Zalecenia uprawowe: Pietruszka

Niedobory składników: Pietruszka

Niedobory składników pokarmowych : azot (N)

 

Azot jest podstawowym składnikiem plonotwórczym. Odpowiednie nawożenie azotem decyduje o wzroście masy wegetatywnej, tzn. o bujności naci – części asymilacyjnej rośliny i bezpośrednio przekłada się na wielkość i jakość plonu.

 

Objawy i skutki deficytu azotu (N) w uprawie pietruszki:

Niedostateczne odżywienie pietruszki azotem powoduje osłabienie wzrostu roślin oraz bladozielone zabarwienie naci.

 

Skutki nadmiaru azotu (N) w uprawie pietruszki:

Pietruszka przenawożona azotem ma bardzo silną, ciemnozieloną nać i jest bardziej podatna na choroby. Przenawożenie azotem zwiększa niebezpieczeństwo nadmiernego gromadzenia azotanów, zwłaszcza przy zbiorze naci, a także może przyczynić się do obniżenia zawartości cukrów, witaminy C oraz pogarsza trwałość przechowalniczą korzeni.

 

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych : fosfor (P)

 

Największe zapotrzebowanie na fosfor pietruszka wykazuje we wczesnej fazie wzrostu, gdyż ten składnik pokarmowy ma istotne znaczenie dla rozwoju systemu korzeniowego. Ponieważ różne czynniki wpływają na ograniczenie pobierania fosforu z gleby (np. temperatura poniżej 12°C), niezbędne jest dolistne dokarmianie fosforem we wczesnej fazie rozwoju roślin.

 

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w uprawie pietruszki:
Niedobór fosforu u pietruszki sprawia, że jest ona mniej odporna na niedobór wody i na przymrozki oraz bardziej podatna na choroby. Plon korzeni jest mniejszy i gorszej jakości – kumulują one więcej azotanów.

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO , UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

W sytuacjach gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, polecamy aktywator energii – GROWON

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : potas (K)

Potas, to po azocie, drugi składnik pokarmowy decydujący o wielkości i jakości korzeni pietruszki. Najwięcej potasu zawierają młode części roślin, dlatego bardzo ważne jest właściwe zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy przez cały okres wegetacji.

 

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w uprawie pietruszki:
Niedobór potasu u pietruszki sprawia, że liście matowieją i zwijają się. Starsze liście żółkną, a następnie usychają. Zahamowany jest wzrost nowych liści. System korzeniowy jest słabo wykształcony, co sprawia, że plon jest niski.

 

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM
, PLONVIT KALI, ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20, UNI PK 10:18

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN KB+Si

ALKALIN KB+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 13,5) nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu (14 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościach

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : wapń (Ca)

 

Wapń stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Korzystnie wpływa na jędrność i trwałość korzeni pietruszki.

 

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w uprawie pietruszki:

Niedobór wapnia jest bezpośrednią przyczyną zgorzeli liści sercowych pietruszki (objawy podobne jak u selera).

 

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT TURBO

Aktywator wapnia OPTYCAL dodatkowo stymuluje pobieranie wapnia z gleby.

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

WAPNOVIT TURBO

WAPNOVIT TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy. W nawozie WAPNOVIT TURBO zastosowano techn

Niedobory składników pokarmowych : magnez (Mg)

Magnez jest niezbędny do prawidłowego rozwoju pietruszki – jako składnik chlorofilu, oddziałuje na przebieg procesu fotosyntezy – decyduje m.in. o jakości naci.

 

Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w uprawie pietruszki:
Objawem niedoboru magnezu u pietruszki są żółte lub pomarańczowe plamy między nerwami najstarszych liści. Nerw główny liścia i nerwy boczne pozostają zielone. Wierzchołki liści jaśnieją i podwijają się do góry. Korzenie pietruszki mają tendencję do więdnięcia.

 

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX
, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych : bor (B)

Bor jest mikroelementem, w stosunku do którego pietruszka wykazuje zwiększone zapotrzebowanie.

 

Objawy i skutki deficytu boru (B) w uprawie pietruszki:
Niedobór boru u pietruszki powoduje m.in. obumieranie stożków wzrostu.

 

Nawozy szybko dostarczające bor:
BORMAX TURBO, BORMAX

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

BORMAX TURBO

BORMAX TURBO to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy wzbogacony w Technologię INT, ułatwiającą

Niedobory składników pokarmowych : miedź (Cu)

Miedź jest mikroelementem, w stosunku do którego pietruszka wykazuje zwiększone zapotrzebowanie.

 

Objawy i skutki deficytu miedzi (Cu) w uprawie pietruszki:

Objawem niedoboru miedzi u pietruszki są odbarwienia, zwijanie i zasychanie liści, a także zaburzenia we wzroście korzeni.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych : żelazo (Fe)

Żelazo jest mikroelementem, w stosunku do którego pietruszka wykazuje zwiększone zapotrzebowanie.

Objawy i skutki  deficytu żelaza (Fe) w uprawie pietruszki:
Niedobór żelaza u pietruszki jest przyczyną chlorozy na najmłodszych liściach. Przy silnym niedoborze żelaza, tkanka liści między nerwami bieleje, następnie pojawiają się nekrozy i liście zasychają. Wzrost roślin jest zahamowany.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROCHELAT Fe-8, (MIKROCHELAT Fe-11, MIKROCHELAT Fe-6 o-o),  MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROCHELAT Fe-8

MIKROCHELAT Fe-8 zawiera 80 g Fe/kg (8%). Żelazo jest schelatowane przez EDTA+DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemi

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych : mangan (Mn)

Mangan jest mikroelementem, w stosunku do którego pietruszka wykazuje zwiększone zapotrzebowanie.

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w uprawie pietruszki:
Niedobór manganu u pietruszki powoduje chlorozę liści starszych (nie obejmuje najmłodszych liści). Liście wzdłuż głównego nerwu są cieńsze.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych : molibden (Mo)

Molibden wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, który bierze udział w redukcji pobranych przez rośliny azotanów do form amonowych, przekształcanych następnie w aminokwasy służące do budowy białek – prowadzi to do zmniejszenia zawartości azotanów w korzeniach.

 

Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w uprawie pietruszki:
Niedobór molibdenu ogranicza efektywność azotu zastosowanego wraz z nawozami. Jednoznaczne, wizualne objawy niedoboru molibdenu na plantacji pietruszki występują rzadko.

 

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz