Biopreparaty

Biopreparaty - to grupa produktów dedykowana do stosowania w uprawach sadowniczych, rolniczych i warzywniczych. W tej grupie znajdują się produkty zawierające specjalnie dobrane konsorcja mikroorganizmów. Biopreparaty można stosować według zaleceń do: rozkładu resztek pożniwnych, regeneracji gleb zdegradowanych, wspomagająco przy produkcji rozsad czy produkcji roślinnej. Stosując te produkty efektywnie wpływamy na jakość i wielkość plonów.

BACTIM® GLEBA

Biopreparat przyspieszający rewitalizację gleb.

BACTIM® SŁOMA

MIKROBIOLOGICZNY AKTYWATOR GLEBY

BACTIM®VIGOR

MIKROBIOLOGICZNY STYMULATOR POTENCJAŁU PLONOWANIA

BACTIM® LIŚCIE

Nawóz ograniczający źródła infekcji sprawcy parcha jabłoni

PRORADX®

BIOLOGICZNY ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

BACTIM® VECTOR

MIKORYZACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO

BACTIM® VECTOR BLUE

Poprawa mikrobiomu ryzosfery korzeni i fylosfery pędów na sadzonkach borówki wysokiej.

BACTIM® RADINET

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA ROZSADY

BACTIM®STARTER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO ZAPRAWIANIA NASION

BACTIM® MIXER

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO WZBOGACANIA PODŁOŻY

BACTIM® FERTIMAX

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO FERTYGACJI ROŚLIN POD OSŁONAMI

BACTIM®RECEPTOR

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT OGRANICZAJĄCY SZKODLIWOŚĆ NICIENI