zwiększenie plonu o dobrej jakości.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 43–45

 
 
Prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki.
OPTYCAL
1,5 kg/ha
lub
WAPNOVIT
3 l/ha
Dolistne dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój części nadziemnych roślin i korzeni. Zapobieganie chorobie fizjologicznej –„tipburn” (zamieranie brzegów liści). Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główki. Poprawa trwałości w czasie przechowywania.
MIKROKOMPLEX
 5 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez, siarkę i mikroelementy. Prawidłowy rozwój chlorofilu i zwiększenie intensywności fotosyntezy. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa kondycji roślin.
MIKROCHELAT Mn-13
1 kg/ha
Poprawa zaopatrzenia roślin w mangan, a dzięki temu  intensyfikacja fotosyntezy, oddychania (wydzielania dwutlenku węgla) i syntezy węglowodanów. Pozytywny wpływ na gospodarkę enzymatyczną roślin.
Szybkie budowanie biomasy. Poprawa kondycji roślin.
ROZWÓJ GŁÓWKI
 BBCH 46–48

 
 
Dalsze prawidłowe formowanie główki i zwiększenie przydatności do przechowywania
krystaliczny
PLONVIT KALI
3 kg/ha

lub
płynny
PLONVIT QUALITY
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu.
Regulacja gospodarki wodnej i hormonalno-enzymatycznej roślin. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji – usprawnienie transportu asymilatów. Lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Korzystny wpływ na prawidłowy rozwój, wzrost i jakość główek kapusty.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na suszę, choroby i uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie przydatności do przechowywania.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kapusta włoska

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Kapusta włoska

Niedobory składników pokarmowych: Kapusta włoska wymaga analogicznego nawożenia jak wczesna kapusta głowiasta biała. Podobne są także skutki i objawy niedoborów składników pokarmowych.


 

Nawozy szybko dostarczające Kapusta włoska wymaga analogicznego nawożenia jak wczesna kapusta głowiasta biała. Podobne są także skutki i objawy niedoborów składników pokarmowych. :

Kapusta włoska: Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 
ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.

Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz intensyfikacji procesów fizjologicznych roślin.

Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).
 
Spośród wielu czynników wpływających na jakość główek kapusty włoskiej (analogicznie jak kapusty głowiastej białej), oprócz odmiany, duże znaczenie ma dobra kondycja i zdrowotność roślin w okresie wegetacji.
Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfikujące pobieranie składników pokarmowych, potrzebnych do szybkiego rozwoju i wzrostu roślin oraz tworzenia główek – korzystnie wpływają na wysokość plonu, walory smakowe i cechy jakościowe.
Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-KAPUSTA) stwarza możliwość zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy i dzięki temu poprawia efektywność uprawy zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.