Zalecenia uprawowe: Pszenica

Pszenica : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności
na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz modyfikacji procesów fizjologicznych roślin.


Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).

Pszenica jest gatunkiem o strategicznym znaczeniu żywieniowym na całym świecie. O wielkości plonu decyduje kondycja roślin - począwszy od wschodów, krzewienia się roślin, poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniej ilości źdźbeł, kłoszenie, powstawanie
i nalewanie ziarniaków. Możliwość ograniczenia stresu roślin stwarza realne szanse na zwiększenie efektywności produkcji ziarna
o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej i technologicznej, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Strategia STRESS CONTROL SYSTEM jest doskonałym rozwiązaniem, które łączy stymulację naturalnego potencjału obronnego roślin
z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.