Zalecenia uprawowe: Rzepak jary

Opis uprawy: Rzepak jary

Rzepak jest rośliną oleistą należącą do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Uprawiane są dwie formy botaniczne rzepaku: ozima i jara. Uprawa odmian jarych dominuje w Australii, północnych stanach USA i Kanadzie – skąd pochodzi nazwa canola. Nazwa własna Canola pochodzi od „Can” (Kanada) i „OLA”, co oznacza „Oil, low acid” (POL: olej, niska zawartość kwasu), ale obecnie jest ogólnym terminem określającym jadalne odmiany rzepaku uprawiane w Ameryce Północnej i Australii.

 

Rzepak jary ma duży potencjał plonotwórczy. Niemniej jednak uzyskanie wysokiego plonu w dużym stopniu zależy od czynników środowiskowych. Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na niedobór wody w glebie, zwłaszcza w okresie tworzenia pąków kwiatowych, kwitnienia i dojrzewania nasion. Ze względu na słabszy system korzeniowy oraz krótszy okres wegetacji ma też większe wymagania glebowe niż forma ozima. Rzepak jary, podobnie jak rzepak ozimy, oprócz odpowiedniego nawożenia doglebowego, wymaga intensywnego dokarmiania dolistnego.

 

W zakresie makroskładników ma ono charakter uzupełniający (w sposób dolistny można pokryć tylko niewielką część potrzeb pokarmowych), natomiast w zakresie mikroskładników nawożenie dolistne jest podstawowym i najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia ich roślinom.

 

Okres od wschodów do kwitnienia – to czas intensywnego przyrostu biomasy.

Spośród składników pokarmowych fundamentalne znaczenie dla rozwoju roślin ma azot. Prawidłowo rozwijający się rzepak akumuluje większość azotu w liściach i łodygach w okresie do początku kwitnienia. W tym okresie intensywnego rozwoju roślin, oprócz nawożenia doglebowego, wskazane jest dolistne dostarczenie azotu i składników, które wpływają na  prawidłową gospodarkę azotową roślin – fosfor, potas, magnez, siarka, mikroelementy (PLONVIT® OPTY, SIARCZAN MAGNEZU, SULVIT™, PLONVIT® RZEPAK).

Spośród mikroelementów w tym okresie szczególnie ważne są: bor (BORMAX TURBO lub BORMAX) i mangan  (AMINO ULTRA® Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT® MANGAN).

Dolistne zastosowanie biostymulatora TYTANIT® i OPTYSIL® bardzo korzystnie wpływa na na wzrost i rozwój roślin.   TYTANIT znacząco podnosi żywotność pyłku, zapylenie, zapłodnienie, zawiązywanie (formowanie) łuszczyn i nasion. OPTYSIL® natomiast zwiększa odporność na okresowe niedobory wody w glebie (susze) oraz stresy biotyczne spowodowane przez patogeny chorobotwórcze i/lub atak szkodników.

 

Okres formowania się łuszczyn i nasion – to czas, w którym bardzo duże znaczenie ma dolistne nawożenie roślin potasem (PLONVIT® KALI lub KALPRIM® lub UNI PK 10:18). Potas reguluje gospodarkę wodną roślin – zwiększa odporność na suszę, a także intensyfikuje gromadzenie składników zapasowych w nasionach (zwiększenie zaolejenia i MTN). W tym okresie bardzo ważne jest też kompleksowe dostarczenie mikroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju łuszczyn i nasion – PLONVIT® RZEPAK.

 

Dojrzewanie nasion – przed zbiorem

Podczas zbioru rzepaku utracić można znaczną część plonu z powodu samoosypywania się nasion. Zjawisko to, spowodowane nierównomiernym dojrzewaniem łuszczyn, jest też przyczyną masowego pojawiania się samosiewów rzepaku w kolejnych uprawach. Do zmniejszenie negatywnych skutków tego zjawiska służy STRECH – adiuwant wzmacniający łuszczyny w fazie dojrzałości zbiorczej. 

 

O wielkości plonu rzepaku decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

Rośliny uprawiane w polu narażone są na liczne stresy związane z czynnikami klimatycznym, pogodowymi i środowiskowymi. 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL® , AMINOPRIM®.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.