Zalecenia uprawowe: Kukurydza

Opis uprawy: Kukurydza

Kukurydza jest rośliną klimatu ciepłego, ale dzięki możliwościom adaptacyjnym gatunku, wyhodowano odmiany umożliwiające uprawę tej rośliny również w strefie klimatu umiarkowanego. Należy do najbardziej wydajnych i przydatnych roślin uprawnych i znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Ze względu na ilość i jakość wytwarzanej biomasy należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych.


Kukurydzę cechuje specyficzna dynamika pobierania składników pokarmowych – jej potrzeby rosną wraz z postępem wegetacji. Dotyczy to zwłaszcza azotu, bo większą jego część kukurydza pobiera podczas rozwoju generatywnego.
Fosfor, potas, wapń, magnez i siarka w sposób pośredni lub bezpośredni kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby, dlatego dobre odżywienie nimi jest niezbędne do prawidłowego przebiegu wegetacji i wejścia kukurydzy w okres dojrzałości zbiorczej w optymalnym czasie.

Duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy mają mikroelementy, które są swoistymi katalizatorami przemian biologicznych i procesów fizjologicznych. Wpływają one również pozytywnie na skuteczne pobieranie i efektywne wykorzystanie makroskładników. Choć rośliny pobierają mikroelementy w niewielkich ilościach, to ich niedobór może być przyczyną drastycznych, sięgających nawet kilkudziesięciu procent, spadków plonów oraz pogorszenia ich jakości.


Dokarmianie dolistne jest integralnym elementem nowoczesnej technologii uprawy kukurydzy.

W zakresie makroskładników ma ono charakter uzupełniający (w sposób dolistny można pokryć tylko niewielką część potrzeb pokarmowych), natomiast w zakresie mikroskładników dokarmianie dolistne jest podstawowym i najefektywniejszym sposobem dostarczenia ich roślinom.
Najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest cynk (MIKROCHELAT Zn-15 lub MIKROVIT CYNK). Ważne są także: bor (BORMAX, BORMAX TURBO), mangan (MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN), żelazo (MIKROCHELAT Fe-13 lub MIKROVIT ŻELAZO), miedź (MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT MIEDŹ), molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).


W trakcie rozwoju roślin kukurydzy są okresy zwiększonej podatności na różne czynniki stresowe, jak np. susza czy nieprawidłowości w dostępności składników pokarmowych.


Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – KUKURYDZA umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS-KUKURYDZA zmniejsza ryzyko utraty części plonu.


Realizując program dokarmiania dolistnego i biostymulacji (nawozy: PLONVIT, MIKROCHELAT, BORMAX, MIKROVIT, biostymulatory: OPTYSIL, TYTANIT, AMINOPRIM, aktywator GROWON) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.


Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Kukurydza - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Kukurydza


KUKURYDZA - program do pobrania w formacie pdf:
    »
Program DOKARMIANIA DOLISTNEGO i BIOSTYMULACJI

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Kukurydza

Termin zabiegu / Cel zabiegu Nawozy, aktywatory, stymulatory Korzyści ze stosowania programu dokarmiania kukurydzy
SIEW TERRASTART
20–25 kg/ha

Intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego. Dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych – fosforu oraz łatwo przyswajalnego cynku. Zawartość wapnia, podnosi pH w obrębie systemu korzeniowego i zapobiega uwstecznianiu składników pokarmowych. Dodatki o działaniu biostymulującym zwiększają przyswajalność składników pokarmowych przez system korzeniowy i wpływają pozytywnie na rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

ROZWÓJ LIŚCI
BBCH 10–14 

Stymulacja rozwoju
systemu korzeniowego
ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.
ROZWÓJ LIŚCI
BBCH 12–16
 

 Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

 Prawidłowy wzrost i rozwój roślin

 Zwiększenie odporności roślin
na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe
 PLONVIT KUKURYDZA
2 l/ha
+
GROWON
3 l/ha
 
 
lub
 
PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha

+
GROWON
1 l/ha
Dostarczenie mikroelementów w proporcjach odpowiednich dla kukurydzy (poprawa kondycji roślin, zwiększenie odporności na chłody, lepsze wykorzystanie makroelementów).
Dodatek aktywatora energii GROWON (fosfor najszybciej przyswajalny przez rośliny) pozytywnie wpływa na gospodarkę energetyczną roślin, rozwój systemu korzeniowego, przyspieszenie wegetacji i prawidłowy rozwój roślin.
Kompleksowe dostarczenie makro-i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, wzbogacone dodatkiem aktywatora energii GROWON (fosfor najszybciej przyswajalny przez rośliny) – pozytywnie wpływa na gospodarkę energetyczną roślin, rozwój systemu korzeniowego, przyspieszenie wegetacji i prawidłowy rozwój roślin.
BORMAX TURBO
0,4–0,8 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Tworzenie silnej łodygi. Sprawny transport i gromadzenie węglowodanów w roślinie. Pozytywny wpływ na wykształcanie organów generatywnych.
MIKROCHELAT Zn-15
0,5–1 kg/ha 

zamiennie można zastosować
MIKROVIT CYNK
1–2 l/ha
Dostarczenie cynku. Intensyfikacja procesu fotosyntezy, udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny), korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego.
 TYTANIT
0,2 l/ha
Zwiększenie efektywności fotosyntezy. Intensyfikacja pobierania składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki uprawy. Pozytywny wpływ na wykształcanie organów generatywnych.
 siarczan magnezu
siedmiowodny
5
10 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez i siarkę. Prawidłowy rozwój chlorofilu – szybsze gromadzenie biomasy. Lepsze wykorzystanie  azotu. Usprawnienie transportu asymilatów. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Zwiększenie odporności na chłody wiosenne.
 
 
ROZWÓJ LIŚCI – POCZĄTEK ROZWOJU ŹDŹBŁA (WYDŁUŻANIE PĘDU)
BBCH 17–31
 

Pobudzenie roślin do intensywnego wzrostu

Optymalne wykorzystanie składników pokarmowych i wody

Prawidłowy rozwój – dobre wykształcenie organów generatywnych

Zwiększenie plonu
 
PLONVIT KUKURYDZA
2 l/ha

+
GROWON
3 l/ha
 
lub
 
PLONVIT OPTY
2–4 kg/ha

+
GROWON
2 l/ha
Dostarczenie mikroelementów w proporcjach odpowiednich dla kukurydzy (poprawa kondycji roślin, zwiększenie odporności na chłody, lepsze wykorzystanie makroelementów).
Ponadto dodatek aktywatora energii GROWON (fosfor najszybciej przyswajalny przez rośliny) pozytywnie wpływa na gospodarkę energetyczną roślin, rozwój systemu korzeniowego, przyspieszenie wegetacji i prawidłowy rozwój roślin.
 
Dostarczenie zbilansowanych ilości NPK, a także mikroelementów. Pobudzenie do intensywnego wzrostu i rozwoju roślin – przyrost biomasy. Regulacja przemian energetycznych, gospodarki hormonalnej i wodnej w roślinach.
Dodatek aktywatora energii GROWON (fosfor najszybciej przyswajalny przez rośliny) pozytywnie wpływa na gospodarkę energetyczną roślin, rozwój systemu korzeniowego, przyspieszenie wegetacji i prawidłowy rozwój roślin.
BORMAX TURBO
0,4–0,8 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin w szczególności organów generatywnych. Sprawny transport i gromadzenie węglowodanów w roślinie.
MIKROCHELAT Zn-15
0, 5–1 kg/ha

zamiennie można zastosować
MIKROVIT CYNK
12 l/ha
Dostarczenie cynku. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin – udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Korzystny wpływ na intensyfikację procesu fotosyntezy, w wyniku czego przedłuża się żywotność liści, a efektem jest zwiększenie masy ziarniaków.
Poprawa parametrów jakościowych paszy poprzez zwiększenie zawartości Zn łatwo przyswajalnego przez organizmy wyższe.
 TYTANIT
0,2 l/ha
Zwiększenie efektywności fotosyntezy. Intensyfikacja pobierania składników pokarmowych. Przygotowanie roślin do intensywnego kwitnienia. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Stymulacja prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego. Zwiększenie odporności na stres związany z niedoborem wody. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie mechanicznej odporności. Zwiększenie tolerancji na choroby i szkodniki.
 siarczan magnezu
siedmiowodny
5
10 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Stymulowanie rozwoju chlorofilu. Dobre wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na chłody. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa jakości paszy poprzez zwiększenie zawartości przyswajalnego magnezu i aminokwasów egzogennych.
ROZWÓJ ŹDŹBŁA (WYDŁUŻANIE PĘDU)
– POCZĄTEK ROZWOJU WIECHY
BBCH 31–51

 
 Stymulacja do  budowania biomasy

Prawidłowy rozwój organów generatywnych (optymalna długość kolb i ilość zawiązanych ziarniaków)

Zwiększenie ilości i jakości plonu
 PLONVIT KUKURYDZA
2 l/ha

 
lub
 
PLONVIT KALI
4 kg/ha

 
Dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych kukurydzy (poprawa kondycji roślin, zwiększenie odporności na chłody, lepsze wykorzystanie makroelementów).
Dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnienie potasu. Wspomaganie rozwoju roślin. Regulacja gospodarki wodnej, hormonalnej i enzymatycznej. Zwiększenie odporności na suszę. Usprawnienie transportu i gromadzenia węglowodanów.
 BORMAX TURBO
0,4–0,8 l/ha
Dostarczenie boru w łatwo przyswajalnej formie. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin, w szczególności organów generatywnych. Pozytywny wpływ na zapylenie i zapłodnienie – skuteczne zawiązywanie ziarniaków. Sprawny transport i gromadzenie węglowodanów w roślinie.
 MIKROCHELAT Zn-15
0, 5–1 kg/ha

zamiennie można zastosować
MIKROVIT CYNK
12 l/ha

Dostarczenie cynku. Korzystny wpływ na intensyfikację procesu fotosyntezy, w wyniku czego przedłuża się żywotność liści, a efektem jest zwiększenie masy ziarniaków. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin - udział w syntezie hormonów wzrostu (auksyny). Poprawa parametrów jakościowych paszy poprzez zwiększenie zawartości Zn łatwo przyswajalnego przez organizmy wyższe.

TYTANIT
0,2 l/ha

Zwiększenie efektywności fotosyntezy. Pobudzenie do intensywnego wzrostu roślin. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Wzmocnienie kondycji roślin przed okresem kwitnienia – zapylenia, zapłodnienia i zawiązywania ziarniaków oraz dalszego rozwoju kolby. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki stresowe.
OPTYSIL
0,5 l/ha
Zwiększenie odporności na stres związany z niedoborem wody. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie odporności na infekcje czynnikami chorobotwórczymi i atak szkodników.
siarczan magnezu
siedmiowodny
5
10 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Stymulowanie rozwoju chlorofilu  –  w wyniku czego przedłuża się żywotność liści, a efektem jest dobre wypełnienie kolb i zwiększenie masy ziarniaków. Efektywne wykorzystanie azotu z gleby. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Poprawa jakości paszy poprzez zwiększenie zawartości przyswajalnego magnezu i aminokwasów egzogennych.
W przypadku wykonywania zabiegów insektycydowych w okresie rozwoju wiechy, wskazane jest równoczesne dokarmienie dolistne.
Konieczny specjalistyczny sprzęt!
 
ROZWÓJ WIECHY
BBCH 51–55
 

Wzmocnienie potencjału plonowania
UNI PK 10:18
3
6 l/ha
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnienie potasu, który w tym okresie rozwoju kukurydzy ma szczególnie duże znaczenie. Korzystny wpływ na gospodarkę wodną i przez to zwiększenie odporności na suszę. Zwiększenie efektywności pobierania i przetwarzania azotu w plon. Prawidłowy rozwój i wypełnienie kolb.

TYTANIT
0,2 l/ha


lub

OPTYSIL
0,5 l/ha

Zwiększenie efektywności fotosyntezy. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Stymulacja zawiązywania ziarniaków oraz dalszego rozwoju kolby. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki stresowe. Wzmocnienie potencjału plonowania. 
Zwiększenie odporności na stres związany z niedoborem wody. Wzmocnienie ścian komórkowych – zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie odporności na infekcje czynnikami chorobotwórczymi i atak szkodników.
ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

BACTIM SŁOMA
 
1–2 l/ha


lub

SŁOMEX
10–20 l/ha

Dostarczenie mikroorganizmów przyspieszających rozkład resztek pożniwnych, a tym samym ułatwienie zabiegów agrotechnicznych, poprawę struktury gleby i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe.
Przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych poprzez dostarczenie składników pokarmowych stymulujących rozwój mikroorganizmów. Poprawa zasobności gleby w dostępne dla roślin składniki pokarmowe.

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Kukurydza

AMINOPRIM

Stymulator regeneracji

BORMAX

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

BORMAX TURBO

Najskuteczniejszy wśród nawozów borowych

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

GROWON

Aktywator energii

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.

PLONVIT KUKURYDZA

Nawóz dolistny dla kukurydzy

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami

PROAQUA

Kondycjoner wody

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu (MgO-16/SO3-32)

SŁOMEX

Preparat przyspieszający rozkład resztek pożniwnych

TERRASTART

Mikrogranulat do nawożenia startowego łącznie z siewem nasion

TYTANIT

Stymulator plonu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający 140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników: Kukurydza

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)

Azot jest pierwiastkiem, którego optymalne wykorzystanie przez rośliny jest podstawą dobrego plonowania. Kukurydza jest rośliną nie wymagającą dużych dawek azotu natomiast wymaga stworzenia warunków, w których możliwe jest efektywne wykorzystanie azotu z nawozów i z gleby. Takim warunkiem jest optymalne zaopatrzenie w fosfor, potas, magnez, siarkę oraz cynk i bor. Pierwiastki te kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby od początku wegetacji aż do stadium dojrzałości wodnistej ziarniaków. Dla osiągniecia wysokiego plonu ważna jest stała dostępność azotu podczas każdej z faz rozwojowych. Niezbędne w wielu sytuacjach dokarmianie dolistne kukurydzy azotem, wymaga stosowania azotu w formie amidowej oraz zachowania ostrożności aby nie nastąpiło „poparzenie roślin”.

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w kukurydzy:
Klasycznym objawem niedoboru jest zmiana barwy liści z ciemnozielonej na jasnozieloną. Niedobór azotu prowadzi do zahamowania tempa wzrostu łodygi i jej drastycznego skrócenia. Rośliny karleją. Małe kolby wykształcają mało ziarniaków, a tym samym zmniejsza się szansa na duży plon. W stanie bardzo dużego niedoboru azotu, na wierzchołkach liści starszych pojawiają się V-kształne nekrozy (natomiast pojawienie się tych samych objawów, lecz w końcowym okresie dojrzewania jest wskaźnikiem prawidłowego przebiegu procesu dojrzewania). Niedobór azotu nie zawsze wynika z fizycznego braku składnika, lecz często z niedostatecznego odżywienia potasem, którego niedobór prowadzi do zbyt wolnego pobierania azotu z gleby, co skutkuje spowolnionym wzrostem roślin i jej karłowatym pokrojem.

Objawy nadmiaru azotu (N) w kukurydzy:
Nadmiar azotu może powodować zakłócenia między fazą wegetatywną i generatywną. Na plantacjach przenawożonych azotem lub w warunkach wysokiej podaży azotu glebowego opóźnia się dojrzewanie roślin, zwiększając przy tym zawartość wody w ziarnie w czasie zbioru. Dlatego na stanowiskach o dużym potencjale do mineralizacji (gleby zasobne w materię organiczną) należy szczególnie „ostrożnie” nawozić kukurydzę azotem (możliwie dokładnie oszacować dawkę tego składnika, jak i zastosować ją w odpowiednim terminie). Skutkiem nadmiernego zaopatrzenia roślin w azot, przy niskiej temperaturze w okresie poprzedzającym kwitnienie, może być tworzenie większej liczby kolb na roślinie. Najpierw wykształca się kolba główna, która zlokalizowana jest najwyżej na pędzie, a kolejne młodsze kolby pojawiają się poniżej kolby głównej, czyli na liściach starszych. Na stanowiskach przenawożonych azotem mniejsza jest też efektywność nawożenia cynkiem. Nadmiar azotu w roślinie wywołuje intensywną produkcję kwasów organicznych, które prowadzą do uwsteczniania cynku w komórce rośliny, a to skutkuje zmniejszeniem jego aktywności metabolicznej.

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)

Fosfor  umożliwia szybki rozwój początkowy roślin (pierwiastek ten jest odpowiedzialny za rozwój systemu korzeniowego – korzeni przybyszowych). Kukurydza, która jest rośliną ciepłolubną, wykazuje dużą wrażliwość na niską temperaturę – w warunkach takich ograniczone jest pobieranie składników pokarmowych, a przede wszystkim fosforu. (Fosfor przy temp. gleby poniżej 12°C nie jest pobierany przez rośliny.) Dlatego szczególnie ważne w początkowych fazach wzrostu kukurydzy jest stworzenie warunków ułatwiających pobieranie fosforu przez rośliny. Nawożenie zlokalizowane wraz z siewem oraz dokarmianie dolistne to skuteczne sposoby na dostarczenie roślinom dostępnego fosforu w tym newralgicznym okresie. W miarę postępu wegetacji pobieranie fosforu wzrasta i trwa aż do momentu dojrzałości pełnej ziarna (nalewanie ziarna).

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w kukurydzy:
Objawem pierwotnym niedoboru fosforu jest zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego. Symptomy niedoboru fosforu na częściach nadziemnych roślin mogą się ujawniać w całym okresie wegetacji kukurydzy. Objawy w postaci fioletowo-purpurowych przebarwień na liściach wskazują na umiarkowany niedobór składnika, który jednak prowadzi do zahamowania wzrostu i skarlenia rośliny. Objawy takie obserwuje się często w okresie wczesnej wegetacji (łatwe do dostrzeżenia przez rolników). Są one najczęściej wynikiem utrudnionego pobierania fosforu z gleby wskutek: niskiej temperatury (poniżej 12°C), świeżego zwapnowania lub silnego zakwaszenia gleby, suszy lub nadmiernej wilgotności. Wystąpienie przebarwień także na łodydze wskazuje na znaczny niedobór fosforu. Objawem niedoboru fosforu jest także strzelisty pokrój roślin (wyprostowane liście). Skutkiem niedoboru w okresie nalewania ziarna (w tym okresie wyraźnie widoczne objawy niedoboru rzadko się ujawniają) jest wcześniejsze zakończenie wegetacji przez rośliny i mała masa 1000 ziaren. Rośliny skrajnie niedożywione fosforem nie zawiązują kolby lub pozostaje ona tylko częściowo uziarniona.

Objawy nadmiaru fosforu (P) w kukurydzy:
Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia fosforem, a składnik ten znacząco ogranicza dostępność cynku z gleby oraz utrudnia jego funkcjonowanie w roślinie.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
TERRASTART, GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

TERRASTART

TERRASTART to specyficzny nawóz startowy w formie mikrogranulatu, intensyfikujący rozwój mocnego systemu korzeniowego. Przeznaczony jest do stosowa

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)

Potas jest składnikiem pokarmowym którego kukurydza powinna pobrać najwięcej ze wszystkich składników ponieważ jest rośliną
o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych względem tego pierwiastka. Dobre zaopatrzenie w potas jest ważne przez cały okres wegetacji. Jego rola polega przede wszystkim na kontroli gospodarki wodnej i azotowej rośliny, w wyniku czego rośliny lepiej gospodarują wodą (wzrost odporności na suszę), a także efektywniej pobierają i przetwarzają azot w plon ziarna (ważna rola potasu zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania ziarna). Dobre zaopatrzenie roślin w potas, warunkujące dobrą gospodarkę azotem i produkcję białek, pośrednio oddziałuje też na odporność roślin na patogeny np. porażenie rdzą źdźbłową – w sytuacji niedoboru potasu szybkość syntezy białek spada, a patogeny które korzystają z prostych związków azotowych lepiej się rozwijają gdyż nie potrzebują do końca przetworzonej formy. Potas akumuluje się głównie w słomie. Pobierany jest w okresie rozwoju wegetatywnego roślin aż do wykształcenia i dojrzewania kolb. Okres największego zapotrzebowania rozpoczyna się od 7. liścia i pod względem ilościowym sukcesywnie wzrasta wraz ze zwiększaniem się biomasy plonu. Dla plonu ziarna dostępność potasu ma największe znaczenie w okresie od tygodnia przed wiechowaniem do początku fazy dojrzałości mlecznej.
Objawy i skutki deficytu potasu (K) w kukurydzy:
Niedostateczne odżywienie potasem prowadzi do zbyt wolnego pobierania azotu z gleby, co skutkuje spowolnionym wzrostem roślin i ich karłowatym pokrojem. Takie objawy niedoboru potasu pojawiają się dopiero w okresie intensywnego wzrostu łodygi i polegają na zahamowaniu jej wzrostu na długość. W tym samym okresie charakterystycznym symptomem niedoboru potasu jest zwijanie się liści. Stan ten wskazuje przede wszystkim na niedobór wody, lecz ujawnia się tym silniej, im mniejszą ilością przyswajalnego potasu dysponuje roślina. Niedobór potasu w połączeniu z suszą w okresie od wyrzucenia wiechy do końca kwitnienia, prowadzi do słabego uziarnienia kolby, co przekłada się na mniejszy plon (redukcja plonu sięgać może nawet do 50% potencjału plonowania na danym stanowisku). Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne najstarszych liści. W miarę pogłębiania się niedoboru objawy takie można zaobserwować na liściach młodszych. Chlorozy z czasem przechodzą w nekrozy, począwszy od wierzchołka liścia.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych: wapnia (Ca)

Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Wapnowanie poprawia strukturę i warunki powietrzno-wodne gleby (gleba o strukturze gruzełkowatej zapewnia lepszy podsiąk wody oraz szybciej się nagrzewa, co jest szczególnie ważne dla ciepłolubnej kukurydzy). Warunkuje też efektywność nawożenia zarówno mineralnego, jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jest składnikiem budulcowym każdej komórki roślinnej, a także elementem potrzebnym do prawidłowego pobierania innych makro- i mikroelementów. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy na ten pierwiastek, ale w warunkach intensywnej produkcji lub przy niskim pH gleby przydatne może być także dokarmianie dolistne, które pozytywnie wpływa na rozwój i wzmocnienie struktury tkanek oraz lepsze gospodarowanie wodą i zwiększenie odporności na patogeny.

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w kukurydzy:
Objawy niedoboru wapnia na roślinach zbożowych są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu korzeni i pędów głównych. Przy silnym deficycie wapnia liście kukurydzy zwijają się, nowo powstające liście stykają się brzegami, może wystąpić postrzępienie brzegów liści.

Nawóz szybko dostarczający wapń:
WAPNOVIT

Nawozy szybko dostarczające wapnia (Ca):

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)

Magnez (obok potasu i cynku) jest czynnikiem warunkującym efektywność pobierania azotu przez rośliny uprawne, a tym samym wpływającym na wielkość plonu. Kukurydza należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych względem magnezu, który jako główny składnik chlorofilu przez cały okres wegetacji wpływa na prawidłowy rozwój i plonowanie kukurydzy. Mg wraz z fosforem decyduje o dobrym wypełnieniu ziarna kukurydzy i jego równomiernym, właściwym dojrzewaniu. Kukurydza jest bardzo wrażliwa na niedobór magnezu w fazie 4.–6. liścia kiedy formują się zawiązki kolb – podstawowy element struktury plonu kukurydzy. Jego zadanie w tym okresie polega na skutecznym pobieraniu azotu z gleby – jest to warunek konieczny do powstania dużej liczby zawiązków kwiatowych w formujących się kolbach. W późniejszych fazach wegetacji istotna rola plonotwórcza magnezu przypada w okresie formowania struktury i nalewania ziarna w kolbie.

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w kukurydzy:
Niedobór magnezu występuje najczęściej w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz przy złej strukturze gleby i niskiej zawartości Mg w glebie. Symptomy niedoboru Mg na młodych roślinach objawiają się jasnymi przebarwieniami wzdłuż nerwów liściowych (chloroza międzynaczyniowa), które występują na liściach dolnych (najstarszych). Przy dużym niedoborze chloroza przechodzi w nekrozę tkanki międzynaczyniowej. Objawy niedobory magnezu w okresie wydłużania pędu występują sporadycznie. Silny niedobór w tym okresie może prowadzić między innymi do zahamowania wzrostu łodygi na długość. Niedobór magnezu w okresie późniejszym powoduje zaburzenie kwitnienia i zapylania, co ogranicza rozwój kolb oraz pogarsza ich zaziarnienie.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)

Siarka zwiększa wykorzystanie azotu. Wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu. Poprawia parametry jakościowe plonu. Kukurydza nie jest typowym gatunkiem wrażliwym na niedobór siarki, ale jako roślina intensywna, potrzebuje także dostarczenia odpowiednich ilości tego składnika.


Objawy i skutki deficytu siarki (S) w kukurydzy:
Objawy niedoboru na młodych roślinach ujawniają się wcześnie, bo już w stadium 4.(5.) liścia, w formie klasycznej chlorozy międzynaczyniowej – bladozielone lub żółtawe zabarwienie liści, z największym nasileniem na liściach najmłodszych. Na roślinach starszych niedobór siarki objawia się blednięciem młodych liści przy jednocześnie intensywnej zieleni starszych liści. Dochodzi też do zahamowania szybkości wzrostu łodygi, co prowadzi do karłowatości całej rośliny. Skutkiem niedoboru siarki jest słabo wykształcona kolba lub, w warunkach drastycznego niedoboru, nawet jej brak. Wizualne objawy niedoboru siarki w warunkach naturalnych są trudne do zaobserwowania i można je pomylić z objawami niedoboru azotu lub magnezu, które w przypadku magnezu ujawniają się od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, PLONVIT BOROSULF, MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

PLONVIT SULFI

PLONVIT SULFI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera łatwo przyswajalną przez rośliny siark

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)

Bor bierze udział w kształtowaniu struktury ścian komórkowych (jest potrzebny m.in. do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych) – tworzenie silnej łodygi. Kontroluje aktywność auksyn (hormonów wzrostu), które są odpowiedzialne za wzrost najmłodszych komórek (merystemów wierzchołkowych), zarówno korzeni, jak i organów nadziemnych. Korzystnie oddziałuje na zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe (zwłaszcza w K i P). Okresem szczególnie ważnym dla kukurydzy jest faza 4.–6. liścia, kiedy to powstają zawiązki kolby. Niedobór boru w tym okresie jest szczególnie niebezpieczny ze względu na późniejsze słabe wykształcenie kolb i zawiązywanie ziarniaków. W okresie kwitnienia składnik ten odpowiada za wzrost łagiewki pyłkowej. Zapewnia rozwój kwiatów i pyłku, co korzystnie przekłada się na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie – warunkuje prawidłowe wypełnienie kolb poprzez udział w transporcie węglowodanów.


Objawy i skutki deficytu boru (B) w kukurydzy:
Niedostateczne dostarczenie boru w okresie wzrostu wegetatywnego kukurydzy zwiększa podatność roślin na wyleganie. Niedobór w trakcie kwitnienia prowadzi do ubytku ziarniaków w kolbach (kolby słabo wykształcone, o nierównomiernym przebiegu rzędów i nieregularnym uziarnieniu – szczerbatość kolb).

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX, CYNKO-BOR, PLONVIT BOROSULF

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

PLONVIT BOROSULF

PLONVIT BOROSULF to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania. Zawiera bor (80 g B/kg) i siarkę (110 g S/kg)

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)

Miedź zwiększa efektywność nawożenia azotem. Wzmacnia tkanki mechaniczne i przewodzące, wpływa na produkcję i żywotność pyłku.

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w kukurydzy:
Niedobór miedzi powoduje:
 • zniekształcenie liści,
 • bielenie młodych liści i chlorozę starszych.
Liście siewek mogą się zwijać na szczytach w kształt rurki, bieleją i zamierają.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)

Żelazo jest pierwiastkiem, którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne – na glebach o odczynie powyżej pH 6,5 wskazane jest dokarmianie dolistne kukurydzy nawozem zawierającym łatwo przyswajalne żelazo). Niedobory żelaza uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.


Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w kukurydzy:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)

Mangan jest składnikiem pokarmowym, którego dostępność dla roślin w znacznej mierze zależy od odczynu gleby – im niższe pH tym większa dostępność tego pierwiastka. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych (na glebach o odczynie powyżej pH 6,5 wskazane jest dokarmianie dolistne kukurydzy nawozem zawierającym łatwo przyswajalny mangan), organicznych, jak również przewapnowanych. Objawy niedoboru nasilają się także w okresie suszy.


Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w kukurydzy:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) objawiają się w postaci chlorozy międzyżyłkowej na najmłodszych liściach kukurydzy. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby, spadek odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)

Cynk jest mikroelementem o dużym znaczeniu plonotwórczym. Kukurydza potrzebuje cynku do efektywnego przetwarzania pobranych składników (przede wszystkim azotu) w plon. Ważne jest aby rośliny były dobrze odżywione cynkiem od samego początku wegetacji, gdyż wpływa on korzystnie na wzrost systemu korzeniowego, co umożliwia lepsze pobieranie składników pokarmowych (w tym azotu) z gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody. Cynk bierze udział w syntezie i wzroście aktywności hormonów wzrostu (auksyny) przez co oddziałuje na prawidłowy wzrost i rozwój roślin – zwiększa pobieranie przez rośliny azotu, a w późniejszych fazach korzystnie wpływa na fotosyntezę. Korzystnie wpływa na intensyfikację procesu fotosyntezy powodując przedłużanie się żywotność liści czego efektem jest zwiększenie masy ziarniaków. Dobre zaopatrzenie roślin w cynk ma też znaczenie dla uzyskania dobrych parametrów jakościowych i biologicznych paszy (np. kiszonka z kukurydzy) poprzez zwiększenie zawartości Zn łatwo przyswajalnego przez organizmy wyższe. Umożliwia również obniżenie poziomu nawożenia azotem.
Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w kukurydzy:
 • W warunkach niedoboru Zn widoczne objawy występują już w początkowym okresie wzrostu – małe siewki kukurydzy bieleją, rośliny nie wykształcają łodygi i w konsekwencji przestają rosnąć.
 • Zahamowanie wzrostu, skrócenie międzywęźli (karłowacenie) roślin.
 • Redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych.
 • Chlorozy w postaci rozległych białych lub biało-żółtych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia. Rozpoczynają się od nasady liścia lecz nie osiągają jego wierzchołka (nerw środkowy i krawędzie liści pozostają zielone). Niekiedy cała powierzchnia najmłodszych liści przybiera żółte lub białe zabarwienie, a jedynie nerw środkowy pozostaje zielony.
 • Zaburzenia w rozwoju generatywnym – opóźniony termin wyrzucania wiech.
 • W późniejszych fazach rozwojowych pojawiają się nekrozy na starszych liściach, a także występują czerwono-brązowe przebarwienia na roślinach.
 • Nasiona są barwy biało-szarej.


Nawozy szybko dostarczające cynk:
TERRASTART, MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest

Kukurydza: Zwiększenie odporności na stres

Kukurydza – gatunek wywodzacy się z klimatu ciepłego, jest szczególnie wrażliwa na stresy abiotyczne związane z temperaturą i wilgotnością gleby. Działania zwiększjace naturalną odporność roślin na stresy oraz intensyfkujce pobieranie składnków pokarmowych potrzebnych do szybkiego wzrostu roślin oraz tworzenia plonu ziarna – zwiększają sznse na powodzenie w uprawie tego gatunku.

 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS)-KUKURYDZA to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych INTERMAG,
których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy,
wspomaganie zdrowotności roślin,
a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.

 

Strategia Stres Control System (SCS)–KUKURYDZA może być realizowana dwutorowo:

 

 1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMIE DOLISTNEGO DOKARMIANIA I BIOSTYMULACJI KUKURYDZY – poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
 2. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów – stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.