Zalecenia uprawowe: Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

PLANOWANIE ZABIEGÓW : Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

Dokarmianie dolistne i biostymulacja roślin to ważny element agrotechniki, mający na celu nie tylko poprawę plonowania roślin, ale również poprawę jakości plonu z równoczesną dbałością o środowisko naturalne.

Firma INTERMAG oferuje szeroką gamę nawozów i biostymulatorów, które można wykorzystać do opracowania własnego, indywidualnego programu nawożenia dolistnego i biostymulacji, uwzględniając specyficzne warunki uprawowe, intensywność uprawy, fazę rozwojową roślin oraz dostępność różnych produktów.


Kolejność działań:
  • I. WYBIERZ FAZĘ ROZWOJOWĄ
    • Z katalogów: STYMULATORY, WSPARCIE AGROCHEMICZNE, NAWÓZ SPECJALISTYCZNY – wybierz produkty najkorzystniejsze dla Twojej plantacji, w tej fazie rozwojowej.
    • Spośród SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH – analizuj kolejno te, na które rośliny wykazują największe zapotrzebowanie w tej fazie rozwojowej.
    • Dla poszczególnych wybranych składników pokarmowych – wybierz nawozy, które zastosujesz w swoim programie.
  • II. DLA OPRACOWANIA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU – powtórz działania dla każdej wybranej fazy rozwojowej roślin.
  • III. POBIERZ i WYDRUKUJ PROGRAM lub wyślij go na swój adres e-mail.

Polecane produkty: Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

KALPRIM®

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze

OPTYSIL®

Stymulator odporności

TYTANIT®

Stymulator plonu