Zalecenia uprawowe: Pszenica ozima

Opis uprawy: Pszenica ozima

Pszenica jest najważniejszym gatunkiem spośród zbóż – jej ziarno jest podstawowym surowcem konsumpcyjnym. Uprawiane są dwie formy pszenicy: ozima i jara. Gatunek ten ma najwyższe wymagania glebowe i pokarmowe spośród wszystkich zbóż. Azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę dostarcza się doglebowo i uzupełnia dolistnie, natomiast w zakresie mikroelementów całość zapotrzebowania zbóż można zrealizować poprzez dokarmianie dolistne.

PSZENICA OZIMA – do przejścia całego cyklu rozwojowego potrzebuje okresu niskiej temperatury występującej zimą. W tym czasie zachodzą w roślinie procesy (jarowizacja), które warunkują rozwój generatywny. Ważne jest żeby, przed spoczynkiem zimowym, pszenica wytworzyła mocny system korzeniowy i co najmniej czwarty liść, a optymalnie – żeby zaczęła się krzewić. Proces krzewienia pszenicy kontynuowany jest wiosną.

 

Dla intensywnego rozwoju systemu korzeniowego niezbędne jest dobre zaopatrzenie roślin w fosfor (P). Pobieranie fosforu z gleby jesienią bywa zahamowane, np. gdy temperatura gleby spada poniżej 12°C. Wtedy, dolistnie dokarmienie zbóż fosforem, z zastosowaniem takich produktów jak: GROWON lub FOSTAR lub PLONVIT PHOSPHO – wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Intensyfikacji rozwoju systemu korzeniowego służy także aktywator ROOTSTAR. Jesienią ważne są również mikroelementy (PLONVIT ZBOŻA), a szczególnie: mangan (Mn) (AMINO ULTRA Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN) i molibden (Mo) (MIKROVIT MOLIBDEN), dzięki którym rośliny lepiej przygotowują się do nadchodzącej zimy.

 

Po rozpoczęciu wegetacji wiosennej, pszenica ozima kontynuuje krzewienie. Na ten proces istotnie oddziałuje azot (nawożenie doglebowe można wzmocnić nawożeniem dolistnym – NITROMAG lub PLONVIT NITRO). Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędna jest dostępność dla roślin innych składników pokarmowych: fosfor (P), potas (K), magnez (Mg), siarka (S) oraz mikroelementy, które dostarcza specjalistyczny nawóz dolistny PLONVIT ZBOŻA. Spośród mikroelementów w tym czasie szczególnie ważna jest miedź (Cu), której skutecznym źródłem są: AMINO ULTRA Cu-24 lub MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT MIEDŹ.

 

Faza krzewienia kończy się wraz z początkiem wzrostu źdźbeł (strzelanie w źdźbło). Dokarmianie dolistne w początkowym okresie strzelania w źdźbło ma na celu intensyfikację przyrostu biomasy oraz stworzenie warunków do dobrego rozwoju liści, w tym szczególnie liścia flagowego i podflagowego. W tym czasie zalecane jest kompleksowe dokarmianie makro- i mikroelementami – PLONVIT OPTY, PLONVIT ZBOŻA. Spośród mikroelementów szczególne znaczenie w tym czasie odgrywa mangan (Mn), którego efektywnym źródłem są: AMINO ULTRA Mn-22 lub  MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN.

 

W kolejnych etapach tworzenia plonu (kłoszenie, kwitnienie, zapłodnienie, rozwój i dojrzewanie ziarniaków) istotne są zabiegi, których celem jest utrzymanie liścia flagowego i podflagowego w dobrej kondycji, a tym samym intensywny transport asymilatów do ziarniaków – poprawa ilości i jakości plonu. Bardzo ważne jest też wspomaganie prawidłowej gospodarki wodnej w roślinie (zwłaszcza w okresach niedoboru wody), poprzez dolistne nawożenie potasem (K) – UNI PK 10:20, KALPRIM lub PLONVIT KALI.

 

O wielkości plonu pszenicy decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

Rośliny uprawiane w polu narażone są na liczne stresy związane z czynnikami klimatycznym, pogodowymi i środowiskowymi. 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.