Zalecenia uprawowe: Pietruszka

Opis uprawy: Pietruszka

Pietruszka korzeniowa jest jednym z podstawowych warzyw przyprawowych. Jej częścią jadalną jest korzeń i części zielone (natka). 
Korzenie i liście pietruszki zawierają cenne składniki odżywcze m.in. białka, węglowodany, duże ilości soli mineralnych (wapnia, fosforu, magnezu i żelaza) i witamin. Zawierają ponadto cenne olejki eteryczne o właściwościach aromatyzujących, dezynfekujących i leczniczych. 

Pietruszka uprawiana jest z siewu nasion wprost do gruntu. Okres kiełkowania nasion to 3–4 tygodnie.

Ze względu na długość okresu wegetacji (ilość dni od siewu do zbioru) wyróżnia się odmiany:
 

  • WCZESNE – okres wegetacji 80–100 dni
  • ŚREDNIOWCZESNE – okres wegetacji 110–120 dni 
  • ŚREDNIOPÓŹNE osiągają dojrzałość po 130–150 dniach
  • PÓŹNE – zaleca się zbierać po 160–200 dniach  

Na ogół im dłuższy okres wegetacji, tym odmiany cechuje wyższa plenność (plon korzeni jest wyższy). 
 

Optymalna dostępność składników pokarmowych dla roślin w ciągu całego okresu wegetacji, to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów o wymaganej jakości korzeni (i/lub naci).
 

Wymagania pokarmowe pietruszki określane są jako: średnie w stosunku do azotu, niskie w stosunku do fosforu i wysokie w stosunku do potasu. Gatunek ten jest bardzo wrażliwy na zasolenie gleby. Niedostateczne odżywienie pietruszki jest przyczyną zmniejszenia plonowania roślin i pogorszenia jakości plonu, natomiast zbyt wysokie dawki nawozów doglebowych mogą spowodować zasolenie gleby i/lub przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości niepożądanych związków w korzeniach. 

 dolistnie roślin jest ważnym elementem nowoczesnej technologii uprawy pietruszki. 
Ma ono wspomagać odżywianie się roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać wszelkim zdarzeniom mogącym obniżać plonowanie oraz jakość korzeni. Nawet krótkotrwałe niedobory składników pokarmowych, mogą mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie.

Dolistne dostarczanie makroelementów ma charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroelementów jest podstawowym sposobem optymalnego dostarczenia ich roślinom.
Spośród mikroelementów pietruszka wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na bor (BORMAX TURBO lub BORMAX), żelazo (MIKROCHELAT Fe-13), mangan (MIKROCHELAT Mn-13) i miedź (MIKROCHELAT Cu-15).
 

Uprawa roślin w polu narażona jest na działanie czynników zewnętrznych, mogących powodować zakłócenia w rozwoju roślin, rzutujące negatywnie na plon i jakość korzeni. 
 

Opracowana przez INTERMAG Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) - PIETRUSZKA umożliwia zwiększenie naturalnej odporności i zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Stosowanie preparatów wskazanych w SCS - PIETRUSZKA zmniejsza ryzyko utraty części plonu. 


Realizując program dokarmiania dolistnego i biostymulacji  z wykorzystaniem takich preparatów jak: 

sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy. 


Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.