PLONVIT®KALI

PLONVIT<sup>®</sup>KALI
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami.
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     2kg; 15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 


PLONVIT® KALI skutecznie odżywia rośliny, wspomaga prawidłowy ich rozwój, a także wpływa korzystnie na wzrost odporności roślin na suszę i niską temperaturę.
Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas – w okresach intensywnego wzrostu, rozwoju, kwitnienia i kształtowania plonu, a także w warunkach deficytu wody i w okresach niskiej temperatury. 


PLONVIT® KALI stosowany dolistnie w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. 

W nawozie PLONVIT® KALI zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 

 

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 110 11,0
azot (N) azotanowy (NO3) 85 8,5
azot (N) amidowy (NH2) 25 2,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 120 12,0
Tlenek potasu (K2O) 380 38,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 11,0 1,1
Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT® KALI technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT® KALI w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


  PLONVIT® KALI stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.

 

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT® KALIstosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT® KALI w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT® NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–5 kg/ha

◇ Wiosna: krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–5 kg/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  2–5 kg/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 2–5 kg/ha
◇ Wiosna: kontynuacja krzewienia  2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  2–5 kg/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–5 kg/ha
◆ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: 1–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 2–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 2–5 kg/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 2–5 kg/ha
◇/◆ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody, a także dla poprawy parametrów jakościowych ziarna i zwiększenia plonu (wydłużenie okresu nalewania ziarna).

2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Liczba zabiegów: do 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 2–5 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 2–5 kg/ha
◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 2–5 kg/ha
◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

2–5 kg/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła  2–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

2–5 kg/ha
Wiosna:
◆początek wzrostu pędu głównego
2–5 kg/ha
◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

2–5 kg/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku okresowych niedoborów wody.

2–5 kg/ha

◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn

2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 2–5 kg/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 2–5 kg/ha
◆ rozwój wiechy i kolby – do początku rozwoju ziarniaków w przypadku wykonywania zabiegów insektycydowych i/lub fungicydowych w tych fazach rozwojowych 2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 2–5 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

2–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 40% typowej masy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 50–60% typowej masy (BBCH 45–46) 2–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 70% typowej masy (BBCH 47) 2–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 80–90% typowej masy (BBCH 48–49) 2–5 kg/ha

SOJA 
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju pędów bocznych 

2–5 kg/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 2–5 kg/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji – młody, nieowocujący sad
Liczba zabiegów: 2–3.  Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
◆ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 2–5 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji – sad owocujący 
Liczba zabiegów: 1–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha
◇ różowy pąk 2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 2–5 kg/ha

◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane – owocujący sad
Liczba zabiegów: do 3.  Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony pąk 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.

2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Liczba zabiegów: 3.  Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek– szkółka drzewek szczepionych zrazami
Liczba zabiegów: 3.  Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 2–5 kg/ha
GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha
◇ biały pąk  2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ początek dojrzewania owoców 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha
◇ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◇ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 6–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 2–5 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 6–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 2–5 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 6–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–80% typowej wielkości (BBCH 77–78) 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) 2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. 
terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

2–5 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 2–5 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych 
Liczba zabiegów: 7–9. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–5 kg/ha
◇ pierwsze pędy osiągają docelową długość 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 2–5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 3–4 zabiegi co 5–14 dni po kolejnych zbiorach owoców 2–5 kg/ha
◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich  
Liczba zabiegów: 7–10. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 4–5 zabiegów co 5–7 dni po kolejnych zbiorach 2–5 kg/ha
◆ początek wybarwiania – po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–899) 2 zabiegi co 5–7 dni 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 2–5 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 5–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 2 zabiegi co 14–21 dni

2–5 kg/ha
◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie – wytworzonych 30% owoców
(BBCH 71–73)
2–5 kg/ha
◆ wytworzonych 50–70% owoców(BBCH 75–77) 2–5 kg/ha
◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79) 2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców (BBCH 90–91) 2–5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 5–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków  2–5 kg/ha
◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów 2–5 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców 2–5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców 2–5 kg/ha
po zbiorach 2–5 kg/ha
◆ początek przebarwiania się liści  2–5 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój kwiatostanów

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–5 kg/ha
◇/◆ początek dojrzewania owoców
Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.  
2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym  2–5 kg/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–5 kg/ha
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji  – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 5–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów  2–5 kg/ha
◆ biały pąk  2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców  2–5 kg/ha
◆ początek dojrzewania pierwszych owoców  2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze 2–5 kg/ha
◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści

2–5 kg/ha

◇ rozwój i dojrzewanie owoców

2–5 kg/ha

◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści

2–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów: 1–2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój i dojrzewanie owoców 2–5 kg/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.

Liczba zabiegów: do 5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców 2–5 kg/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 10–21 dni 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 2–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 4–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści (BBCH 18–19)

2–5 kg/ha
◇ widoczny 1–3 kwiatostan – otwarte pierwsze kwiaty na 1-3 kwiatostanie  (BBCH 51–63) 2–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73) 2–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 2–4 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców, 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 2–5 kg/ha
◆ 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76) 2–5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 2–5 kg/ha
◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 2–5 kg/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–5 kg/ha
CUKINIA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–5 kg/ha
KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

2–5 kg/ha
◆ cebule osiągają 30% typowej średnicy (BBCH 43) 2–5 kg/ha
◆ cebule osiągają 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha
◆ 10% liści „płoży się” (BBCH 47) 2–5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ widoczny 8. pęd boczny – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 28–29)

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 2–5 kg/ha
◆ róża osiąga 30–50% typowej wielkości (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 9 lub więcej liści - początek rozwoju róży (›1cm)  (BBCH 19–41)

2–5 kg/ha
◆ róża osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◆ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)

2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46-48) 2 zabiegi co 7–14 dni 2–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48) 2 zabiegi co 7–14 dni 2–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48) 2 zabiegi co 7–14 dni 2–5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 9 lub więcej liści - zaczynają się tworzyć główki (BBCH 19–41)

2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 20–40% typowej wielkości (BBCH 42–44) 2–5 kg/ha
◆ główka osiąga 50–70% typowej wielkości (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany – początek rozwoju pąków bocznych
(BBCH 37–41) 

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
◆ 50–80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 45–48) 2–5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41)

2–5 kg/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

2–5 kg/ha
◆ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha
◇ osiągnięte 60–80% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46–48) 2–5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)

2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 2–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 2–5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) 2–5 kg/ha
SELER
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 42–44) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 50–60% typowej średnicy (BBCH 45–46) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48) 2–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–5 kg/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 2–5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści - wzrost pędu, rozwinięte 1–5 międzywęźla (BBCH 18–35)

2–5 kg/ha
◆ 10% strąków osiąga typową długość (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 73) 2–5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 2–5 kg/ha
◆ 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 2–5 kg/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie od wiosny do jesieni  zalecane 4–7 zabiegów co 7–14 dni roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: do 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 2. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie letnio-jesiennym 2–4 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie letnio-jesiennym 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: do 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ od początkowych faz rozwojowych 1–3 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇/◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–5 zabiegi co 7–21 dni (w przypadku roślin kwitnących, w tej ogólnej liczbie zabiegów bardzo ważne są 1–2 zabiegi co 7–14 przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin


◇/◆ Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku okresowych niedoborów wody, a także w przypadku niskiej temperatury.

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–7 zabiegów co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
◆ w okresie od wiosny do jesieni zalecane 3–7 zabiegów co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%