Zalecenia uprawowe: Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad

Brzoskwinia – sady bez fertygacji – owocujący sad : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów, aktywatorów, preparatów osłonowych i biopreparatów firmy INTERMAG, których celem jest zwiększenie naturalnej odporności roślin na stresy, wspomaganie zdrowotności roślin, a także przyspieszenie regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych.

 

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – BRZOSKWINIA (sady bez fertygacji – owocujący sad) może być realizowana dwutorowo poprzez:
 

  1. Działania prewencyjne – systematyczne zabiegi biostymulujące, zalecane w programach dokarmiania i biostymulacji – poprawiają kondycję roślin oraz zwiększają ich naturalną odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.
     
  2. Działania interwencyjne – indywidualny dobór preparatów oraz terminów ich stosowania ukierunkowany na znaczące zmniejszenie szkodliwości i ograniczenie negatywnych skutków stresów, które mogą wystąpić w sytuacjach nietypowych lub niekorzystnych warunków uprawowych. Działania te przyspieszają również regenerację roślin po ustąpieniu czynników stresowych.
     

Elementami strategii STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) – BRZOSKWINIA (sady bez fertygacji – owocujący sad) są:

  • stymulatory – TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®
  • aktywatory – GROWON®, OPTYCAL®
  • preparaty osłonowe – ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20
  • bioaktywatory: BACTIM® VIGOR.

 

Dobór preparatów w celu zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy, wspomagania zdrowotności roślin oraz przyspieszenia regeneracji po ustąpieniu czynników stresowych przedstawione są w tabeli.


Skuteczność wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami uzależniona jest od terminu ich wykonania. W tabeli oznaczone są one symbolami:

 przed spodziewanym wystąpieniem czynników stresowych

 w trakcie stresu

 po ustapieniu czynników stresowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych preparatów znajdują się w ich opisach.

 

Czynniki powodujące stres roślin

–  BRZOSKWINIA (sady bez fertygacji – owocujący sad)

Stymulator plonu

TYTANIT®

Stymulator odporności

OPTYSIL®

Stymulator regeneracji

AMINOPRIM®

Aktywator energii

GROWON®

Aktywator wapnia

OPTYCAL®

Preparaty osłonowe

ALKALIN

Bioprodukt

BACTIM® VIGOR

wysokie zasolenie gleby

 

 

 

 

 

niska temperatura gleby lub/i powietrza

 

 

 

 

przymrozki

 

 

 

 

 

osłabiona kondycja roślin w wyniku uszkodzeń mrozowych          

wysoka temperatura powietrza i/lub gleby

 

 

 

 

 

nadmierna wilgotność gleby, okresowe zalania (podtopienia)

 

 

 

 

niedobór wody w glebie        

ograniczona dostępność składników pokarmowych

 

 

 

niekorzystne warunki pogodowe w okresie kwitnienia

 

 

 

 

 

 

uszkodzenia mechaniczne (w tym uszkodzenia gradowe)

 

choroby grzybowe

 

 

 

choroby bakteryjne          

szkodniki

 

 

 

 

 

intensywne stosowanie agrochemikaliów (wzmożona ochrona roślin i nawożenie dolistne)