Zalecenia uprawowe: Pszenica

Niedobory składników: Pszenica

Niedobory składników pokarmowych : azot (N)

Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym, niezbędnym do życia roślin. Jest najbardziej plonotwórczym makroelementem. Bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. W każdej fazie rozwojowej zbóż azot spełnia określone funkcje plonotwórcze. W okresie krzewienia stymuluje roślinę do wytwarzania pędów, decydując o liczbie kłosów na jednostce powierzchni. W okresie od strzelania
w źdźbło do końca kwitnienia wpływa na morfologię kłosa - liczbę pięterek, kłosków w kłosie i w konsekwencji liczbę ziarniaków w kłosie. Od kwitnienia do dojrzewania wpływa na zawiązywanie ziarniaków i nalewanie ziarniaków (wzrost MTZ).

Funkcje azotu w roślinie:
 • jest składnikiem aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych i fitohormonów,
 • bierze udział w reakcjach biochemicznych w komórkach,
 • pobudza wzrost wegetatywny i generatywny,
 • jest składnikiem chlorofilu – nadaje liściom kolor intensywnie zielony,
 • stymuluje pobieranie fosforu, potasu i innych składników pokarmowych,
 • wpływa na wielkość plonu,
 • kształtuje jakość plonu.
Objawy i skutki deficytu azoty (N) w zbożach:
Objawy niedoboru azotu na zbożach mogą się pojawić w każdej fazie rozwoju.
Jesień – mała dynamika wzrostu i bardzo powolne krzewienie.
Wiosna – słabe krzewienie, a wręcz jego zahamowanie, następnie redukcja pędów młodszych, słabszych. Zmiana barwy liści starszych (dolnych) z zielonej na jasnozieloną, a następnie zmniejszenie wielkości młodszych liści na pędach głównych. W warunkach skrajnego niedoboru azotu najstarsze liście żółkną i zamierają. Rośliny przyjmują pokrój strzelisty, a łan staje się rzadki. Zmniejsza się liczba kłosów, a w kłosie liczba ziarniaków.

Skutki nadmiaru azotu (N) w zbożach: 
Większe ryzyko uszkodzeń podczas zimy, zbyt silne krzewienie, podatność na wyleganie i choroby, opóźnione dojrzewanie, niższe plony
i gorsza jakość wypiekowa ziarna (gorsza jakość białka, co wyraża się spadkiem zawartości większości aminokwasów egzogennych).

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych : fosfor (P)

Fosfor bierze udział we wszystkich procesach przemiany materii, przez co odgrywa bardzo istotną rolę plonotwórczą. Pierwiastek ten stanowi „serce” wysokoenergetycznego związku ATP (kwas adenozynotrójfosforowy), będącego głównym przenośnikiem i akumulatorem energii. Brak fosforu to jednocześnie niedobór energii niezbędnej do przebiegu procesów biochemicznych w roślinie.

Funkcje fosforu w roślinie:
 • odgrywa kluczową rolę w reakcjach przenoszenia i akumulacji energii w procesach biochemicznych (ATP, ADP),
 • jest niezbędny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, oddychania i przemiany materii,
 • jest składnikiem wielu związków organicznych i enzymów: kwasów nukleinowych (DNA, RNA), koenzymów, fosfolipidów,
 • bierze udział w powstawaniu białek i substancji zapasowych,
 • uczestniczy w transporcie związków organicznych przez błony komórkowe,
 • odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój systemu korzeniowego,
 • intensyfikuje kwitnienie oraz tworzenie nasion i ziaren,
 • podwyższa odporność zbóż na niską temperaturę, suszę, choroby i wyleganie,
 • wpływa szczególnie dodatnio na organy generatywne.
Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w zbożach:
Objawy niedoboru fosforu w pierwszej kolejności występują w okresie krzewienia. Niedobór fosforu po krzewieniu objawia się na starszych liściach pszenicy przyjmujących barwy żółtawo-czerwono-brunatne. Liście stają się wąskie, jakby wyprostowane a łan przerzedza się wskutek zasychania pędów. Następuje zahamowanie wzrostu i karłowacenie roślin. Objawy te nasilają się przy dużych spadkach temperatury w nocy, niskim pH oraz suszy glebowej. Niedobór fosforu skutkuje słabym zawiązywaniem ziarniaków. Drugim okresem krytycznym jest nalewanie ziarna. Niedobór fosforu w tym okresie powoduje obniżenie MTZ i zawartości białka.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO,  UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : potas (K)

Potas jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach i kumulowany w młodych liściach oraz w źdźble, a w dojrzałych roślinach także
w słomie. Spełnia wiele istotnych funkcji w odżywianiu roślin, decydujących o ich prawidłowym wzroście i rozwoju, a także o poziomie plonowania. Ma wpływ na przezimowanie roślin, kontroluje gospodarkę wodną przez co zwiększa odporność roślin na suszę, a wraz
z fosforem i innymi składnikami pokarmowymi (m.in. magnezem i siarką), decyduje o efektywności nawożenia azotem.

Funkcje potasu w roślinie:
 • bierze udział w transporcie jonów azotanowych (NO3- ), fosforanowych (PO43-) i asymilatów,
 • uczestniczy w syntezie białek,
 • oddziałuje na gospodarkę azotową roślin,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną organizmu roślinnego,
 • aktywuje enzymy i hormony roślinne,
 • reguluje otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych,
 • poprawia odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • zwiększa MTZ, liczbę kłosów oraz zawartość skrobi i białka,
 • zwiększa mrozoodporność.
Objawy i skutki deficytu potasu (K) w zbożach:
Niedobór potasu objawia się w różny sposób, a intensyfikuje się w warunkach narastającego niedostatku wody. Główne symptomy niedoboru to: wolniejsze tempo wzrostu roślin, a także przyspieszone więdnięcie roślin w ciągu upalnego dnia i późniejsze odzyskanie turgoru. Przy dużych niedoborach następuje zahamowanie wzrostu roślin. Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne liści z czasem przechodzące w nekrozy, począwszy od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI,  UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : wapń (Ca)

Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych
i biologicznych gleby, warunkujących efektywność nawożenia zarówno mineralnego jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie roślin zbożowych na ten pierwiastek, ale dostarczony dolistnie np. w fazie kłoszenia - efektywnie poprawia jakość ziarna (liczba opadania).

Funkcje wapnia w roślinie:
 • jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych i związków pektynowych,
 • wpływa na podział i wzrost elongacyjny komórek oraz na właściwą gospodarkę hormonalną roślin,
 • jest składnikiem enzymów oddechowych,
 • bierze udział w kontroli gospodarki wodnej roślin,
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe.

 

Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w zbożach:
Objawy niedoboru wapnia na zbożach są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu pędów głównych i korzeni. Pierwsze objawy pojawiają się już w fazie rozwoju liści. Końcówki liści przebarwiają się na kolor żółtawy, a następnie brązowieją. W kolejnym etapie rośliny wypadają z łanu. Rośliny wykazujące niedobór wapnia słabo wykształcają korzenie, których końcówki są krótkie i zgrubiałe. Niedobór wapnia w glebie zwiększa toksyczność glinu i pogłębia niedobór fosforu (uwstecznianie fosforu).

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT TURBO, OPTYCAL

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

WAPNOVIT TURBO

WAPNOVIT TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy. W nawozie WAPNOVIT TURBO zastosowano techn

Niedobory składników pokarmowych : magnez (Mg)

Magnez we współdziałaniu z azotem, fosforem i innymi pierwiastkami wpływa przez cały okres wegetacji na procesy formowania plonu ziarna. Jako główny składnik chlorofilu decyduje o prawidłowym rozwoju zbóż, wielkości i jakości plonu.

Funkcje magnezu w roślinie:
 • odpowiada za prawidłową budowę chlorofilu,
 • intensyfikuje proces fotosyntezy,
 • aktywuje enzymy biorące udział w przemianach metabolicznych,
 • uczestniczy w transporcie asymilatów,
 • zapewnia efektywne pobranie i przetworzenie azotu w plon,
 • wpływa na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego,
 • zwiększa odporność na krótkotrwałe susze,
 • stabilizuje ściany komórkowe,
 • zwiększa odporność na niskie temperatury,
 • podnosi poziom zdrowotności roślin,
 • poprawia jakość konsumpcyjną, paszową i przetwórczą plonu.
 
Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w zbożach:
Objawem typowym jest chloroza międzyżyłkowa na starszych liściach. Na stanowiskach skrajnie ubogich w magnez objawy niedoboru występują natychmiast po wschodach, na pierwszych liściach. Następnym okresem ujawnienia się niedoborów jest początek strzelania
w źdźbło. Skutkiem niedoboru w tym okresie jest spadek liczby kłosów. Niedobory magnezu w fazie dojrzewania ujawniają się rzadko, jednakże ujemnie wpływają na szereg wskaźników jakościowych, takich jak MTZ, czy zawartoś białka.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

Niedobory składników pokarmowych : siarka (S)

Siarka we współdziałaniu z azotem – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby i nawozów. Wpływa także na szereg procesów zachodzących w roślinie, prowadzących do wzrostu ich odporności na presję patogenów. Zboża konsumpcyjne reagują na nawożenie siarką wzrostem plonu ziarna i wzrostem zawartości białka w ziarnie. W pszenicy konsumpcyjnej niedożywienie siarką w okresie dojrzewania prowadzi do pogorszenia jakości mąki.

Funkcje siarki w roślinie:

 • wchodzi w skład wielu aminokwasów, witamin oraz enzymów,
 • korzystnie wpływa na wytwarzanie chlorofilu,
 • zwiększa wykorzystanie azotu,
 • poprawia parametry jakościowe plonu,
 • zwiększa mrozoodporność,
 • zwiększa odporność na suszę,
 • zwiększa odporność roślin na choroby.

Objawy i skutki deficytu siarki (S) w zbożach:
Objawy niedoboru siarki można bardzo łatwo pomylić z niedoborem azotu – występują w postaci chlorotycznych przejaśnień na liściach młodych, zawsze w pełni wykształconych. Symptomy niedoboru najwcześniej pojawiają się pod koniec fazy krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Niedobór S prowadzi do zmniejszenia krzewistości zbóż i silnie spowalnia tempo wzrostu źdźbeł.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
SULVIT, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

 

Nawozy szybko dostarczające siarka (S):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r

SULVIT

SULVIT to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowania dogle

Niedobory składników pokarmowych : bor (B)

Bor jest pierwiastkiem na który zboża wykazują najmniejsze zapotrzebowanie. Niemniej okresowe susze (zwłaszcza majowe) mogą powodować niedobór tego pierwiastka. Dostępność boru z gleby dla roślin warunkuje m.in. odczyn gleby i materii organicznej (im wyższe pH tym przyswajalność mniejsza, im wyższa zawartość materii organicznej tym lepsza dostępność boru dla roślin).

Funkcje boru w roślinie:
 • bierze udział w syntezie i transporcie cukrów,
 • uczestniczy w syntezie kwasów nukleinowych,
 • uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej i pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny,
 • odpowiada za prawidłowy wzrost organów generatywnych, zapylenie i zapłodnienie,
 • wpływa na prawidłowy rozwój korzeni i prawidłową strukturę budowy ścian komórkowych.

Objawy nadmiaru boru (B) w zbożach:
Na zbożach rzadko obserwuje się wizualne objawy deficytu boru, natomiast można spotkać się z objawami jego nadmiaru. Objawia się on głównie nieprawidłowym wykształceniem (zredukowaniem) kłosa. Pomimo, iż bor jest pierwiastkiem odpowiadającym za prawidłowy rozwój organów generatywnych, zboża w taki negatywny sposób reagują na jego nawet niewielki nadmiar.


Objawy i skutki deficytu boru (B) w zbożach:
Czerwonobrązowe przebarwienia liści, pękanie źdźbeł, zniekształcenia i obumieranie najmłodszych liści i kłosów.


Nawóz szybko dostarczający bor:
BORMAX

Nawozy szybko dostarczające bor (B):

BORMAX

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybcie

Niedobory składników pokarmowych : miedź (Cu)

Miedź odgrywa bardzo istotną rolę w procesach fizjologicznych i jej niedobór rzutuje negatywnie na rozwój i plonowanie. Wszystkie rośliny zbożowe są wrażliwe na niedobór tego mikroelementu i dla prawidłowego rozwoju wymagają jej niewielkich ilości.

Funkcje miedzi w roślinie:
 • wchodzi w skład enzymów utleniających,
 • uczestniczy w syntezie białek i witaminy C,
 • bierze udział w przyswajaniu i przemianach N oraz jonów Fe i Mn,
 • odpowiada za prawidłowy rozwój i budowę tkanek,
 • bierze udział w syntezie ligniny,
 • wpływa na produkcję i jakość pyłku,
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne.
Objawy deficytu miedzi (Cu) w zbożach:
Symptomy niedoboru miedzi są u zbóż charakterystyczne i objawiają się bieleniem i skręcaniem całej powierzchni lub końców liści. Często przy zaawansowanym niedoborze blaszka liściowa w dolnej części wygląda na prawidłowo wykształconą, a wierzchołkowa część ulega redukcji do postaci nitkowatej, która z czasem zasycha. Niedobór miedzi jest szczególnie niebezpieczny, gdy wystąpi na liściach flagowych i podflagowych, które w 70-80% odpowiadają za wypełnienie ziarniaków, a w rezultacie za wysoki poziom plonowania. Kolejnym symptomem niedoboru miedzi jest bielenie kłosów, mniejsza ich liczba oraz zmniejszenie ilości zawiązanych ziarniaków w kłosie, a także zasychanie końców źdźbeł (przy niedoborze może w ogóle nie dojść do wykształcenia ziarniaków i kłosy nie wypełnią się). Rośliny
z niedoborem miedzi wykazują większą skłonność do wylegania. Niedobór miedzi obniża też zimotrwałość roślin.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
AMINO ULTRA Cu-24, MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu):

AMINO ULTRA Cu-24

AMINO ULTRA Cu-24 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 240 g Cu/kg (24%). Mied

MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana,

MIKROVIT MIEDŹ 80

MIKROVIT MIEDŹ to płynny nawóz zawierający 80 g Cu w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom miedź, która jest efe

Niedobory składników pokarmowych : żelazo (Fe)

Żelazo jest pierwiastkiem którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne). Niedobory uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.

Funkcje żelaza w roślinie:
 • stymuluje powstawanie chlorofilu,
 • bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych podczas fotosyntezy i oddychania,
 • uczestniczy w redukcji azotanów i azotynów do białek roślinnych,
 • bierze udział w transporcie składników pokarmowych i asymilatów.
Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w zbożach:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
AMINO ULTRA Fe-24, MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe):

AMINO ULTRA Fe-20

AMINO ULTRA Fe-20 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 200 g Fe/kg (20%). Żela

MIKROCHELAT Fe-13

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłania

MIKROVIT ŻELAZO 75

MIKROVIT ŻELAZO to płynny nawóz zawierający 75 g Fe w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Dostarcza roślinom żelazo, które je

Niedobory składników pokarmowych : mangan (Mn)

Mangan, to obok miedzi, jeden z najważniejszych mikroelementów w uprawie roślin zbożowych. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych, organicznych, jak również przewapnowanych. Sprzyjają mu także okresy suszy. Mangan wymaga precyzyjnego dawkowania, aby nie dopuścić do przenawożenia tym składnikiem. Nadmiar Mn w glebie prowadzi do zahamowania pobierania magnezu, wapnia i żelaza.

Funkcje manganu w roślinie:
 • uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy,
 • uczestniczy w metabolizmie białek, cukrów i lipidów, syntezie witaminy C,
 • bierze udział w syntezie i stabilizacji chlorofilu,
 • stymuluje wzrost elongacyjny młodych komórek,
 • bierze udział w przemianach azotu w roślinie,
 • zwiększa odporność na susze i choroby oraz zimotrwałość.

 

Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w zbożach:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) w przypadku zbóż są charakterystyczne – objawiają się występowaniem chlorozy w postaci paciorkowatych (mozaikowatych) odbarwień liści i są identyfikowane jako choroba fizjologiczna Szara plamistość zbóż. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby , spadek zimotrwałości, odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Objawy nadmiaru manganu (Mn) w zbożach:
Ostrym objawem nadmiaru manganu jest chloroza brzegowa liści oraz ograniczenie pobierania Fe, Mg, Ca.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
AMINO ULTRA Mn-22MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn):

AMINO ULTRA Mn-22

AMINO ULTRA Mn-22 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 220 g Mn/kg (22%). Manga

MIKROCHELAT Mn-13

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA. Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany

MIKROVIT MANGAN 160

MIKROVIT MANGAN to płynny nawóz zawierający 160 g Mn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom mangan, który j

Niedobory składników pokarmowych : molibden (Mo)

Molibden ma duże znaczenie w procesach metabolicznych roślin. Zapotrzebowanie roślin zbożowych na molibden jest niewielkie.
W uprawach takich jak zboża ozime, bardzo ważne jest dolistne dostarczenie molibdenu jesienią, w celu poprawy ich zimotrwałości. Molibden zwiększa efektywność przyswajania azotu i poprawia zimotrwałość ozimin. Sposób zwiększania zimotrwałości roślin przez molibden jest specyficzny i złożony. Molibden zmniejsza zawartość azotu azotanowego, przez co stymuluje syntezę kwasu abscysynowego – hormonu przygotowującego rośliny do bezpiecznego spoczynku zimowego.

Funkcje molibdenu w roślinie:
 • oddziałuje korzystnie na przemiany związków azotowych i fosforowych,
 • wywiera korzystny wpływ na przebieg procesu fotosyntezy i tworzenie chlorofilu,
 • zwiększa zimotrwałość.
Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w zbożach:
W praktyce rolniczej nie obserwuje się wizualnych objawów niedoboru molibdenu. Drastyczny niedobór może jednak spowodować blednięcie i zwijanie się liści na brzegach, ostry niedobór powoduje chlorotyczne nekrozy.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo):

MIKROVIT MOLIBDEN 33

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporz

Niedobory składników pokarmowych : cynk (Zn)

Cynk jest pierwiastkiem najbardziej ruchliwym w roślinie. Jego niedobory mogą wystąpić najczęściej przy wysokiej wartości pH gleby (>7,0), podczas zimnej i mokrej wiosny oraz w przypadku nadmiaru pierwiastków takich jak fosfor i wapń oraz miedź, żelazo i mangan. Zboża, w zależności od gatunku, pobierają 200–600 g Zn/ha.

Funkcje cynku w roślinie:
 • jest aktywatorem wielu enzymów i hormonów roślinnych,
 • uczestniczy w metabolizmie białek i cukrów,
 • bierze udział w syntezie auksyn – hormonów wzrostu,
 • zwiększa odporność roślin na choroby,
 • poprawia efektywność nawożenia azotowego,
 • zwiększa odporność roślin na suszę i niskie temperatury,
 • zwiększa odporność na patogeny (zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła).
Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w zbożach:
Symptomy niedoboru cynku to: zahamowanie wzrostu, skrócenie źdźbła, białe przebarwienia wierzchołków liści oraz jasne plamy lub pasy pomiędzy nerwami liści rozciągające się od środka w kierunku nasady i wierzchołka liścia. Liście wąskie i małe, większa podatność roślin na choroby.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
AMINO ULTRA Zn-24MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn):

AMINO ULTRA Zn-24

AMINO ULTRA Zn-24 to nawóz organiczno-mineralny w formie ultragranulatu doskonale i szybko rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera 240 g Zn/kg (24%). Cynk

MIKROCHELAT Zn-15

MIKROCHELAT Zn-15 zawiera 150 g Zn/kg (15%). Cynk jest w pełni schelatowany przez EDTA. Cynk (Zn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemi

MIKROVIT CYNK 112

MIKROVIT CYNK to płynny nawóz zawierający 112 g Zn w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania.  Dostarcza roślinom cynk, który jest