Biopreparaty

Biopreparaty - to grupa produktów dedykowana do stosowania w uprawach sadowniczych, rolniczych i warzywniczych. W tej grupie znajdują się produkty zawierające specjalnie dobrane konsorcja mikroorganizmów. Biopreparaty można stosować według zaleceń do: rozkładu resztek pożniwnych, regeneracji gleb zdegradowanych, wspomagająco przy produkcji rozsad czy produkcji roślinnej. Stosując te produkty efektywnie wpływamy na jakość i wielkość plonów.

BACTIM SŁOMA

MIKROBIOLOGICZNY AKTYWATOR GLEBY

BACTIM VIGOR

MIKROBIOLOGICZNY STYMULATOR POTENCJAŁU PLONOWANIA

PRORADX

BIOLOGICZNY ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

BACTIM VECTOR

MIKORYZACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO

BACTIM VECTOR BLUE

Poprawa mikrobiomu ryzosfery korzeni i fylosfery pędów na sadzonkach borówki wysokiej.

BACTIM RADINET

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA ROZSADY

BACTIM STARTER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO ZAPRAWIANIA NASION

BACTIM MIXER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO WZBOGACANIA PODŁOŻY

BACTIM FERTIMAX

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO FERTYGACJI ROŚLIN POD OSŁONAMI

BACTIM RECEPTOR

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT OGRANICZAJĄCY SZKODLIWOŚĆ NICIENI