Zalecenia uprawowe: Pszenica

Opis uprawy: Pszenica

PSZENICA jako surowiec chlebowy i paszowy ma znaczenie strategiczne. Z uwagi na wysoki potencjał plonotwórczy i wartość technologiczną ziarna uważana jest za najcenniejszy gatunek spośród zbóż.
 
Odmiany pszenicy bardzo różnią się wartością cech gospodarczo-użytkowych oraz reakcją na warunki klimatyczno-glebowe, dlatego właściwy dobór odmiany do warunków siedliskowych i agrotechnicznych jest bardzo ważny dla powodzenia uprawy.
 
Główne elementy struktury plonu zbóż to:
  • liczba kłosów na jednostce powierzchni
  • liczba ziarniaków w kłosie
  • masa tysiąca ziaren – MTZ.
Pszenica ma najwyższe wymagania glebowe i pokarmowe spośród wszystkich gatunków zbóż.
Dlatego, aby uzyskać wysoki i dobry jakościowo plon, niezbędne jest właściwe nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistne, wspomagające rozwój i wzrost roślin w okresach największego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.  
 
Optymalizacja nawożenia wymaga przede wszystkim kontroli plonotwórczego działania azotu poprzez regulację odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas, a następnie na doborze odpowiednich dawek i terminów stosowania nawozów azotowych.
Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędne jest jego bilansowanie składnikami drugorzędnymi, takimi jak siarka i magnez oraz profilaktyczne stosowanie mikroelementów, wśród których szczególnie ważne są: miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15), mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13), a także molibden standardowo zalecany jesienią m.in. dla zwiększenia zimotrwałości ozimin (MIKROVIT MOLIBDEN).
 
Azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę dostarcza się doglebowo i uzupełnia dolistnie, natomiast w zakresie mikroelementów całość zapotrzebowania zbóż można zrealizować dokarmianiem dolistnym.
 
O wielkości plonu decyduje dobra kondycja roślin – począwszy od wschodów i krzewienia się roślin, poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniej ilości źdźbeł, kłoszenie, powstawanie i nalewanie ziarniaków.
Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-PSZENICA) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie zbóż efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania pszenicy MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.