Zalecenia uprawowe: Ziemniak

Niedobory składników: Ziemniak

Niedobory składników pokarmowych : azot (N)

Objawy i skutki niedoboru azotu (N) u ziemniaka:
Niedobór azotu u ziemniaka w pierwszym okresie wegetacji, aż do kwitnienia, skutkuje mniejszą liczbą łodyg o jednocześnie mniejszym ulistnieniu. Słabsza intensywność barwy zielonej liści, nawet przy dobrze wykształconych krzakach, to łagodny wskaźnik niedoboru, który w okresie zawiązywania bulw nie rzutuje na liczbę zawiązanych bulw. Przy dużym niedoborze azotu następuje zahamowanie wzrostu roślin, a krzaki karłowacieją. Liczba zawiązanych bulw silnie się zmniejsza, a ich wielkość maleje. 


Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO

 

Nawozy szybko dostarczające azot (N):

NITROMAG

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania

PLONVIT NITRO

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

Niedobory składników pokarmowych : fosfor (P)

Objawy niedoboru fosforu (P) w ziemniaku.

Krytyczna faza zapotrzebowania ziemniaków na fosfor przypada na okres około 1 tygodnia przed początkiem zawiązywania bulw. Niedobór składnika prowadzi do zmniejszenia ich liczby. W naturalnych warunkach polowych klasyczne objawy są trudne do obserwacji. 


Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P):

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

FOSTAR

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistn

GROWON

GROWON to aktywator dolistny przeznaczony do najszybszego zaopatrzenia roślin w fosfor potrzebny do wytwarzania energii niezbędnej do prawidłowego

PLONVIT PHOSPHO

PLONVIT PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być takż

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : potas (K)

Objawy i skutki deficytu potasu:

Ziemniak reaguje na niedobór potasu przez cały okres wegetacji, począwszy od fazy tworzenia krzaka, poprzez zawiązywanie bulw, po końcowe stadia ich wzrostu. W pierwszym okresie niedobór potasu przejawia się tzw. „poparzeniem” i delikatnym zwijaniem się starszych liści, które przyjmują różne odcienie barw, od żółtawej po czerwonawą. Przy dużym niedoborze potasu dochodzi do zamierania całych pędów, a nawet krzaków. Jednym z charakterystycznych objawów niedoboru potasu jest pękanie bulw, które na stanowiskach słabych może wystąpić już w trakcie ich zawiązywania.


Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI,  UNI PK 10:18, ALKALIN K+Si, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające potas (K):

ALKALIN K+Si

ALKALIN K+Si to płynny, wysokozasadowy (pH ≥13,5), dolistny nawóz potasowy z dodatkiem krzemu (15 g/l w przeliczeniu na SiO2), o właściwościa

ALKALIN PK 10:20

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,4) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20. Alkaliczny odczyn roztwo

KALPRIM

KALPRIM to płynny nawóz zawierający potas (400 g K2O w 1 litrze) w formie szybko przyswajanej przez rośliny. Stosowany w zabiegach dokarmiania dol

PLONVIT KALI

PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także

UNI PK 10:18

UNI PK 10:18 to płynny nawóz zawierający fosfor i potas (140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze) w formach łatwo dostępnych dla roślin. Stosowany nal

Niedobory składników pokarmowych : wapń (Ca)

Objawy i skutki niedoboru wapnia (Ca) u ziemniaków:
Wapń, wpływając na jakość skórki zmniejsza podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne, a także poprawia ich wartość handlową oraz parametry przechowalnicze.

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT TURBO, OPTYCAL

 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca):

OPTYCAL

OPTYCAL to innowacyjny, wodorozpuszczalny, aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość i właściwości przecho

WAPNOVIT TURBO

WAPNOVIT TURBO to nowoczesny nawóz wapniowy (260 g CaO w 1 litrze) wzbogacony w magnez i mikroelementy. W nawozie WAPNOVIT TURBO zastosowano techn

Niedobory składników pokarmowych : magnez (Mg)

Objawy i skutki niedoboru magnezu (Mg) u ziemniaków:
Zapotrzebowanie na magnez ujawnia się na początku fazy wzrostu bulw, lecz stany niedoboru są najbardziej widoczne pod koniec wegetacji. W tym okresie wegetacji rośliny intensywnie akumulują skrobię w bulwach, co wzmaga ich zapotrzebowanie na magnez. Na stanowiskach o małej zasobności w przyswajalny magnez dochodzi do intensywnego odprowadzania składnika ze starszych liści, prowadząc nawet do powstania nekroz zlokalizowanych między nerwami liści.


Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU

 

 

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg):

MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w

SIARCZAN MAGNEZU

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji r