Zalecenia uprawowe: Ziemniak

PLANOWANIE ZABIEGÓW : Ziemniak

Program nawożenia schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Ziemniak

 W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne (standardowe) wymagania pokarmowe ziemniaków. Przedstawiony graficznie, w sposób obrazowy „przypomina” o potrzebie wykonania zabiegów w kolejnych fazach rozwojowych.

W zależności od warunków uprawy, Plantator może wybrać jeden z dwóch programów:
  • Program MIKRO zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makroskładniki i ich dostępność dla roślin jest na średnim lub wysokim poziomie. Podstawę programu stanowi płynny nawóz mikroelementowy PLONVIT ZIEMNIAK.
  • Program MAKRO zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie zasobność gleby w makro- i mikroskładniki, a także ich dostępność dla roślin jest na poziomie niskim bądź średnim lub gdzie produkcja odbywa się na glebach gorszej jakości, o niewystarczającej zasobności w dostępne składniki pokarmowe. Podstawę programu stanowią krystaliczne nawozy z serii PLONVIT (NPK+mikro): NITRO, PHOSPHO, KALI, OPTY.