Zalecenia uprawowe: Winorośl

Opis uprawy: Winorośl

Winorośl jest jedną z najpowszechniej uprawianych roslin owocowych na świecie.

Rośliny winorośli mogą rosnąć na różnych typach gleb. Jednak najbardziej odpowiednimi glebami dla winogron są obojętne lub lekko zasadowe gliny piaszczyste o niskim poziomie wód gruntowych.

 

Szybki i silny wzrost pędów, wysoka produkcja części wegetatywnych (biomasy), a także długi okres wegetacji i wysokie plonowanie roślin wymagają nie tylko odpowiedniego prowadzenia (cięcia) krzewów, ale także właściwego odżywiania i stymulacji roślin.

 

Rośliny winorośli mają wysokie wymagania w stosunku do azotu (N), który wpływa na wzrost roślin oraz wysokość i jakość plonów. Doglebowe nawożenie azotem powinno być uzupełnione przez dolistne nawożenie roślin tym składnikiem, szczególnie w krytycznych fazach wzrostu, takich jak intensywny wzrost pędów i liści, rozwój kwiatostanów i początek rozwoju owoców.

Na wszystkich tych etapach wzrostu NITROMAG® i/lub PLONVIT® OPTY mogą dostarczać roślinom odpowiednią ilość azotu i innych makro- i mikroelementów.

 

Na wysokie plonowanie winorośli oraz jakość jagód i wina wpływają także inne makroelementy, w szczególności potas (K), względem którego rośliny winorośli mają najwyższe zapotrzebowanie spośród wszystkich makroelementów.

Potas odpowiada głównie za wielkość, smak i barwę owoców, która jest ważna dla obu typów winogron: deserowych (do bezpośredniego spożycia) oraz przeznaczonych do produkcji wina. Dolistnie nawożenie krzewów nawozem KALPRIM® może znacznie poprawić zaopatrywanie roślin w potas (K), zwłaszcza podczas rozwoju kwiatostanów i owoców.

 

Jakość jagód i tolerancja roślin na niektóre choroby grzybowe uzależnione są od zaopatrzenia roślin w wapń (Ca). Zastosowanie aktywatora wapnia OPTYCAL® i nawozu WAPNOVIT® TURBO zwiększa jędrność owoców i ich odporność na pękanie i zagniecenia.

 

Ponieważ rośliny winorośli są zwykle uprawiane na glebach neutralnych i lekko zasadowych, wapiennych, wymagają one skutecznego zaopatrzenia w mikroelementy, zwłaszcza bor (B), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) i miedź (Cu).

Składniki te mają bezpośredni wpływ na wiele naturalnych procesów roślinnych, takich jak fotosynteza, zapylanie, zawiązywanie i rozwój owoców oraz przemiany cukrów i kwasów.

Ich działanie może być wspierane przez dolistne stosowanie nawozów mikroelementowych: AMINO ULTRA Fe-20 lub MIKROCHELAT Fe-13, AMINO ULTRA Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13, AMINO ULTRA Zn-24 lub MIKROCHELAT Zn-15, AMINO ULTRA Cu-24 lub MIKROCHELAT Cu-15.

Ponieważ bor jest mało dostępny dla roślin rosnących na glebach wapiennych, dolistne stosowanie nawozu BORMAX® TURBO dostarcza krzewom ilość szybko przyswajalnego boru odpowiednią do poprawy efektywności zapylenia i zawiązywania owoców oraz poprawy ich jakości.

 

O wielkości plonu decyduje dobra kondycja winorośli w całym okresie wegetacji.

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.