Zalecenia uprawowe: Winorośl

Opis uprawy: Winorośl

Winorośl jest jedną z najpowszechniej uprawianych roślin owocowych na świecie.

Rosliny winorośli to krzewy lisciaste z silnie rosnacymi pedami.

Winorośl uprawiana jest w regionach o ciepłym klimacie z gorącym, najczęściej suchym latem i łagodnymi zimami, które chronią rośliny przed mrozem.

Rośliny winorośli mogą rosnąć na różnych typach gleb. Jednak najbardziej odpowiednimi glebami dla winogron są obojętne lub lekko zasadowe gliny piaszczyste o niskim poziomie wód gruntowych.

 

Szybki i silny wzrost pędów, wysoka produkcja części wegetatywnych (biomasy), a także długi okres wegetacji i wysokie plonowanie roślin wymagają nie tylko odpowiedniego prowadzenia (cięcia) krzewów, ale także właściwego odżywiania i stymulacji roślin.

 

Rośliny winorośli mają wysokie wymagania w stosunku do azotu (N), który wpływa na wzrost roślin oraz wysokość i jakość plonów. Doglebowe nawożenie azotem powinno być uzupełnione przez dolistne nawożenie roślin tym składnikiem, szczególnie w krytycznych fazach wzrostu, takich jak intensywny wzrost pędów i liści, rozwój kwiatostanów i początek rozwoju owoców.

Na wszystkich tych etapach wzrostu NITROMAG i/lub PLONVIT OPTY mogą dostarczać roślinom odpowiednią ilość azotu i innych makro- i mikroelementów.

 

Na wysokie plonowanie winorośli oraz jakość jagód i wina wpływają także inne makroelementy, w szczególności potas (K), względem którego rośliny winorośli mają najwyższe zapotrzebowanie spośród wszystkich makroelementów.

Potas odpowiada głównie za wielkość, smak i barwę owoców, która jest ważna dla obu typów winogron: deserowych (do bezpośredniego spożycia) oraz przeznaczonych do produkcji wina. Dolistnie nawożenie krzewów nawozem KALPRIM może znacznie poprawić zaopatrywanie roślin w potas (K), zwłaszcza podczas rozwoju kwiatostanów i owoców.

 

Jakość jagód i tolerancja roślin na niektóre choroby grzybowe uzależnione są od zaopatrzenia roślin w wapń (Ca). Zastosowanie aktywatora wapnia OPTYCAL i nawozu WAPNOVIT TURBO zwiększa jędrność owoców i ich odporność na pękanie i zagniecenia.

 

Ponieważ rośliny winorośli są zwykle uprawiane na glebach neutralnych i lekko zasadowych, wapiennych, wymagają one skutecznego zaopatrzenia w mikroelementy, zwłaszcza bor (B), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) i miedź (Cu).

Składniki te mają bezpośredni wpływ na wiele naturalnych procesów roślinnych, takich jak fotosynteza, zapylanie, zawiązywanie i rozwój owoców oraz przemiany cukrów i kwasów.

Ich działanie może być wspierane przez dolistne stosowanie nawozów mikroelementowych: MIKROCHELAT Fe-13, MIKROCHELAT Mn-13, MIKROCHELAT Zn-15 i MIKROCHELAT Cu-15.

Ponieważ bor jest mało dostępny dla roślin rosnących na glebach wapiennych, dolistne stosowanie nawozu BORMAX TURBO dostarcza krzewom ilość szybko przyswajalnego boru odpowiednią do poprawy efektywności zapylenia i zawiązywania owoców oraz poprawy ich jakości.

 

Wysokie plonowanie roślin winorośli i długi okres wegetacji wymagają także stymulacji wzrostu roślin i tolerancji na stresy w okresie wegetacji, tak aby zapewnić wysoką produktywność krzewów i dobrą jakość plonu. Dolistne stosowanie preparatów TYTANIT i OPTYSIL stymuluje rośliny do lepszego wzrostu i plonowania oraz do poprawy tolerancji na stresy abiotyczne (warunki pogodowe) i biotyczne (choroby i szkodniki).