Zalecenia uprawowe: Rzodkiewka

Opis uprawy: Rzodkiewka

Rzodkiewka to bardzo popularne warzywo, którego części jadalne – zgrubienia, charakteryzują się pikantnym i lekko gorzkim smakiem.
Na jakość rzodkiewki wpływają warunki pogodowe, a także wybór odpowiedniego stanowiska i odmiany, siew, nawożenie, ochrona, zbiór
i przygotowanie produktu do sprzedaży.
Rzodkiewka uprawiana jest z siewu, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
 
Rzodkiewkę cechuje szybkie tempo wzrostu – wytwarza plon w okresie 1–1,5 miesiąca, a jednocześnie ma ona płytko sięgający system korzeniowy. Z tych względów gatunek ten, choć ma małe wymagania pokarmowe, wykazuje duże potrzeby nawozowe – musi mieć do dyspozycji optymalną ilość składników pokarmowych w formach łatwo dostępnych.
W zależności od miejsca uprawy (tunel foliowy, pole) wymagane są różne poziomy przyswajalnych form składników pokarmowych
w glebie, gdyż w tunelach foliowych rośliny rosną szybciej i obficiej plonują.
 
Ze względu na krótki okres uprawy oraz na płytki zasięg i małą liczbę rozgałęzień systemu korzeniowego, rzodkiewka wymaga zapewnienia dostępności składników pokarmowych w całym okresie wegetacji. Dlatego w uprawie tego gatunku standardem jest dokarmianie dolistne.
Dokarmianie dolistne wzmacnia kondycję roślin i umożliwia dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych.
  • Podczas początkowego wzrostu młodych roślin potrzebne jest kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo dostępne składniki pokarmowe makro- i mikroelementowe (PLONVIT OPTY) oraz intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego (GROWON).
  • W trakcie tworzenia zgrubień rośliny wymagają bardzo dobrego odżywienia potasem (KALPRIM).
  • Ważną rolę odgrywają także magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy, zwłaszcza bor (BORMAX lub BORMAX TURBO) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).
Dodatkowo, program dokarmiania dolistnego rzodkiewki przewiduje zastosowanie stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL, w celu intensyfikacji fotosyntezy i pobierania składników pokarmowych oraz zwiększenia odporności roślin na niesprzyjające warunki uprawy.