Zalecenia uprawowe: Rzodkiewka

Opis uprawy: Rzodkiewka

Rzodkiewka to bardzo popularne warzywo, którego części jadalne – zgrubienia, charakteryzują się pikantnym i lekko gorzkim smakiem.
Na jakość rzodkiewki wpływają warunki pogodowe, a także wybór odpowiedniego stanowiska i odmiany, siew, nawożenie, ochrona, zbiór
i przygotowanie produktu do sprzedaży.
Rzodkiewka uprawiana jest z siewu, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
 
Rzodkiewkę cechuje szybkie tempo wzrostu – wytwarza plon w okresie 1–1,5 miesiąca, a jednocześnie ma ona płytko sięgający system korzeniowy. Z tych względów gatunek ten, choć ma małe wymagania pokarmowe, wykazuje duże potrzeby nawozowe – musi mieć do dyspozycji optymalną ilość składników pokarmowych w formach łatwo dostępnych.
W zależności od miejsca uprawy (tunel foliowy, pole) wymagane są różne poziomy przyswajalnych form składników pokarmowych
w glebie, gdyż w tunelach foliowych rośliny rosną szybciej i obficiej plonują.
 
Ze względu na krótki okres uprawy oraz na płytki zasięg i małą liczbę rozgałęzień systemu korzeniowego, rzodkiewka wymaga zapewnienia dostępności składników pokarmowych w całym okresie wegetacji. Dlatego w uprawie tego gatunku standardem jest dokarmianie dolistne.
Dokarmianie dolistne wzmacnia kondycję roślin i umożliwia dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych.
  • Podczas początkowego wzrostu młodych roślin potrzebne jest kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo dostępne składniki pokarmowe makro- i mikroelementowe (PLONVIT OPTY lub PLONVIT ACTION) oraz intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego (GROWON).
  • W trakcie tworzenia zgrubień rośliny wymagają bardzo dobrego odżywienia potasem (KALPRIM).
  • Ważną rolę odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, zwłaszcza bor (BORMAX) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).
Dodatkowo, program dokarmiania dolistnego rzodkiewki przewiduje zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.
 

Program nawożenia uprawy: Rzodkiewka - schemat graficzny

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Rzodkiewka

RZODKIEWKA- program do pobrania w pliku pdf:

Program nawożenia uprawy - szczegółowy opis: Rzodkiewka

w opracowaniu

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Rzodkiewka

BORMAX

Płynny, dolistny nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami.

TYTANIT

Stymulator plonu

Niedobory składników: Rzodkiewka

Niedobory składników pokarmowych: Nawożenie rzodkiewki powinno być poprzedzone analizą gleby, a dawki nawozów ustalone tak, aby zapewniały optymalne zawartości składników pokarmowych, jakich wymaga to warzywo. Niekorzystny jest zarówno nadmiar jak i niedobór składników pokarmowych.

 
Nadmiar azotu pogarsza jakość rzodkiewki, która wykształca nadmierną ilość dużych, ciemnozielonych liści i nie formuje prawidłowych zgrubień. Zgrubienia są małe, nieodpowiednio wybarwione, a miąższ może być sparciały. Rzodkiewki mogą zawierać nadmierną ilość azotanów. Takie rośliny są także bardziej podatne na porażenie przez patogeny i cechuje je gorsza trwałość pozbiorcza.    
 
Rzodkiewka ma duże potrzeby pokarmowe w stosunku do potasu, który wpływa na jakość zgrubień, zwłaszcza na ich wybarwienie. Niedobór potasu powoduje, że barwa skórki jest niewłaściwa, mało intensywna, bez połysku lub nietrwała, tzw. zmywanie rumieńca podczas przygotowania materiału do sprzedaży.
 
Wapń jest bardzo ważny w uprawie rzodkiewki, zarówno w przypadku odkwaszania gleby oraz jako składnik pokarmowy, gdyż bardzo istotnie wpływa na jakość zgrubień rzodkiewki.
Niedobór wapnia powoduje sczernienie naczyń na przekroju zgrubienia, więdnięcie liści i śluzowacenie korzeni.
Problemy z niedożywieniem roślin wapniem, z reguły nie są spowodowane brakiem tego pierwiastka w glebie, lecz czynnikami utrudniającymi pobieranie i transport jonów wapnia w roślinie (nadmierna lub zbyt mała wilgotność gleby i powietrza, zbyt niskie pH lub nadmiar potasu i azotu w formie amonowej w glebie).
 
Rzodkiewka wymaga dobrego zaopatrzenia w magnez, który ogranicza pobieranie i akumulację metali ciężkich przez rośliny.
 
Spośród mikroelementów, rzodkiewka wykazuje największe zapotrzebowanie na bor, który ma istotne znaczenie w procesie wbudowywania wapnia w ściany komórkowe. W warunkach deficytu boru, występują problemy z odżywieniem wapniem.
Deficyt boru powoduje pojawienie się ciemnych plam na zgrubieniach, z czasem też pękanie zgrubień i rozwój korzeni przybyszowych. Następuje też zahamowanie wzrostu rzodkiewki.

Nawozy szybko dostarczające Nawożenie rzodkiewki powinno być poprzedzone analizą gleby, a dawki nawozów ustalone tak, aby zapewniały optymalne zawartości składników pokarmowych, jakich wymaga to warzywo. Niekorzystny jest zarówno nadmiar jak i niedobór składników pokarmowych. :

Rzodkiewka: Zwiększenie odporności na stres

w opracowaniu