Zalecenia uprawowe: Pszenica jara

Opis uprawy: Pszenica jara

Zboża jare, w porównaniu z formami ozimymi, cechuje krótszy okres wegetacji, niższy potencjał plonotwórczy oraz większa wrażliwość na niekorzystne warunki pogodowe.

PSZENICA JARA, zasadniczo, uprawiana jest z przeznaczeniem do produkcji mąki jakościowej. Oprócz optymalnego nawożenia azotem, wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor, potas, magnez, siarkę, miedź i mangan. Pierwiastki te zwiększają wykorzystanie azotu, co wpływa na zwiększenie plonu i poprawę parametrów jakościowych ziarna. Rośliny dobrze odżywione są też bardziej odporne na działanie czynników stresowych.

Jednym z ważnych elementów poprawnej agrotechniki w uprawie pszenicy jarej, jest możliwie najwcześniejszy siew. Ma on na celu wydłużenie okresu wzrostu wegetatywnego przed zmianą warunków atmosferycznych na te, które są impulsem do przejścia w fazę generatywną (np. coraz dłuższy dzień świetlny). Zbudowany w tym czasie system korzeniowy i rozkrzewienie – rzutują na dalszy rozwój roślin i tworzenie plonu.

 

Dobrze wykształcony system korzeniowy umożliwia roślinom efektywne pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Do intensywnego rozwoju systemu korzeniowego niezbędne jest dobre zaopatrzenie roślin w fosfor (P). Pobieranie fosforu z gleby, wczesną wiosną, bywa ograniczone (jest możliwe dopiero w temperaturze powyżej 12°C). W takich warunkach, dolistnie nawożenie zbóż jarych fosforem z zastosowaniem takich produktów jak: GROWON lub FOSTAR lub PLONVIT PHOSPHO – wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Intensyfikacji rozwoju systemu korzeniowego służy także aktywator ROOTSTAR.

 

Na proces krzewienia istotnie oddziałuje azot (N). W uprawie zbóż jarych, cała doglebowa dawka azotu (lub pierwsza jej część) stosowana jest przed siewem. Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędna jest dostępność dla roślin także innych makro- i mikroelementów. Dolistne dostarczenie fosforu (P), potasu (K) i mikroelementów – bardzo korzystnie wpływa na proces krzewienia (PLONVIT OPTY, UNI PK 10:20, PLONVIT ZBOŻA). Spośród mikroelementów w tym czasie szczególnie ważna jest miedź, której skutecznym źródłem są: AMINO ULTRA Cu-24 lub  MIKROCHELAT Cu-15 lub MIKROVIT MIEDŹ.

 

Faza krzewienia kończy się wraz z początkiem wzrostu źdźbeł (strzelanie w źdźbło). Dokarmianie dolistne w początkowym okresie strzelania w źdźbło ma na celu intensyfikację przyrostu biomasy oraz stworzenie warunków do dobrego rozwoju liści, w tym szczególnie liścia flagowego i podflagowego. W tym czasie zalecane jest kompleksowe nawożenie  makro- i mikroelementami – PLONVIT OPTY, PLONVIT ZBOŻA. Spośród mikroelementów szczególne znaczenie w tym czasie odgrywa mangan (Mn), którego efektywnym źródłem są: AMINO ULTRA Mn-22 lub MIKROCHELAT Mn-13 lub MIKROVIT MANGAN.

 

W kolejnych etapach tworzenia plonu (kłoszenie, kwitnienie, zapłodnienie, rozwój i dojrzewanie ziarniaków) istotne są zabiegi, których celem jest utrzymanie liścia flagowego i podflagowego w dobrej kondycji, a tym samym intensywny transport asymilatów do ziarniaków – poprawa ilości i jakości plonu. Bardzo ważne jest też wspomaganie prawidłowej gospodarki wodnej w roślinie (zwłaszcza w okresach niedoboru wody), poprzez dolistne nawożenie potasem (K) – UNI PK 10:20, KALPRIM lub PLONVIT KALI.

 

O wielkości plonu pszenicy decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji. Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie i biostymulację. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie przedstawione są w zakładce PLANOWANIE ZABIEGÓW.

 

W zakładce STRESS CONTROL SYSTEM (SCS) wskazujemy możliwości zwiększenia naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, a także możliwość przyspieszenia regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Istotną rolę w tych działaniach pełnią stymulatory: TYTANIT, OPTYSIL, AMINOPRIM.

 

Wszystkie omawiane działania, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego parametry jakościowe.