Zalecenia uprawowe: Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

Opis uprawy: Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

Brzoskwinia właściwa / brzoskwinia zwyczajna (Prunus persica) to drzewo owocowe z rodziny różowatych o bardzo smacznych owocach. Gatunek ten należy do rodzaju Prunus (śliwa). Uprawiany jest w cieplejszych regionach o klimacie umiarkowanym zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Brzoskwinie są powszechnie spożywane na świeżo, ale  mogą być wykorzystywane w przemyśle przetwórczym.

Owocem brzoskwini jest pestkowiec o bardzo smacznym, aromatycznym i soczystym miąższu, omszonej żółtej z czerwonym rumieńcem skórce, który dojrzewa – w zależności od odmiany – od lipca do października (na półkuli północnej). 

 

Brzoskwinia jest jednym z nielicznych gatunków drzew owocowych, które cechuje duża różnorodność wyglądu i cech jakościowych owoców, a zwłaszcza:

 

  • wygląd skórki – u owoców brzoskwini właściwej jest omszona, a u nektaryn gładka
  • kształt owoców – może być okrągły, owalny, eliptyczny lub spłaszczony, a nawet płaski (zwany dyskowym lub spodkowym). Brzoskwinie i nektaryny o płaskich owocach różnią się także kształtem pestki, która jest u nich kulistospłaszczona i znacznie mniejsza.

 

Zróżnicowanie w zakresie cech jakościowych owoców dotyczy przede wszystkim twardości owoców, kolor miąższu, łatwości odchodzenia pestki od miąższu (ważne cechy odmian dla przetwórstwa), słodkości miąższu. Miąższ brzoskwini może być biały, żółty lub czerwony. Odmiany o żółtym miąższu są szczególnie bogate w witaminę A.

Wrażliwości na choroby i warunki środowiskowe (wymagania cieplne) odmian płaskoowocowych są wyższe niż tradycyjnych, a ich trwałość pozbiorcza jest krótsza niż tradycyjnych.

 

Brzoskwinia dobrze radzi sobie na różnych typach gleby, ale generalnie najlepiej rośnie na dobrze przepuszczalnych, żyznych glinach piaszczystych lub żwirowych o lekko kwaśnym odczynie (pH 6–6,5). Do uprawy brzoskwini nie nadają się gleby zbite, kwaśne i podmokłe gleby, a także suche i jałowe gleby piaszczyste. Drzewa brzoskwini dobrze rosną na ciepłych, słonecznych stanowiskach. Większość odmian brzoskwini nie wytrzymuje bardzo mroźnych zim, a ich pąkom kwiatowym zagrażają wiosenne przymrozki. Brzoskwinia zakwita bowiem wczesną wiosną (kwiecień na półkuli północnej), jeszcze przed rozwojem liści. Z drugiej strony, nie rosną zadowalająco tam, gdzie zimy są zbyt łagodne, a większość odmian wymaga pewnego zimowego chłodu, aby skłonić je do wzrostu po corocznym spoczynku zimowym.

 

Brzoskwinia ma wysokie wymagania pokarmowe. Sposób nawożenia brzoskwini oraz dawki nawozów, dostosować należy do zasobności gleby i kondycji drzew (analiza gleby i liści, a także ocena wizualna roślin). Ważnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest nawożenie dolistne. Umożliwia ono optymalne zaopatrzenie drzew w składniki pokarmowe w kolejnych fazach rozwojowych, co gwarantuje nie tylko obfite owocowanie w danym roku, lecz także sprzyja zawiązaniu pąków kwiatowych na rok następny.

 

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego stanowią obecnie integralną część programu mineralnego odżywiania drzew brzoskwini, gdyż:

 

  • wspomagają zaopatrzenie roślin w podstawowe składniki pokarmowe: azot (PLONVIT® NITRO lub NITROMAG®), fosfor (PLONVIT® PHOSPHO lub FOSTAR®), potas (PLONVIT® KALI lub KALPRIM), magnez (MIKROKOMPLEX®) i siarka (SULVIT®)
  • dostarczają roślinom składniki trudno pobierane z gleby np.: bor (BORMAX® TURBO lub BORMAX®) – typowym objawem deficytu boru jest słabe zawiązywanie owoców oraz ich drobnienie, pękanie i korkowacenie
  • dostarczają roślinom składniki, które bezpośrednio wpływają na jędrność i wybarwienie owoców: fosfor (PLONVIT® PHOSPHO lub FOSTAR), potas (PLONVIT® KALI lub KALPRIM®)
  • wspomagają zaopatrzenie brzoskwiń w wapń, który jest składnikiem mało mobilnym w roślinie (OPTYCAL®, WAPNOVIT® TURBO) – wapń ogranicza pękanie owoców i objawy poparzenia słonecznego, a także zwiększa ich trwałość w obrocie handlowym).

 

Wskazane jest również stosowanie preparatu PROAQUA® lub PROAQUA® TRIO do uzdatnianie wody stosowanej do przygotowania cieczy użytkowej. Natomiast prawidłowe nanoszenie, pokrycie i utrzymanie warstwy cieczy użytkowej na liściach, istotnie ułatwia dodatek adiuwanta ADITENS MAX lub FASTER®.

 

O wielkości plonu brzoskwini decyduje dobra kondycja drzew w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa wiedza o  potrzebach roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM .

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.