Przygotowanie pszenicy ozimej do spoczynku zimowego


07.10.2019

Już za chwilę pszenica ozima powinna znaleźć się w fazie 3-4 liści, a więc w idealnym momencie na aplikację nawozów mikroelementowych. Dlaczego? Ponieważ powierzchnia liścia, czyli ta przez którą mikroelementy będą pobierane przez roślinę jest już odpowiednio duża, a zapotrzebowanie na pierwiastki takie jak mangan, miedź czy molibden jest bardzo wysokie. Zabieg ten wykonujemy po to, aby wzmocnić rośliny i odpowiednio przygotować je do spoczynku zimowego. Dzięki dostarczeniu kompletu mikroelementów spowodujemy, że nasze rośliny lepiej wykorzystają azot aplikowany przedsiewnie, zintensyfikujemy rozwój systemu korzeniowego i biomasy części nadziemnej dzięki czemu znacząco poprawimy zimotrwałość roślin. Dostarczenie mikroelementów w formie zabiegu nalistnego zapewni doskonałe odżywienie roślin nawet na stanowikach, których odczyn pH nie jest uregulowany.

 

Komplesowe odżywienie pszenicy ozimej w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych tej rośliny, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi, manganu I cynku (na niedobory tych pierwiastków pszenica ozima jest najbardziej wrażliwa) zapewni PLONVIT ZBOŻA (w dawce 1,5 l/ha).  Produkt jest doskonalne mieszalny z środkami ochrony roślin, dzięki czemu możemy łączyć jego aplikację, np. z zabiegiem ochrony herbicydowej, fungicydowej czy też insektycydowej. Nawożenie dolistne roślin nawozem PLONVIT ZBOŻA przyczyni się do lepszej i szybszej mobilizacji wszystkich procesów życiowych rośliny. Lepszy rozwój systemu korzeniowgo to wyższa odporność na okresowe niedobory wody oraz wyższa zimotrwałość. Dodatkowo zyskamy większą odporność roślin na choroby grzybowe.

 

W zabiegu jesiennym koniecznie należy wykorzystać także MIKROVIT MANGAN (w dawce 0.5-1.0 kg/ha) oraz MIKROVIT MOLIBDEN (w dawce 0,5-1,0 l/ha). Pozowli nam to przede wszystkim poprawić wydajność fotosyntezy, zwiększyć ilość korzeni bocznych oraz pędów a także poprawić tolerancję roślin na niskie temeperatury, co jest kluczowe w spoczynku zimowym.

 

Uzupełnieniem naszej mieszaniny zbiornikowej powinien być siarczan magnezu w ilości 10 kg/ha. Magnez usprawni transport substancji zapasowych do korzeni, wpłynie dodatkowo na jeszcze lepsze wykorzystanie azotu z gleby. Dodatkowo zadba o prawidłowy rozwój chlorofilu oraz pozytywnie wpłynie na gospodarkę hormonalno-enzymatyczną.

 

Kompleksowe nawożenie roslin  gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów. Pamiętajmy, że prawidłowe przeziomowanie roślin pozwoli im szybciej wystartować wiosną, dzięki czemu będą od początku pracować na wysoki ilościowo i jakościowo plon.

 

 

Czytaj także:

"Jesienne dokarmianie zbóż ozimych"


Można komentować ten artykuł.