NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

Dostępne opakowania:

 •   5 l
 •   20 l
 •   500 l
 •   1000 l
« Powrót

NITROMAG to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom azot i inne składniki pokarmowe.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 370 27,5
azot (N) azotanowy (NO3) 68 5,0
azot (N) amonowy (NH4) 42 3,2
azot (N) amidowy (NH2) 260 19,3
Tlenek magnezu (MgO) 40 3,0
Trójtlenek siarki (SO3) 9,5 0,7
Bor (B) 0,35 0,025
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 3,00 0,220
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 0,40 0,030
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 11,0 0,800
Molibden (Mo) 0,05 0,004
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,27 0,020


NITROMAG stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem azotu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niska wilgotność, niska temperatura, gleby bardzo lekkie i lekkie, na stanowiskach gdzie pozostawiono resztki pożniwne). 
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. Dostarcza azot, magnez i mikroelementy w formach łatwo przyswajalnych dla roślin w fazach największego zapotrzebowania na te składniki.

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku słabego wzrostu roślin, występowania wizualnych objawów niedoboru azotu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość azotu (ukryte niedobory).


Azot jest podstawowym pierwiastkiem plonotwórczym. Dostarczany w nawozie NITROMAG korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • intensyfikację przyrostu biomasy nadziemnej i systemu korzeniowego 
 • zwiększenie zawartości chlorofilu i intensyfikację fotosyntezy
 • prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • intensyfikację krzewienia zbóż
 • intensyfikację wzrostu organów stanowiących plon (ziarniaki, nasiona, owoce, bulwy itd.)
 • regenerację uszkodzeń po wystąpieniu czynników stresowych
 • wzrost zawartości białka, cukrów, karotenoidów oraz witamin B1 i B2.
 1. DOKARMIANIE DOLISTNE

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować NITROMAG w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
 

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.
PSZENICA, PSZENŻYTO
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) w przypadku słabej kondycji roślin

4–6 l/ha
Wiosna
◆ ozime: krzewienie (BBCH 22–29)
    jare: faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)
4–6 l/ha
◆ początek wzrostu źdźbła – rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49) 4–6 l/ha
◇ początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65) 4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ przeznaczony na pasze oraz dla przemysłu spożywczego 
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne jedno rozkrzewienie (BBCH 13–21) w przypadku słabej kondycji roślin 

4–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare:  faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45) 4–6 l/ha
◇ koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY przeznaczony do produkcji słodu jęczmiennego
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne jedno rozkrzewienie (BBCH 13–21) w przypadku słabej kondycji roślin 

4–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare:  faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
4–6 l/ha
ŻYTO 
Liczba zabiegów: 1–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalneuzupełniające):

Jesień
◇ faza 3. liścia – widoczne jedno rozkrzewienie (BBCH 13–21) w przypadku słabej kondycji roślin 

4–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime: początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare: faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)
4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51) 4–6 l/ha
◇ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej (BBCH 69–73) 4–6 l/ha
OWIES 
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 4–6 l/ha
◇ początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 4–6 l/ha
◇ koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej (BBCH 69–73) 4–6 l/ha
RZEPAK 
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◇ faza 4.–5. liścia (BBCH 14–15) w przypadku słabej kondycji roślin
4–6 l/ha
Wiosna 
◆ ozime: po ruszeniu wegetacji, początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21–36)
    jare: od fazy 4. liścia – widoczne 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 14–36)
4–6 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)  4–6 l/ha
◇ pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73) 4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 4–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 4–6 l/ha
KUKURYDZA 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 4–6 l/ha
◆ rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)  4–6 l/ha
◇ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 4–6 l/ha
BURAK 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ faza 8 liści – początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 4–6 l/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 4–6 l/ha
ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16) 4–6 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 4–6 l/ha
◇ rozwój bulw (BBCH 40–45)  4–6 l/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 
◆ rozwój liści trójlistkowych na 3. węźle – początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 13–23) 2–3 l/ha
◇ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–59) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion (BBCH 70–72) 2–3 l/ha
JABŁOŃ, GRUSZA 
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59 )

2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – początek opadania owoców „czerwcowe opadanie” (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
CZEREŚNIA, WIŚNIA 
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – biały pąk (BBCH 55–59 ) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◇ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, ulistnienie ciągle żywo zielone
(BBCH 91)
2–3 l/ha
BRZOSKWINIA, MORELA, ŚLIWA 
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59 ) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
AGREST
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
MALINA owocująca na pędach jednorocznych    
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ pędy osiągają długość 10–30% długości końcowej (BBCH 31–33)  2–3 l/ha
◆ pędy osiągają długość 40–60% długości końcowej (BBCH 34–36)  2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców (BBCH 71–72) 2–3 l/ha
MALINA owocująca na pędach dwuletnich    
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 13–39) 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51–54)  2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–72) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–3 l/ha
PORZECZKA
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 2–3 l/ha
◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny  2–3 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA 
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów  2–3 l/ha
◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi  2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców  2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny  2–3 l/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści: rozwinięty 5.–8. liść (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów: do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców: jagody wielkości grochu (BBCH 75) 2–3 l/ha
TRUSKAWKA 
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści  (BBCH 15–19) 2–3 l/ha
◆ na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe – biały pąk (BBCH 55–59)   2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia  (BBCH 60–61) 2–3 l/ha

◇/◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71)


◇/◆ Zabieg traktować jako optymalny  w przypadku odmian powtarzających owocowanie

2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny    2–3 l/ha
POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha
PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 59–61) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców, 1.–2. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–72) 2–3 l/ha
OGÓREK, DYNIA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)  4–6 l/ha
◆ rozwój liści (BBCH 16–19)  4–6 l/ha
◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
BROKUŁ 
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22) 4–6 l/ha
◆ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 4–6 l/ha
KALAFIOR 
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7.– 8. liścia (BBCH 17–18) 4–6 l/ha
◆ faza 9 i więcej liści (BBCH 19) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 4–6 l/ha
KAPUSTA: głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 4–6 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 4–6 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ faza 6–9 i więcej liści (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–3 l/ha
◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 4–6 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)  4–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◇ 40–50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KALAREPA, RZODKIEWKA 
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 2–3 l/ha
JARMUŻ 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 4–6 l/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 4–6 l/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 4–6 l/ha
MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%  opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%%

Uprawa w gruncie

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy
(BBCH 19/41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

4–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 4–6 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–5 zabiegów po kolejnych koszeniach trawnika (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) roztwór 0,25–0,3%
ROZSADA WARZYW 
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 
◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

podlewanie 
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 7–10 dni po  pierwszym zabiegu podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH i ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w początkowych fazach rozwoju 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosennym (do końca lata) 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
Uprawy małoobszarowe i hobbistyczne oraz trawniki:
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rośliny wieloletnie – po ruszeniu wegetacji wiosennej, rośliny jednoroczne – od fazy rozwoju liści, 2–3 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w późniejszym okresie wegetacji – w przypadku słabej kondycji roślin (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Zobacz inne produkty