Zalecenia uprawowe: Seler

Seler : Zwiększenie odporności na stres


Seler jest gatunkiem wrażliwym na stresy abiotyczne i biotyczne.

 

  • Już na etapie produkcji rozsady młode rośliny narażone są na zagrożenia np. takie jak: nieodpowiednia temperatura, nieodpowiednia wilgotność gleby i powietrza, niedostateczna ilość światła, nieprawidłowości w żywieniu, patogeny chorobotwórcze, szkodniki. Czynniki te mogą obniżyć nie tylko ilość, ale i jakość rozsady, co skutkuje konsekwencjami po wysadzeniu jej do gruntu. Wzmocnienie odporności młodych roślin na działanie czynników stresowych jest warunkiem wyprodukowania rozsady dobrej jakości, o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, która szybko przyjmuje się po wysadzeniu w pole i dobrze znosi trudniejsze warunki uprawowe.

 

  • Oddziaływanie niekorzystnych warunków środowiskowych w trakcie uprawy w polu, można w pewnym stopniu wyprzedzająco ograniczyć m.in. poprzez: właściwy dobór stanowiska, racjonalne nawożenie i zabiegi uprawowe, prawidłowy dobór odmiany, wysadzenie dobrze odżywionej i umiejętnie zahartowanej rozsady w odpowiedniej fazie rozwojowej. Ponadto, dla prawidłowego rozwoju i plonowania selera bardzo ważne jest też prowadzanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających warunki wzrostu roślin w kolejnych fazach rozwojowych.

 

Ważnym elementem tych wszystkich działań, zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin, jest Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności (SCS).

 

 

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin

STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) - SELER to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów i preparatów osłonowych

oraz biopreparatów INTERMAG, których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy,

wspomaganie zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych.


 

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – SELER może być realizowana dwutorowo:

 

  1. Systematyczne zabiegi biostymulujące, wskazane w PROGRAMACH:
  •  DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI ROZSADY SELERA
  •  DOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI SELERA – UPRAWA W GRUNCIE

– poprawiają kondycję roślin, zwiększają ich naturalną odporność na stresy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.
 

  1. Działania ukierunkowane na aktywne zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów

– stanowią zestaw możliwości, z których korzysta Plantator, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.