Zalecenia uprawowe: Pszenica jara

Opis uprawy: Pszenica jara

Zboża jare, w porównaniu z formami ozimymi, cechuje krótszy okres wegetacji, niższy potencjał plonotwórczy oraz większa wrażliwość na niekorzystne warunki pogodowe.

 

PSZENICA JARA (Triticum aestivum L.) uprawiana jest przede wszystkim z przeznaczeniem do produkcji mąki jakościowej. Wymaga dobrego zaopatrzenia nie tylko w azot, ale również w fosfor, potas, magnez, siarkę, miedź i mangan. Pierwiastki te zwiększają wykorzystanie azotu, co wpływa na zwiększenie plonu i poprawę parametrów jakościowych ziarna. Rośliny dobrze odżywione są też bardziej odporne na działanie czynników stresowych.

 

Jednym z ważnych elementów poprawnej agrotechniki w uprawie pszenicy jarej jest możliwie najwcześniejszy siew. Ma on na celu wydłużenie okresu wzrostu wegetatywnego do przejścia roślin do fazy generatywnej, co ma miejsce wraz w wydłużaniem się dnia. Zbudowany w tym czasie system korzeniowy i rozkrzewienie – rzutują na dalszy rozwój roślin i tworzenie plonu.

 

Dobrze wykształcony system korzeniowy umożliwia roślinom efektywne pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Do intensywnego rozwoju systemu korzeniowego niezbędne jest dobre zaopatrzenie roślin w fosfor (P). Pobieranie fosforu z gleby wczesną wiosną może być ograniczone – jest możliwe dopiero przy temperaturze gleby powyżej 12°C. W takich warunkach dolistnie dokarmienie: GROWON® lub FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO – wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Intensyfikacji rozwoju systemu korzeniowego służy także aktywator ROOTSTAR.

 

Na proces krzewienia istotnie oddziałuje azot (N). W uprawie zbóż jarych, cała (lub pierwsza jej część) doglebowa dawka azotu stosowana jest przed siewem.

Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędna jest dostępność dla roślin także innych makro- i mikroelementów. Dolistne dostarczenie fosforu (P), potasu (K) i mikroelementów bardzo korzystnie wpływa na proces krzewienia (PLONVIT® OPTY, UNI PK 10:20, PLONVIT® ZBOŻA). Spośród mikroelementów w tym czasie szczególnie ważna jest miedź (Cu), której sprawdzonymi w praktyce źródłami są nawozy: AMINO ULTRA® Cu-24 lub  MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT® MIEDŹ.

 

Faza krzewienia kończy się wraz z początkiem wzrostu źdźbeł (strzelanie w źdźbło). Dokarmianie dolistne w początkowym okresie strzelania w źdźbło ma na celu intensyfikację przyrostu biomasy oraz stworzenie warunków do dobrego rozwoju liści, w tym szczególnie liścia flagowego i podflagowego. W tym czasie zalecane jest kompleksowe nawożenie  makro- i mikroelementami – PLONVIT® OPTY, PLONVIT® ZBOŻA. Spośród mikroelementów szczególne znaczenie w tym czasie odgrywa mangan (Mn), którego efektywnym źródłem są: AMINO ULTRA® Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT® MANGAN.

 

W kolejnych etapach tworzenia plonu (kłoszenie, kwitnienie, zapłodnienie, rozwój i dojrzewanie ziarniaków) istotne są zabiegi, których celem jest utrzymanie liścia flagowego i podflagowego w dobrej kondycji, a tym samym intensywny transport asymilatów do ziarniaków – poprawa ilości i jakości plonu. Bardzo ważne jest też wspomaganie prawidłowej gospodarki wodnej w roślinie (zwłaszcza w okresach niedoboru wody), poprzez dolistne dokarmianie potasem (K) – UNI PK 10:20, KALPRIM® lub PLONVIT® KALI.

 

O wielkości plonu pszenicy decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji. Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce OPRACUJ WŁASNY PROGRAM.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT®, OPTYSIL®, AMINOPRIM®.

 

Na szczególną uwagę zasługują także wysokozasadowe nawozy z serii ALKALIN, które oprócz podstawowych funkcji wnoszenia składników pokarmowych, wykazują właściwości ochronne dla roślin: ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 10:20.

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.