BACTIM® RECEPTOR

BACTIM<sup>®</sup> RECEPTOR
Mikrobiologiczny preparat ograniczający szkodliwość nicieni
Zastosowanie
uprawy warzyw narażone na występowanie nicieni, uprawy sadownicze, ziemniaki
Techniki zastosowania
oprysk gleby i roślin, podlewanie, fertygacja
Dostępne opakowania:
  •     1kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® RECEPTOR (w formie proszkowej) i BACTIM® RECEPTOR GR (w formie mikrogranulatu) zawierają zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców. Biopreparaty polecane są na stanowiska narażone na występowanie nicieni.

BACTIM® RECEPTOR jest szczególnie polecany do podlewania lub fertygacji w uprawach warzyw i roślin ozdobnych a także ziemniaków i gatunków sadowniczych.


Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3246/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 

SKŁAD BIOPREPARATU ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces avernichilis SC 42
Pochonia chlamydosporia PC 50
8,5%
7,2 miliona
(7,2x106 jtk/g
Biopreparat  BACTIM® RECEPTOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ze stosownia bioaktywatora BACTIM® RECEPTOR:

  • Ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie.

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie szybko zasiedlają ryzosferę oraz wchodzą w symbiozę i interakcję z systemem korzeniowym, co utrudnia nicieniom jego zasiedlanie. Ponadto mikroorganizmy z biopreparatu BACTIM® RECEPTOR bezpośrednio ograniczają w glebie liczebność nicieni pasożytniczych dla roślin.

  • Zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego.

Ograniczenie uszkodzeń powodowanych przez nicienie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania chorób odglebowych.

  • Ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinach.

Stworzenie roślinom odpowiedniego środowiska wzrostu ogranicza możliwość kumulacji szkodliwych substancji w korzeniach. Zmniejszenie presji chorób umożliwia mniejsze zużycie środków ochrony roślin, co obniża groźbę ich pozostałości w warzywach.

 

UPRAWY

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA

SPOSÓB APLIKACJI

JEDNORAZOWE DAWKI

UPRAWY ROLNICZE

ZIEMNIAK

przed sadzeniem sadzeniaków

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

przed obsypywaniem roślin

oprysk roślin i gleby

1–2 kg/ha

UPRAWY SADOWNICZE

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE

– w pierwszym roku stosowania – systematycznie co miesiąc

– w kolejnych latach stosowania – po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem

fertygacja

1–2 kg/ha
(maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)

UPRAWY WARZYW

BURAK ĆWIKŁOWY

przed siewem nasion

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

CEBULA

przed siewem nasion

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

2 kg/ha

3–4 tygodnie po siewie nasion

oprysk gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym edszczem lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu)

1–2 kg/ha

CZOSNEK

 

zaprawiania ząbków czosnku

moczenie ząbków przez 10–15 minut przed wysadzeniem w pole

roztwór 0,5%

jesień: przed wysadzeniem ząbków w pole

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie)

2 kg/ha

wiosna:

I. zabieg po ruszeniu wegetacji

II. za 30–60 dni po pierwszym zabiegu

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK

przed formowaniem redlin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

korzenie zaczynają się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

SELER

PRODUKCJA ROZSADY: faza 3.–4. liścia

podlewanie roślin

roztwór 0,2–0,5%

przed wysadzeniem rozsady

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie)

1–2 kg/ha

UPRAWA W GRUNCIE: faza 7. liścia – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 17–42)

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

POLOWE UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

przed siewem, sadzeniem roślin

oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1–2 kg/ha

w trakcie okresu wegetacji

oprysk roślin i gleby (zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem lub w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu – w celu spłukania mikroorganizmów z roślin do gleby)

1–2 kg/ha

fertygacja (w oddzielnym cyklu fertygacyjnym, gdy powierzchniowa warstwa gleby nagrzała sie co najmniej do 10°C)

1–2 kg/ha
(maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)

Ł