Zalecenia uprawowe: Kukurydza

Kukurydza : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów, preparatów osłonowych i biopreparatów firmy INTERMAG,

których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych.

 

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – KUKURYDZA może być realizowana dwutorowo poprzez:

 

  1. Działania prewencyjne – systematyczne zabiegi biostymulujące, zalecane w programach dokarmiania i biostymulacji – poprawiają kondycję roślin oraz zwiększają ich naturalną odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.
     
  2. Działania interwencyjne – indywidualny dobór preparatów oraz terminów ich stosowania ukierunkowany na znaczące zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów, które mogą wystąpić w sytuacjach nietypowych lub niekorzystnych warunków uprawowych. Działania te przyspieszają również regenerację roślin po ustąpieniu czynników stresowych.
     

Elementami strategii STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) - KUKURYDZA są:
 

Dobór preparatów w celu zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy, wspomagania zdrowotności roślin oraz przyspieszenia regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych przedstawiony jest w tabeli.

Skuteczność wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami uzależniona jest od terminu ich wykonania. W tabeli oznaczone są one symbolami:

przed spodziewanym wystąpieniem czynników stresowych

w trakcie stresu

po ustapieniu czynników stresowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych preparatów znajdują się w ich opisach.

 

Czynniki powodujące stres roślin

–  KUKURYDZA

Stymulator plonu

 

TYTANIT

Stymulator odporności

 

OPTYSIL

Stymulator regeneracji

 

AMINOPRIM

Aktywator ukorzeniania

 

ROOTSTAR

Aktywator energii

 

GROWON

Aktywator wapnia

 

OPTYCAL

Preparaty osłonowe

 

ALKALIN

Bioaktywator

 

BACTIM SŁOMA

wysokie zasolenie gleby

 

 

 

 

 

 

 

opóźnione wschody            
stres poherbicydowy            

niska temperatura gleby lub/i powietrza

 

 

 

 

przymrozki

 

 

 

 

 

 

wysoka temperatura powietrza i/lub gleby

 

 

 

 

 

 

 

nadmierna wilgotność gleby, okresowe zalania (podtopienia) 

 

 

 

 

 

niedobór wody w glebie

 

 

 

 

 

ograniczona dostępność składników pokarmowych

 

 

 

niekorzystne warunki pogodowe

w okresie kwitnienia

 

 

 

 

 

 

 

uszkodzenia mechaniczne (w tym uszkodzenia gradowe)

 

 

choroby grzybowe

 

  

 

 

 

szkodniki

 

 

 

 

 

 

intensywne stosowanie agrochemikaliów (wzmożona ochrona roślin

i nawożenie dolistne )