Zalecenia uprawowe: Kapusta włoska

Opis uprawy: Kapusta włoska

Kapusta włoska ma najwyższą wartość odżywczą spośród wszystkich kapust. Zawiera najwięcej białka, tłuszczów, błonnika oraz witamin C i B1. Mimo tych zalet produkowana jest w niewielkich ilościach gdyż nie nadaje się do kiszenia, konserwowania i słabo się przechowuje.
Tworzy mniejszą, lżejszą i luźniejszą główkę niż kapusta głowiasta biała.
 
Spośród kapust – włoska ma najmniejsze wymagania glebowe, jest też najbardziej odporna na chłody i suszę. Dobrze rośnie na większości gleb zasobnych w składniki pokarmowe i w próchnicę, z wyjątkiem stanowisk o glebach ciężkich i zimnych. Optymalny zakres pH gleby to 6,2–7,0.
 
Kapusta włoska wymaga analogicznego nawożenia jak odmiany wczesne kapusty głowiastej białej.
Do uzyskania wysokich plonów potrzebne jest nawożenie obornikiem w ilości 30–40 t/ha lub kompostem w ilości 40–60 t/ha
(z zachowaniem maksymalnej rocznej dawki azotu – 170 kg N/ha) oraz stosowanie nawozów mineralnych.
Kapusta włoska, jak wszystkie warzywa kapustne, oprócz prawidłowego nawożenia NPK, wymaga także dobrego zaopatrzenia w magnez, siarkę i mikroelementy.
 
Terminy stosowania nawożenia doglebowego są analogiczne jak dla kapusty głowiastej białej.
Również analogiczny jest program nawożenia dolistnego.
  • We wczesnych fazach rozwoju młodych roślin (po przyjęciu się rozsady), dostarczony dolistnie fosfor (PLONVIT PHOSPHO) wspomaga budowę systemu korzeniowego.
  • W okresie intensywnego rozwoju liści, kapusty głowiaste i kapusta włoska wymagają zbilansowanego dokarmiania nawozami NPK
    z mikroelementami (PLONVIT OPTY), a przed rozpoczęciem tworzenia się główek – wzmocnienia azotem (PLONVIT NITRO).
  • W okresie formowania się główek, wskazane jest kilkakrotne dolistne dokarmianie roślin potasem (PLONVIT KALI) i wapniem (OPTYCAL lub WAPNOVIT TURBO).
  • Ważną rolę odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, a zwłaszcza bor (BORMAX lub BORMAX TURBO), molibden (MIKROVIT MOLIBDEN) oraz intensyfikujący fotosyntezę mangan (MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN).
Dodatkowo przewidziano zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.