Zalecenia uprawowe: Kukurydza

Opis uprawy: Kukurydza

Kukurydza (Zea mays) jest gatunkiem uprawnym klimatu ciepłego, ale dzięki możliwościom adaptacyjnym gatunku, wyhodowano odmiany umożliwiające uprawę kukurydzy również w strefie klimatu umiarkowanego.

Ze względu na ilość i jakość wytwarzanej biomasy należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych. Kukurydzę cechuje specyficzna dynamika pobierania składników pokarmowych. Optymalne nawożenie azotem i stworzenie warunków do jego efektywnego wykorzystania przez rośliny jest podstawą dobrego plonowania. Pozostałe makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez i siarka) w sposób pośredni lub bezpośredni kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby. Stąd dobre odżywienie tymi składnikami jest niezbędne do prawidłowego przebiegu wegetacji i wejścia kukurydzy w okres dojrzałości zbiorczej.  

 

Znając wymagania kukurydzy oraz jej wrażliwość na niedobór niektórych składników pokarmowych – niezbędne jest nawożenie dolistne. Uzupełnia ono skutecznie lub koryguje nawożenie doglebowe, a także szybko łagodzi skutki niedostatecznego odżywienia roślin. Na przykład – w warunkach klimatu umiarkowanego, niska temperatura gleby i powietrza w początkowych fazach wzrostu roślin ogranicza pobieranie składników pokarmowych z gleby, a zwłaszcza fosforu (P), na niedobór którego kukurydza jest bardzo wrażliwa. Dlatego w uprawie tego gatunku standardem jest dolistne dokarmianie roślin fosforem z zastosowaniem takich nawozów jak FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO. W sytuacjach, gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, polecamy aktywator energii GROWON®.  

 

Duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy mają mikroelementy, które są swoistymi katalizatorami przemian biologicznych i procesów fizjologicznych. Wpływają one również pozytywnie na pobieranie i efektywne wykorzystanie makroskładników. Chociaż rośliny pobierają mikroelementy w niewielkich ilościach, to ich niedobór może być przyczyną istotnych spadków plonów oraz pogorszenia ich jakości. W przypadku mikroskładników nawożenie dolistne jest podstawowym i najefektywniejszym sposobem dostarczenia ich roślinom. Kompleksowe zaopatrzenie kukurydzy w mikroelementy zapewnia specjalistyczny nawóz dolistny – PLONVIT® KUKURYDZA. Spośród wszystkich mikroelementów kukurydza wykazuje największe zapotrzebowanie na cynk i bor. Dlatego w uprawie kukurydzy stosowane są dolistne nawozy cynkowe (AMINO ULTRA® Zn-24 lub MIKROCHELAT™ Zn-15 lub MIKROVIT® CYNK) i borowe (BORMAX® TURBO lub BORMAX®).

 

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

Rośliny uprawiane w polu narażone są na liczne stresy związane z czynnikami klimatycznym, pogodowymi i środowiskowymi. W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.