Zalecenia uprawowe: Pietruszka

Pietruszka : Zwiększenie odporności na stres

Uprawa pietruszki nie należy do łatwych. Gatunek ten cechuje m.in. wysokie wymagania glebowe (wyższe niz marchew), wrażliwość zarówno na niedobór jak i nadmiar wody, wrażliwość na zasolenie gleby, itd. W czasie długiego okresu od siewu do wschodów, jak i w późniejszym dość długim okresie wegetacji, pietruszka narażona jest na negatywny wpływ wielu czynników powodujących stres abiotyczny i biotyczny (np. poważnym zagrożeniem w jej uprawie są nicienie).

Znając wymagania gatunku i zasady prawidłowej uprawy pietruszki, przy odpowiedznich działaniach, możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Ważnym elementem tych działań, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin, jest Strategia Wspomagania NAturalnej Odporności (SCS).


 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin
STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – PIETRUSZKA to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych oraz biopreparatów INTERMAG,
których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin,
a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.


 

Strategia Stres Control System (SCS) – PIETRUSZKA może być realizowana dwutorowo:
 

  1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMIE DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI PIETRUSZKI
    – poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
  2. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów
    – stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.